238 มนุษย์จะสามารถเห็น "พระเยซูพระผู้ช่วยให้รอด" เสด็จลงมาจากสวรรค์ได้อย่างไร?

Chorus

หากคนเรียกพระเจ้าว่าพระเยซูคริสต์ตลอด

แต่ไม่รู้ว่าพระองค์ได้ทรงเริ่มยุคใหม่

และราชกิจใหม่ในยุคสุดท้าย

ถ้าคนยังรอให้พระเยซู

พระผู้ช่วยให้รอดทรงมา

พวกเขาจะสามารถเห็นการเสด็จ

ของพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดหรือไร


Verse 1

พระเจ้าทรงเรียกพวกนี้

ผู้ปราศจากความเชื่อ

พวกที่เป็นเช่นนี้ไม่รู้จักพระองค์

การเชื่อของพวกเขานั้นเทียมเท็จ

พวกเขาไม่รอการมาของพระเจ้า

แต่รอการมาของกษัตริย์ของชาวยิว


Verse 2

พวกเขาไม่โหยหาให้พระเจ้าทรงทำลาย

โลกมีราคีที่พวกเขาอาศัยอยู่

แต่หวังการกลับมาของพระเยซู

ซึ่งพวกเขาเชื่อว่าจะทรงมาไถ่พวกตน

ช่วยมนุษย์รอดจากแผ่นดินเสื่อมทราม


Pre-chorus

แล้วผู้คนเช่นนั้นจะทำให้ราชกิจ

แห่งยุคสุดท้ายครบบริบูรณ์ได้อย่างไร?


Chorus

หากคนเรียกพระเจ้าว่าพระเยซูคริสต์ตลอด

แต่ไม่รู้ว่าพระองค์ได้ทรงเริ่มยุคใหม่

และราชกิจใหม่ในยุคสุดท้าย

ถ้าคนยังรอให้พระเยซู

พระผู้ช่วยให้รอดทรงมา

พวกเขาจะสามารถเห็นการเสด็จ

ของพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดหรือไร


Verse 3

ความอยากได้อยากมีของคนไม่อาจทำ

ให้พระประสงค์หรือราชกิจลุล่วงไป

พวกเขารักเพียงราชกิจในอดีต

โดยที่ไม่รู้ว่าพระองค์คือพระเจ้า

ผู้ทรงใหม่เสมอ และไม่มีวันเก่า


Verse 4

มนุษย์รู้พระองค์คือพระยาห์เวห์ พระเยซู

แต่ไม่รู้ว่าคือองค์หนึ่งเดียวแห่งยุคสุดท้าย

ผู้จะนำมนุษย์ไปสู่จุดจบ

มนุษย์รู้เพียงสิ่งที่เขามองเห็นและคิด

สิ่งที่มนุษย์โหยหามาจากมโนคติหลงผิด


Bridge

นั่นไม่อยู่ในแนวเดียวกับราชกิจ

แต่กลับสวนทางกัน

หากพระเจ้าทรงงานตามแนวคิดคน

เมื่อใดจะสิ้นสุดลง?

มนุษย์จะเข้าสู่การหยุดพักเมื่อใด?

พระเจ้าจะทรงเข้าสู่วันที่เจ็ด

วันสะบาโตได้เช่นไร

พระเจ้าทรงงานตามแผนการ

และพระประสงค์ของพระองค์

มิใช่ตามเจตนาของคน


Chorus

หากคนเรียกพระเจ้าว่าพระเยซูคริสต์ตลอด

แต่ไม่รู้ว่าพระองค์ได้ทรงเริ่มยุคใหม่

และราชกิจใหม่ในยุคสุดท้าย

ถ้าคนยังรอให้พระเยซู

พระผู้ช่วยให้รอดทรงมา

พวกเขาจะสามารถเห็นการเสด็จ

ของพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดหรือไร


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, พระผู้ช่วยให้รอดได้เสด็จกลับมาบน “เมฆขาว” แล้ว

ก่อนหน้า: 237 จงละทิ้งมโนคติทางศาสนาเพื่อดำเนินรอยตามพระเจ้า

ถัดไป: 239 พระเจ้าได้เสด็จลงมาท่ามกลางผองผู้ชนะ

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger