มนุษยชาติอันเสื่อมทรามต้องการการช่วยให้รอดจากพระเจ้าผู้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์

Verse 1

พระเจ้ามาเป็นคน เพราะเป้าหมายงานพระองค์

ไม่ใช่เพื่อวิญญาณของซาตาน

หรือสิ่งใดที่ไม่มีเนื้อหนัง แต่เป็นคน

เนื้อหนังของคนเสื่อมทรามลงเพราะซาตาน

นี่จึงเป็นเป้าหมายงานของพระเจ้า

"เป้าหมายแห่งความรอดของพระเจ้าคือคน

คือคน"

Bridge 1

คนนั้นมีวันตาย และมีแต่เลือดและเนื้อ

พระเจ้าเท่านั้นที่ช่วยคนได้

ทรงต้องบังเกิดเป็นคน และเป็นอย่างที่คนเป็น

เพื่อทำตามพระราชกิจ เพื่อผลลัพธ์ดีที่สุดนั้น

Chorus 1

พระเจ้าต้องบังเกิดเป็นคน ผู้ที่มีเนื้อหนัง

ผู้ไม่อาจเอาชนะบาป

พระเจ้าต้องบังเกิดเป็นคน ผู้ที่มีเนื้อหนัง

ที่ไม่อาจปลดปล่อยตน จากความเป็นทาสของเนื้อหนัง

Verse 2

ซาตานทำให้เนื้อหนังคนเสื่อมทราม

คนผู้ถูกทำร้ายและตามืดบอด

และเหตุที่พระเจ้ามา เหตุที่มาบังเกิดเป็นคน

ก็เพราะคนคือเป้าหมายของความรอดของพระองค์

และซาตานได้ขัดขวางราชกิจโดยใช้เนื้อหนังคน

เนื้อหนังของคน ของคน

Bridge 2

พระเจ้าสู้กับซาตานด้วยการพิชิตคน

และช่วยเหลือคนในคราเดียวกัน

เพื่อการนี้พระเจ้าจึงต้องจุติมาเป็นคน

เพื่อทรงดำเนินราชกิจ เพื่อทรงดำเนินราชกิจ

Chorus 2

ซาตานทำให้เนื้อหนังเสื่อมทราม

อาศัยเนื้อหนังคน และพระเจ้าต้องพิชิตมัน

พระเจ้าต้องมายังโลก บังเกิดเป็นคน

เพื่อต่อสู้กับซาตาน และช่วยเหลือคน นี่คือราชกิจจริง

Verse 3

เมื่อทำกิจในเนื้อหนัง พระองค์ทรงต่อสู้ซาตาน

ราชกิจในดินแดนฝ่ายวิญญาณนั้นได้กลายเป็นจริง

เป็นสิ่งแท้บนโลกในเนื้อหนัง

ผู้ที่ถูกพระเจ้าพิชิตคือผู้ไม่เชื่อฟัง

รูปจำแลงของซาตานถูกกำราบ

และในท้ายที่สุด ผู้ได้รับความรอดคือคน คือคน

Bridge 3

พระเจ้าจำเป็นต้องจุติลงมาเป็นคน และมีเปลือกอย่างคน

เพื่อต่อสู้กับซาตาน พิชิตคนผู้ขบถ

ผู้มีเปลือกนอกเหมือนพระองค์

พระเจ้าจำเป็นต้องจุติลงมาเป็นคน และมีเปลือกอย่างคน

เพื่อช่วยมวลมนุษย์ ผู้มีเปลือกนอกเดียวกัน

แต่เป็นผู้ถูกทำร้ายจากซาตาน ผู้ถูกทำร้ายจากซาตาน

Chorus 3

พระเจ้าต้องพิชิตคน ผู้ซึ่งเป็นศัตรู

คนคือเป้าหมายความรอดของพระเจ้า

พระเจ้าจึงต้องบังเกิดกลายเป็นคน

ด้วยวิธีนี้ราชกิจจึงง่ายขึ้น

พระเจ้าสามารถพิชิตซาตาน

พระเจ้าพิชิตคนได้ พระเจ้าช่วยคนให้รอด

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: พระราชกิจและการแสดงออกของพระคริสต์ คือสิ่งที่กำหนดเนื้อแท้ของพระองค์

ถัดไป: พระเจ้าทรงนำจุดจบของมนุษยชาติมายังโลก

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เตรียมความดีให้พอเพียงสำหรับจุดหมายปลายทางของเจ้า

เราได้ทำงานมากมายท่ามกลางพวกเจ้า และแน่นอนว่า ได้กล่าวถ้อยคำไว้จำนวนหนึ่งด้วยเช่นกัน กระนั้นเราก็ยังอดที่จะรู้สึกไม่ได้ว่า...

เกี่ยวกับพระคัมภีร์ (1)

ควรเข้าหาพระคัมภีร์ในเรื่องการเชื่อในพระเจ้าอย่างไร? นี่คือคำถามในหลักการ ทำไมเราจึงพูดคุยกันถึงคำถามนี้?...

วิธีรู้จักพระอุปนิสัยของพระเจ้าและบรรดาผลลัพธ์ที่พระราชกิจของพระองค์จะสัมฤทธิ์ผล

ก่อนอื่น พวกเราจงมาขับร้องเพลงสรรเสริญกันเถิด: เพลงเฉลิมราชอาณาจักร (1) ราชอาณาจักรเคลื่อนลงสถิตบนพิภพ เสียงร้องคลอตาม: มหาชนแซ่ซ้องพระเจ้า...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

สารบัญ

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้