325 ความเชื่อในพระเจ้าของมนุษย์นั้นแย่อย่างไม่อาจทนยอมรับได้

Verse 1

หลายคนติดตามพระเจ้าเพียงเพื่อ

ได้รับพร หรือหลีกเลี่ยงความหายนะ

พอได้ยินเรื่องราชกิจหรือการบริหารจัดการ

ความสนใจหมดสิ้นแล้ว

พวกเขาไม่เข้าใจว่าเรื่องน่าเบื่อเช่นนั้น

ให้ประโยชน์ได้อย่างไร

แม้เคยได้ยินเรื่องการบริหารจัดการของพระเจ้า

แต่พวกเขาใส่ใจเพียงเล็กน้อย


Pre-chorus

พวกเขาไม่เห็นว่าเรื่องนั้น

ล้ำค่าและควรต้องรับไว้

เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต

ผู้คนเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายหนึ่งเดียว

ในการติดตามพระเจ้า

เพื่อที่จะได้รับพระพร

พวกเขาจะได้ไม่ต้องใส่ใจ

หากมันไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งนี้


Chorus

ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับพระเจ้า

เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนชัดเจน

สัมพันธภาพระหว่างผู้ได้รับและผู้มอบให้

เหมือนดั่งคนทำงานเพื่อรับค่าจ้างจากนายจ้าง

แค่ซื้อขาย ไร้ความรัก

ความรักไม่ให้ ไม่ได้ความรัก

มีเพียงความกรุณาหรือเพียงความเอื้อเฟื้อ

ไม่มีความเข้าใจ มีเพียงความขุ่นเคือง

ไม่มีความใกล้ชิด มีเพียงความลวงหลอก

มีเพียงช่องว่างที่ไม่อาจข้ามไป


Verse 2

สิ่งทั้งหลายมาถึงจุดนี้

มีใครที่เปลี่ยนสิ่งนี้ได้หรือไม่

และมีคนมากแค่ไหนที่เข้าใจว่า

ความสัมพันธ์นี้ใกล้จะพัง

เมื่อผู้คนพากันดื่มด่ำชื่นบานที่ได้รับพระพร

จึงไม่มีใครรู้ถึงความอัปลักษณ์และน่าอาย

ของความสัมพันธ์เฉกเช่นนั้น


Chorus

ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับพระเจ้า

เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนชัดเจน

สัมพันธภาพระหว่างผู้ได้รับและผู้มอบให้

เหมือนดั่งคนทำงานเพื่อรับค่าจ้างจากนายจ้าง

แค่ซื้อขาย ไร้ความรัก

ความรักไม่ให้ ไม่ได้ความรัก

มีเพียงความกรุณาหรือเพียงความเอื้อเฟื้อ

ไม่มีความเข้าใจ มีเพียงความขุ่นเคือง

ไม่มีความใกล้ชิด มีเพียงความลวงหลอก

มีเพียงช่องว่างที่ไม่อาจข้ามไป


Chorus

ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับพระเจ้า

เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนชัดเจน

สัมพันธภาพระหว่างผู้ได้รับและผู้มอบให้

เหมือนดั่งคนทำงานเพื่อรับค่าจ้างจากนายจ้าง

แค่ซื้อขาย ไร้ความรัก

ความรักไม่ให้ ไม่ได้ความรัก

มีเพียงความกรุณาหรือเพียงความเอื้อเฟื้อ

ไม่มีความเข้าใจ มีเพียงความขุ่นเคือง

ไม่มีความใกล้ชิด มีเพียงความลวงหลอก

มีเพียงช่องว่างที่ไม่อาจข้ามไป


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ภาคผนวก 3: มนุษย์สามารถได้รับการช่วยให้รอดท่ามกลางการบริหารจัดการของพระเจ้าเท่านั้น

ก่อนหน้า: 324 ความตั้งใจอันน่าดูหมิ่นของมนุษย์เบื้องหลังการเชื่อในพระเจ้า

ถัดไป: 326 สิ่งที่น่าเศร้าที่สุดเกี่ยวกับการเชื่อในพระเจ้าของมวลมนุษย์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger