มวลมนุษย์ต้องการการจัดเตรียมของพระเจ้าสำหรับชีวิต

มวลมนุษย์ต้องการการจัดเตรียมของพระเจ้าสำหรับชีวิต

Verse 1

เมื่อใจคนไร้พระเจ้า

โลกภายในเขาย่อมมืดมน

หมดความหวังในชีวิตที่ว่างเปล่า

อารยธรรมผู้คน หลายคนเพียรอนุรักษ์

แต่เมื่อไร้พระเจ้านำทาง จิตใจผู้คนยังแสนว่างเปล่า

ไม่เคยมีใครเป็นชีวิตให้คนได้

ไม่มีความรู้ ทฤษฎี ศาสตร์

หรือประชาธิปไตย จะเติมเต็มคน

ผู้คนจะยังทำบาป คร่ำครวญความไม่เป็นธรรม

สิ่งเหล่านั้นไม่ทำให้คน หยุดความต้องการจะคว้าไขว่

Chorus

คนต้องการมากไปกว่าสังคมเท่าเทียม

ที่ทุกคนอิ่มท้อง อิสระ เสมอภาค

ความรอดจากพระเจ้า และการจัดเตรียมของพระองค์

สิ่งนี้ที่ผู้คนต้องการ

และมนุษย์ก็จะได้อย่างที่เขาต้องการ

เมื่อรับสิ่งเหล่านี้จากพระเจ้า

ความต้องการจะไขว่คว้า และจิตวิญญาณคนที่ว่างเปล่า

จะได้รับการบรรเทา

Verse 2

ทั้งสิ้นนี้เป็นเพราะคนได้ถูกสร้างโดยพระเจ้า

การทุ่มเทอย่างโง่เขลาและการค้นคว้าของผู้คน

นำมาเพียงความทุกข์ใจและความหวาดกลัวอยู่ร่ำไป

ไม่รู้ว่าจะเผชิญทางข้างหน้าหรืออนาคตเช่นไร

กลัวความรู้ วิทยาศาสตร์ และความว่างเปล่าข้างใน

ไม่ว่าคนอยู่ที่ใด ในชาติเสรีหรือไม่

ไม่มีใครหนีรอดโชคชะตามนุษย์ได้

ผู้นำหรือผู้ตามไม่อาจหนีความต้องการ

ที่จะค้นหาทางบั้นปลายความลี้ลับของคน

และไม่อาจหลุดพ้นจากความว่างเปล่าข้างใน

Bridge

ปรากฏการณ์สังคมนี้เป็นธรรมดาของคน

แต่ผู้ยิ่งใหญ่คนใดก็ไม่อาจแก้ปมปัญหาที่มี

เพราะคนคือคนและฐานะตำแหน่งชีวิตของพระเจ้า

ไม่อาจแทนที่ท่านได้ด้วยมนุษย์ผู้ใด

หากผู้คนหรือชนชาติใดไม่รับความรอดของพระองค์

พวกเขาย่างกรายหาความมืด

พระเจ้าจะทำลายพวกเขา

Chorus

คนต้องการมากไปกว่าสังคมเท่าเทียม

ที่ทุกคนอิ่มท้อง อิสระ เสมอภาค

ความรอดจากพระเจ้า และการจัดเตรียมของพระองค์

สิ่งนี้ที่ผู้คนต้องการ

และมนุษย์ก็จะได้อย่างที่เขาต้องการ

เมื่อรับสิ่งเหล่านี้จากพระเจ้า

ความต้องการจะไขว่คว้า และจิตวิญญาณคนที่ว่างเปล่า

จะได้รับการบรรเทา

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: มวลมนุษย์ไม่สามารถควบคุมโชคชะตาของตนได้

ถัดไป: พระเจ้าทรงพระราชกิจใหม่ทั่วทั้งจักรวาล

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เหตุใดจึงกล่าวกันว่าคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เชื่อในพระเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์

ศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกสองศาสนา—ศาสนาคริสต์และศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก—ทั้งเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าและยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นการจุติเป็นมน…...

พระเจ้าทรงทำให้บรรดาผู้ซึ่งเป็นที่สมดังพระทัยของพระองค์มีความเพียบพร้อม

บัดนี้ พระเจ้าทรงต้องประสงค์ที่จะได้รับผู้คนบางกลุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มที่ประกอบไปด้วยบรรดาผู้ที่เพียรพยายามที่จะร่วมมือกับพระองค์...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้