324 ความตั้งใจอันน่าดูหมิ่นของมนุษย์เบื้องหลังการเชื่อในพระเจ้า

Verse 1

กิจการของพระเจ้านั้นมีจำนวน

มากยิ่งกว่าเหล่าเม็ดทรายบนหาดทราย

พระปัญญาของพระองค์นั้นเหนือกว่า

บุตรทุกคนของโซโลมอน

แต่ผู้คนก็เพียงคิดว่าพระองค์

เป็นแพทย์ที่ไม่มีความสำคัญ

เป็นครูผู้ไร้ชื่อเสียงของคน


Pre-chorus

คนมากมายนักเชื่อในพระเจ้า

เพื่อที่อาจทรงรักษาตน

เพื่อที่พระองค์อาจขับวิญญาณสกปรก

ออกไปจากร่างตน

เพื่อที่พวกเขาอาจได้รับสันติสุข

ความชื่นบานจากพระองค์

เพื่อที่พวกเขาอาจเรียกร้องความมั่งคั่ง

ร่ำรวยเพิ่มขึ้นจากพระองค์

หลายคนยิ่งนักเชื่อในพระเจ้าเพียง

เพื่อใช้ชีวิตอย่างสันติสุข

และอยู่อย่างปลอดภัยไร้กังวล

ในชาติหน้าที่จะมาถึง


Chorus

ฉะนั้นพระเจ้าจึงตรัสว่าคนเชื่อในพระองค์

เพราะทรงให้พระคุณมากเกินไป

และพระเจ้าตรัสว่าคนเชื่อในพระองค์

เพราะมีมากเกินไปที่จะได้รับ


Verse 2

คนมากมายเหลือเกินเชื่อในพระเจ้า

เพื่อเลี่ยงความทุกข์ทรมานของนรก

และเพื่อได้รับพรของสวรรค์เบื้องบน

คนมากมายเหลือเกินเชื่อในพระองค์

เพียงเพื่อความชูใจชั่วคราวเท่านั้น

แต่ไม่แสวงหาสิ่งใดๆ

ในชาติหน้าที่กำลังมา


Chorus

ฉะนั้นพระเจ้าจึงตรัสว่าคนเชื่อในพระองค์

เพราะทรงให้พระคุณมากเกินไป

และพระเจ้าตรัสว่าคนเชื่อในพระองค์

เพราะมีมากเกินไปที่จะได้รับ


Bridge

เมื่อพระเจ้าทรงปลดปล่อยความเดือดดาลต่อคน

ยึดเอาความชื่นบาน สันติสุขที่คนเคยมี

คนก็คลางแคลงใจ

เมื่อพระเจ้าทรงให้ความทุกข์ของนรกแก่ผู้คน

และเรียกคืนพระพรแห่งสวรรค์เบื้องบน

ความละอายของคนเปลี่ยนเป็นโกรธแค้น


Chorus

ฉะนั้นพระเจ้าจึงตรัสว่าคนเชื่อในพระองค์

เพราะทรงให้พระคุณมากเกินไป

และพระเจ้าตรัสว่าคนเชื่อในพระองค์

เพราะมีมากเกินไปที่จะได้รับ


Verse 3

เมื่อคนขอร้องให้พระเจ้าเยียวยา

ทรงชังคนและไม่ใส่พระทัย

คนจึงทิ้งพระองค์เพื่อแสวงหาหนทาง

การรักษาด้วยอาคมและมนต์ดำ

เมื่อพระเจ้าทรงพรากทุกอย่างไป

ทุกสิ่งที่คนเคยเรียกร้องจากพระองค์

คนก็หายไปโดยไร้ร่องรอย


Chorus

ฉะนั้นพระเจ้าจึงตรัสว่าคนเชื่อในพระองค์

เพราะทรงให้พระคุณมากเกินไป

และพระเจ้าตรัสว่าคนเชื่อในพระองค์

เพราะมีมากเกินไปที่จะได้รับ


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, เจ้ารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับความเชื่อ?

ก่อนหน้า: 323 ผู้คนไม่ปฏิบัติกับพระเจ้าในฐานะพระเจ้า

ถัดไป: 325 ความเชื่อในพระเจ้าของมนุษย์นั้นแย่อย่างไม่อาจทนยอมรับได้

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger