คำพิพากษาโดยพระวจนะนั้นสำแดงสิทธิอำนาจของพระเจ้าได้ดียิ่งกว่า

VERSE 1

ในพระราชกิจแห่งยุคสุดท้าย

วจนะทรงฤทธิ์กว่าหมายสำคัญ การอัศจรรย์

และสิทธิ์อำนาจนั้นก็เหนือกว่า

มันเผยอุปนิสัยอันเสื่อมทรามของคน

เจ้าไม่มีทางรู้ด้วยตัวเจ้าเอง

แต่เมื่อครั้นพระวจนะเปิดเผยมันต่อหน้าเจ้า

เจ้าจึงจะค้นพบ ไม่อาจปฏิเสธมัน

และเจ้าจะถูกโน้มน้าวให้เชื่อเต็มที่

PRE-CHORUS 1

นี่มิใช่สิทธิ์อำนาจของพระวจนะหรือ

นี่คือผลลัพธ์จากงานของกิจพระวจนะพระเจ้าในวันนี้

นี่คือสิ่งที่พระวจนะพระเจ้าบรรลุได้

CHORUS

สิทธิ์อำนาจ และฤทธาของพระเจ้า

ไม่ใช่เพียงการรักษาโรคหรือสำแดงหมายสำคัญ

และการขับไล่มารชั่วร้าย

แต่การพิพากษาของพระวจนะ

เปิดเผยมหิทธิฤทธิ์และสำแดง

สิทธิอำนาจพระองค์ได้ยิ่งกว่า

VERSE 2

ด้วยงานแห่งการพิพากษาและตีสอนนี้

มนุษย์จึงสามารถจะรู้จัก

ธาตุแท้อันโสมมและเสื่อมทรามภายในตน

และเขาจึงจะเปลี่ยนแปลงและสะอาดได้

นี่เป็นทางเดียวที่มนุษย์จะได้ควรค่า

ในการกลับไปสู่ต่อหน้าพระบัลลังก์

มนุษย์จะถูกรับไว้โดยพระเจ้าด้วยการ

พิพากษาและตีสอนจากพระวจนะ

PRE-CHORUS 2

สิ่งที่มีมลทินในใจของคน

แรงจูงใจ ความหวัง ความคิดทั้งสิ้นที่มี

ถูกเปิดเผยโดยคำพิพากษา การขัดเกลา และการเปิดเผย

ผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าต่อคน

CHORUS

สิทธิ์อำนาจ และฤทธาของพระเจ้า

ไม่ใช่เพียงการรักษาโรคหรือสำแดงหมายสำคัญ

และการขับไล่มารชั่วร้าย

แต่การพิพากษาของพระวจนะ

เปิดเผยมหิทธิฤทธิ์และสำแดง

สิทธิอำนาจพระองค์ได้ยิ่งกว่า

Bridge

ผลที่พวกเจ้าได้รับผ่านพระวจนะนั้น

ยิ่งใหญ่กว่าผลจากหมายสำคัญ และการอัศจรรย์

เจ้าเห็นสิทธิอำนาจ พระสิริ

มิใช่แค่จากการถูกตรึงกางเขน

การขับไล่มารชั่วร้าย การรักษาโรคของพระองค์

แต่โดยการพิพากษา ผ่านพระวจนะของพระองค์

ที่ยิ่งใหญ่มากกว่า

CHORUS

สิทธิ์อำนาจ และฤทธาของพระเจ้า

ไม่ใช่เพียงการรักษาโรคหรือสำแดงหมายสำคัญ

และการขับไล่มารชั่วร้าย

แต่การพิพากษาของพระวจนะ

เปิดเผยมหิทธิฤทธิ์และสำแดง

สิทธิอำนาจพระองค์ได้ยิ่งกว่า

สิทธิ์อำนาจ และฤทธาของพระเจ้า

ไม่ใช่เพียงการรักษาโรคหรือสำแดงหมายสำคัญ

และการขับไล่มารชั่วร้าย

แต่การพิพากษาของพระวจนะ

เปิดเผยมหิทธิฤทธิ์และสำแดง

สิทธิอำนาจพระองค์ได้ยิ่งกว่า

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: ผลของการที่มนุษย์สูญเสียการชี้นำของพระเจ้า

ถัดไป: ไม่มีผู้ใดเข้าใจความปรารถนาที่แรงกล้าของพระเจ้าที่จะคุ้มครองมนุษย์

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การฟื้นคืนชีวิตที่ปกติของมนุษย์และการนำมนุษย์ไปสู่บั้นปลายอันน่าอัศจรรย์

มนุษย์มีความเข้าใจน้อยนิดเกี่ยวกับพระราชกิจของวันนี้และพระราชกิจแห่งอนาคต แต่เขาไม่เข้าใจบั้นปลายซึ่งมวลมนุษย์จะเข้าสู่...

เหล่าผู้เชื่อฟังพระเจ้าด้วยใจจริงย่อมได้รับการรับไว้โดยพระเจ้าอย่างแน่นอน

พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเปลี่ยนแปลงรายวัน เพิ่มระดับสูงขึ้นทีละขั้น วิวรณ์ของวันพรุ่งนี้จะสูงกว่าของวันนี้...

เกี่ยวกับพระคัมภีร์ (1)

ควรเข้าหาพระคัมภีร์ในเรื่องการเชื่อในพระเจ้าอย่างไร? นี่คือคำถามในหลักการ ทำไมเราจึงพูดคุยกันถึงคำถามนี้?...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้