80 ผลสืบเนื่องของการหลบเลี่ยงการพิพากษา

Verse 1

เจ้าเข้าใจความจริง และการพิพากษาหรือไม่

หากเข้าใจ พระเจ้าทรงเตือนให้

นบนอบการพิพากษา

มิฉะนั้นจะเสียโอกาส ได้รับคำชมเชยจากพระองค์

หรือให้พระองค์ทรงนำพาไปยังราชอาณาจักร


Chorus

พระเจ้าจะไม่ละเว้นคนทรยศ

อ้างว่าจงรักภักดี แต่กลับผันแปร

พวกคนแบบนี้จะถูกลงโทษ

ในจิตวิญญาณ ดวงจิตและกาย

นี่ไม่ใช่เป็นการแสดงให้เห็น

ความชอบธรรมของพระเจ้า

พระประสงค์จะพิพากษา เปิดโปงคนหรือไร


Verse 2

พวกที่เพียงยอมรับการพิพากษา

แต่ไม่มีวันถูกชำระให้บริสุทธิ์

พวกหลบหนีกลางงานพิพากษา

พระเจ้าย่อมทรงบอกปัดชั่วกาล

พวกเขาบาปหนาสาหัสกว่าพวกฟาริสี

เพราะพวกเขาทรยศพระเจ้า

และยังกบฏต่อพระองค์


Bridge

คนเช่นนี้นั้นไม่คู่ควร แม้แต่ปรนนิบัติ

จะได้รับการลงโทษหนักกว่า

และยาวนานตลอดกาล


Chorus

พระเจ้าจะไม่ละเว้นคนทรยศ

อ้างว่าจงรักภักดี แต่กลับผันแปร

พวกคนแบบนี้จะถูกลงโทษ

ในจิตวิญญาณ ดวงจิตและกาย

นี่ไม่ใช่เป็นการแสดงให้เห็น

ความชอบธรรมของพระเจ้า

พระประสงค์จะพิพากษา เปิดโปงคนหรือไร


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, พระคริสต์ทรงพระราชกิจแห่งการพิพากษาด้วยความจริง

ก่อนหน้า: 79 พระราชกิจแห่งการพิพากษาต้องทำโดยพระเจ้าพระองค์เอง

ถัดไป: 81 การพิพากษาของยุคสุดท้ายคือพระราชกิจเพื่อยุติยุคนั้น

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger