36 พระเจ้าทรงพระราชกิจใหม่ทั่วทั้งจักรวาล

Verse 1

พระเจ้าจะเติมเต็มวิมาน

ด้วยสัญญาณงานมากมาย

เพื่อทุกสิ่งในโลกจะสยบยอม

ภายใต้อำนาจสูงสุดนั้น

แผนที่จะหลอมรวม โลกทั้งมวลจะต้องบรรลุ

ผู้คนจะไม่ระเหเร่ร่อนบนโลกใบนี้

จะเร่งเสาะหาที่ซึ่งควรไป


Chorus

ทั้งเบื้องล่างและเบื้องบน

พระเจ้าสร้างงานใหม่ขึ้นมา

เหล่าประชาล้วนตะลึง

ที่พระองค์ปรากฏอย่างฉับพลัน

ทั้งเบื้องล่างและเบื้องบน

ผู้คนได้เปิดหูเปิดตา

อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน

นี่คือปัจจุบันที่มันเป็นไป


Verse 2

พระเจ้าคิดถึงคนในทุกทาง

เพื่อทุกคนจะมาอยู่ในไม่ช้า

ในดินแดนสันติและแสนสุขสันต์

และจะไม่รู้สึกโศกเศร้าอีกต่อไป

แผนพระองค์ในโลกจะต้องเสร็จลง

ที่ซึ่งมนุษย์อาศัย

พระเจ้าจะสร้างชนชาติทั่วทั้งโลกนี้

เพราะพระสิริได้เปิดเผยในโลกนี้


Chorus

ทั้งเบื้องล่างและเบื้องบน

พระเจ้าสร้างงานใหม่ขึ้นมา

เหล่าประชาล้วนตะลึง

ที่พระองค์ปรากฏอย่างฉับพลัน

ทั้งเบื้องล่างและเบื้องบน

ผู้คนได้เปิดหูเปิดตา

อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน

นี่คือปัจจุบันที่มันเป็นไป


Bridge

พระเจ้าจะทรงจัดเมืองให้ลงตัว

และจะทรงทำทุกสิ่งทุกที่ใหม่

และทรงหลอมรวม ทั้งเบื้องล่างและเบื้องบน

ทุกสิ่งบนโลกและสวรรค์

นี่...คือ (คือแผนสูงสุดของพระเจ้า)

(ที่จะให้เสร็จสิ้นในยุคสุดท้าย)

อย่าให้ใครมาก้าวก่าย งานส่วนนี้ของพระองค์


Verse 3

พระเจ้าจะทำให้มนุษย์ในจักรวาล

ยอมจำนนต่อหน้าบัลลังก์

จะตัดสินและแยกประเภทมนุษย์

ให้เข้าอยู่ในกลุ่มเดียวกัน

แล้วทุกคนจะหยุดไม่เชื่อฟังพระองค์

จากนั้นพวกเขาจะอยู่ใน ระเบียบแบบแผนอย่างดี

ไม่มีใครไปตามใจตัว


Chorus

ทั้งเบื้องล่างและเบื้องบน

พระเจ้าสร้างงานใหม่ขึ้นมา

เหล่าประชาล้วนตะลึง

ที่พระองค์ปรากฏอย่างฉับพลัน

ทั้งเบื้องล่างและเบื้องบน

ผู้คนได้เปิดหูเปิดตา

อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน

นี่คือปัจจุบันที่มันเป็นไป


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, พระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล บทที่ 43

ก่อนหน้า: 35 ประกาศกฤษฎีกาบริหารของพระเจ้าซึ่งเปิดเผยต่อจักรวาล

ถัดไป: 37 การเคลื่อนไหวของพระราชกิจของพระเจ้าในจักรวาล

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger