85 คำพิพากษาโดยพระวจนะนั้นสำแดงสิทธิอำนาจของพระเจ้าได้ดียิ่งกว่า

Verse 1

ในพระราชกิจแห่งยุคสุดท้าย

วจนะทรงฤทธิ์กว่าหมายสำคัญ การอัศจรรย์

และสิทธิ์อำนาจนั้นก็เหนือกว่า

มันเผยอุปนิสัยอันเสื่อมทรามของคน

เจ้าไม่มีทางรู้ด้วยตัวเจ้าเอง

แต่เมื่อครั้นพระวจนะเปิดเผยมันต่อหน้าเจ้า

เจ้าจึงจะค้นพบ ไม่อาจปฏิเสธมัน

และเจ้าจะถูกโน้มน้าวให้เชื่อเต็มที่


Pre-chorus 1

นี่มิใช่สิทธิ์อำนาจของพระวจนะหรือ

นี่คือผลลัพธ์จากงานของกิจพระวจนะพระเจ้าในวันนี้

นี่คือสิ่งที่พระวจนะพระเจ้าบรรลุได้


Chorus

สิทธิ์อำนาจ และฤทธาของพระเจ้า

ไม่ใช่เพียงการรักษาโรคหรือสำแดงหมายสำคัญ

และการขับไล่มารชั่วร้าย

แต่การพิพากษาของพระวจนะ

เปิดเผยมหิทธิฤทธิ์และสำแดง

สิทธิอำนาจพระองค์ได้ยิ่งกว่า


Verse 2

ด้วยงานแห่งการพิพากษาและตีสอนนี้

มนุษย์จึงสามารถจะรู้จัก

ธาตุแท้อันโสมมและเสื่อมทรามภายในตน

และเขาจึงจะเปลี่ยนแปลงและสะอาดได้

นี่เป็นทางเดียวที่มนุษย์จะได้ควรค่า

ในการกลับไปสู่ต่อหน้าพระบัลลังก์

มนุษย์จะถูกรับไว้โดยพระเจ้าด้วยการ

พิพากษาและตีสอนจากพระวจนะ


Pre-chorus 2

สิ่งที่มีมลทินในใจของคน

แรงจูงใจ ความหวัง ความคิดทั้งสิ้นที่มี

ถูกเปิดเผยโดยคำพิพากษา การขัดเกลา และการเปิดเผย

ผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าต่อคน


Chorus

สิทธิ์อำนาจ และฤทธาของพระเจ้า

ไม่ใช่เพียงการรักษาโรคหรือสำแดงหมายสำคัญ

และการขับไล่มารชั่วร้าย

แต่การพิพากษาของพระวจนะ

เปิดเผยมหิทธิฤทธิ์และสำแดง

สิทธิอำนาจพระองค์ได้ยิ่งกว่า


Bridge

ผลที่พวกเจ้าได้รับผ่านพระวจนะนั้น

ยิ่งใหญ่กว่าผลจากหมายสำคัญ และการอัศจรรย์

เจ้าเห็นสิทธิอำนาจ พระสิริ

มิใช่แค่จากการถูกตรึงกางเขน

การขับไล่มารชั่วร้าย การรักษาโรคของพระองค์

แต่โดยการพิพากษา ผ่านพระวจนะของพระองค์

ที่ยิ่งใหญ่มากกว่า


Chorus

สิทธิ์อำนาจ และฤทธาของพระเจ้า

ไม่ใช่เพียงการรักษาโรคหรือสำแดงหมายสำคัญ

และการขับไล่มารชั่วร้าย

แต่การพิพากษาของพระวจนะ

เปิดเผยมหิทธิฤทธิ์และสำแดง

สิทธิอำนาจพระองค์ได้ยิ่งกว่า


Chorus

สิทธิ์อำนาจ และฤทธาของพระเจ้า

ไม่ใช่เพียงการรักษาโรคหรือสำแดงหมายสำคัญ

และการขับไล่มารชั่วร้าย

แต่การพิพากษาของพระวจนะ

เปิดเผยมหิทธิฤทธิ์และสำแดง

สิทธิอำนาจพระองค์ได้ยิ่งกว่า


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ความล้ำลึกแห่งการทรงปรากฏในรูปมนุษย์ (4)

ก่อนหน้า: 84 พระเจ้าพิพากษาและทำให้มนุษย์เพียบพร้อมด้วยพระวจนะในยุคสุดท้าย

ถัดไป: 86 พระเจ้าทรงบรรลุทุกอย่างในยุคสุดท้ายโดยพระวจนะเป็นหลัก

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger