ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

ผลลัพธ์ 0 รายการ

ไม่พบผลลัพธ์

การพิพากษาของยุคสุดท้ายคือพระราชกิจเพื่อยุติยุคนั้น

播放速度

การพิพากษาของยุคสุดท้ายคือพระราชกิจเพื่อยุติยุคนั้น

Verse 1

ยุคสุดท้ายนั้นไม่เหมือนยุคพระคุณและพระบัญญัติ

มันเป็นงานที่ทำนอกอิสราเอลและในหมู่คนต่างชาติ

เป็นการพิชิตชัยพวกเขาต่อหน้าพระบัลลังก์

เพื่อพระสิริจะแผ่ไปทั่วจักรวาล

สรรพสิ่งบนโลกได้ส่งต่อพระสิริ

ให้ทุกชนชาติ และจากรุ่นสู่รุ่น

เพื่อทุกสรรพสิ่งบนสวรรค์และโลก

จะได้เห็นพระสิริบนโลกนี้

Chorus

ราชกิจยุคสุดท้ายนั้นคือการพิชิตชัย

ยุคสุดท้ายคือจุดสิ้นสุดยุคทั้งมวล

ปิดฉากแผนบริหารและจัดการหกพันปีของพระเจ้า

ยุติความทรมานของมนุษย์อันแสนยาวนานบนโลก

Verse 2

ราชกิจยุคสุดท้ายไม่ใช่การนำทางมนุษย์

หรือนำพาทุกคนเข้าสู่ยุคใหม่

หากชีวิตมนุษย์ก้าวไป นั่นจะไม่มีความหมาย

ต่อแผนบริหารจัดการหรือการดำรงอยู่ของผู้คน

พระราชกิจพระเจ้าจะคงอยู่หกพันปี

การควบคุมของมารร้ายก็เช่นกัน

Chorus

ราชกิจยุคสุดท้ายนั้นคือการพิชิตชัย

ยุคสุดท้ายคือจุดสิ้นสุดยุคทั้งมวล

ปิดฉากแผนบริหารและจัดการหกพันปีของพระเจ้า

ยุติความทรมานของมนุษย์อันแสนยาวนานบนโลก

Bridge

เวลาหมดลง พระเจ้าจะกำราบซาตาน

จะทรงทวงคืนพระสิริและวิญญาณที่เป็นของพระองค์

วิญญาณที่เจ็บปวดจะได้พ้นทุกข์ทรมาน

จะเป็นบทสรุปราชกิจบนโลก

Verse 3

พระเจ้าจะไม่ทรงเป็นมนุษย์อีกต่อไป

พระวิญญาณจะไม่ทรงงานบนโลกเช่นกัน

พระองค์จะทำสิ่งเดียว คือสร้างมนุษย์ขึ้นใหม่

มวลมนุษย์ที่บริสุทธิ์และเมืองที่สัตย์ซื่อบนโลก

Chorus

ราชกิจยุคสุดท้ายนั้นคือการพิชิตชัย

ยุคสุดท้ายคือจุดสิ้นสุดยุคทั้งมวล

ปิดฉากแผนบริหารและจัดการหกพันปีของพระเจ้า

ยุติความทรมานของมนุษย์อันแสนยาวนาน

บนโลก บนโลก บนโลก บนโลก

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า:ความรักและเนื้อแท้ของพระเจ้านั้นไม่เห็นแก่ตนเอง

ถัดไป:ผู้ที่ทุ่มเทให้พระเจ้านั้นได้รับพร