พระเจ้าพิพากษาและทำให้มนุษย์เพียบพร้อมด้วยพระวจนะในยุคสุดท้าย

Verse 1

พระเจ้าทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์

ในยุคสุดท้ายเพื่อตรัส เผยสิ่งที่ชีวิตคนต้องการ

เผยกิจการพระเจ้า พลานุภาพของพระองค์

แสดงพระปัญญาและความอัศจรรย์

Pre-Chorus 1

ทรงตรัสถ้อยคำโดยผ่านทางวิธีมากมาย

ให้คนเห็นความยิ่งใหญ่และอำนาจสูงสุด

ได้เห็นความถ่อมพระทัย

และความลี้ลับของพระเจ้า

ที่พระเจ้าผู้สูงสุดยอมเป็นเพียงผู้เล็กน้อย

Chorus

ทรงใช้พระคำแทนหมายสำคัญและการอัศจรรย์

เพื่อให้คนได้เพียบพร้อมในยุคท้ายสุด

พระคำเปิดโปง ตัดสิน และตีสอนคน

และทำให้คนเพียบพร้อมในทุกทาง

ในพระวจนะ คนได้เห็น

พระปัญญาและความดีงามพระเจ้า ได้เข้าใจพระอุปนิสัย

เห็นกิจการพระเจ้าผ่านพระคำ

Verse 2

พระวจนะตรัสด้วยมุมมองหลากหลาย

ทั้งจากบุคคลที่สาม มนุษย์ และพระวิญญาณ

มนุษย์ได้เห็นพระเจ้าทำงานในหลากหลายวิธี

โดยผ่านทางวจนะของพระเจ้า

Pre-Chorus2

งานในยุคนี้มุ่งให้ถ้อยคำแก่ชีวิตคน

เพื่อเผยธาตุแท้ และความเสื่อมทรามของผู้คน

ขจัดความรู้และวัฒนธรรมคน

ความคิดล้าสมัย แนวคิดศาสนา

พระวจนะจะตีแผ่และชำระสิ่งเหล่านี้

Chorus

ทรงใช้พระคำแทนหมายสำคัญและการอัศจรรย์

เพื่อให้คนได้เพียบพร้อมในยุคท้ายสุด

พระคำเปิดโปง ตัดสิน และตีสอนคน

และทำให้คนเพียบพร้อมในทุกทาง

ในพระวจนะ คนได้เห็น

พระปัญญาและความดีงามพระเจ้า ได้เข้าใจพระอุปนิสัย

เห็นกิจการพระเจ้าผ่านพระคำ

Bridge

ในยุคสุดท้าย ความตั้งใจหลัก

ของพระเจ้าคือได้สำเร็จขั้นตอนหนึ่งของราชกิจ

ซึ่งวจนะทรงปรากฎเป็นมนุษย์

และนี่คือหนึ่งในแผนบริหารจัดการของพระเจ้า

ยุคสุดท้ายทรงพิพากษา

ทำให้คนเพียบพร้อมด้วยพระวจนะนั้น

ยุคสุดท้ายทรงพิพากษา

ทำให้คนเพียบพร้อมด้วยพระวจนะนั้น

Chorus

ทรงใช้พระคำแทนหมายสำคัญและการอัศจรรย์

เพื่อให้คนได้เพียบพร้อมในยุคท้ายสุด

พระคำเปิดโปง ตัดสิน และตีสอนคน

และทำให้คนเพียบพร้อมในทุกทาง

ในพระวจนะ คนได้เห็น

พระปัญญาและความดีงามพระเจ้า ได้เข้าใจพระอุปนิสัย

เห็นกิจการพระเจ้าผ่านพระคำ

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: พระเจ้าทรงนำจุดจบของมนุษยชาติมายังโลก

ถัดไป: สรรเสริญพระเจ้าและปิติทั่วปฐพี

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การจุติเป็นมนุษย์สองครั้งทำให้นัยสำคัญของการจุติเป็นมนุษย์สมบูรณ์

พระราชกิจแต่ละช่วงระยะที่พระเจ้าทรงปฏิบัติมีนัยสำคัญในทางปฏิบัติของมันเอง  ย้อนกลับไป เมื่อพระเยซูเสด็จมา พระองค์ทรงเป็นชาย...

เจ้ารู้หรือไม่ว่า พระเจ้าได้ทรงกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ท่ามกลางมวลมนุษย์?

ยุคเก่าได้ผ่านไป และยุคใหม่ได้มาถึงแล้ว ปีแล้วปีเล่า วันแล้ววันเล่า พระเจ้าได้ทรงพระราชกิจไปมากมาย พระองค์เสด็จเข้ามาสู่โลก...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้