187 พระเจ้าผู้จุติมาเป็นมนุษย์สำคัญยิ่งต่อมวลมนุษย์

Intro

พระเจ้าในร่างคนทำงานที่คนไม่อาจทำ

เพราะเนื้อแท้ภายในพระองค์ ไม่เหมือนกับคน

พระองค์ทรงช่วยคนให้รอดได้เพราะ

อัตลักษณ์ของพระองค์นั้นต่างจากคน


Verse 1

พระเจ้าในร่างคนนั้นคล้ายกันกับคน

แต่มีความสำคัญมากยิ่งกว่าผู้ใด

เพราะทรงสามารถทำงาน พระวิญญาณไม่อาจทำ

เหนือกว่าในการเป็นพยาน พระเจ้าและได้คน

แม้ทรงเป็นมนุษย์เดินดิน มีเนื้อหนังเป็นคน

คุณความดีของพระองค์ ความสำคัญต่อคน

ทำให้ทรงคุณค่าต่อมนุษย์มากมาย

คุณค่าที่แท้จริงของพระองค์ยิ่งใหญ่


Chorus

เนื้อหนังนี้สำคัญต่อมวลมนุษย์มากมาย

เพราะพระองค์เป็นทั้งคน เป็นทั้งพระเจ้า

ทรงสามารถทำงานที่คนไม่อาจทำ

คนเสื่อมทรามในโลกนี้ พระองค์ช่วยให้รอด


Verse 2

เนื้อหนังนี้ไม่อาจทำลายซาตานโดยตรง

แต่งานพระองค์พิชิตคนและปราบซาตาน

ทำให้ซาตานยอมจำนนต่อพระองค์

ผ่านเนื้อหนังทรงปราบซาตานและช่วยคน

พระองค์ไม่ได้ทำลายซาตานโดยตรง

แต่เป็นเนื้อหนัง เพื่อพิชิตคนเสื่อมทราม

ทรงเป็นพยานให้พระองค์เองดีกว่าใคร

และทรงช่วยคนเสื่อมทราม ให้รอดดีกว่าใคร


Chorus

เนื้อหนังนี้สำคัญต่อมวลมนุษย์มากมาย

เพราะพระองค์เป็นทั้งคน เป็นทั้งพระเจ้า

ทรงสามารถทำงานที่คนไม่อาจทำ

คนเสื่อมทรามในโลกนี้ พระองค์ช่วยให้รอด


Bridge

พระเจ้าในร่างคนพิชิตชัยซาตาน

นั้นโน้มน้าวได้มากกว่าเป็นพยานตนเอง

ได้เหนือกว่าการทำลายซาตานโดยตรง

ด้วยอำนาจของพระวิญญาณของพระเจ้า

พระเจ้าในเนื้อหนังนั้นทรงสามารถ

ช่วยคนให้รู้จักพระผู้สร้างแท้จริง

และเป็นพยานให้พระเจ้าเองได้ดีกว่า

ท่ามกลางสรรพสิ่งที่ทรงสร้างขึ้นมา


Chorus

เนื้อหนังนี้สำคัญต่อมวลมนุษย์มากมาย

เพราะพระองค์เป็นทั้งคน เป็นทั้งพระเจ้า

ทรงสามารถทำงานที่คนไม่อาจทำ

คนเสื่อมทรามในโลกนี้ พระองค์ช่วยให้รอด


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, มวลมนุษย์ที่เสื่อมทรามจำเป็นต้องมีความรอดจากพระเจ้าซึ่งทรงปรากฏในรูปมนุษย์มากกว่า

ก่อนหน้า: 186 มนุษย์สามารถเข้าใจพระเจ้าได้ดีขึ้นผ่านการบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระเจ้า

ถัดไป: 188 พระประสงค์เดียวของพระเจ้าบนโลกมนุษย์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger