237 จงละทิ้งมโนคติทางศาสนาเพื่อดำเนินรอยตามพระเจ้า

Verse 1

ในการเชื่อในพระเจ้า

จงใฝ่รู้ในพระองค์จากพระวจนะ

ราชกิจตอนนี้โดยไร้เหตุผลวิบัติ


Verse 2

หากอยากจะรู้จักพระเจ้า

ก่อนสิ่งอื่นใด เจ้าควรจะรู้เรื่องพระราชกิจ

นี่คือเรื่องพื้นฐานทั่วไป


Verse 3

เหตุผลวิบัติ ที่ขาดความเข้าใจอย่างถ่องแท้

ในพระวจนะของพระเป็นเจ้า

คือมโนคติหลงทางของมวลมนุษย์

อีกทั้งเบี่ยงเบน ล้วนแต่ผิดพลาด


Chorus

ไม่สำคัญพระเจ้าทำงานเช่นไรในอดีต

ให้คุณค่างานในวันนี้ดีกว่า

เช่นนั้น เจ้าคือผู้ละทิ้งมโนคติ

เจ้าสามารถที่จะเชื่อฟังพระองค์

สามารถเชื่อฟังพระราชกิจและพระวจนะ

ดำเนินรอยตามย่างก้าวพระเจ้า

เช่นนี้ เจ้าจะเป็นผู้เชื่อฟังพระเจ้า

เชื่อด้วยความจริงใจ เชื่อด้วยความจริงใจ


Verse 4

เหล่าคนสำคัญทางศาสนาถนัดการนำ

พระวจนะตรัสในปัจจุบัน

เทียบพระวจนะที่ได้เรียนรู้ในอดีต


Verse 5

แม้เจ้าจะรับใช้พระเจ้าในปัจจุบัน แต่ยึดติดอดีต

การรับใช้ของเจ้าจะขวางกั้น

การปฏิบัติของเจ้า จะเป็นเพียงพิธีกรรมเก่า ๆ


Verse 6

ด้วยมโนคติทางศาสนา

คนไม่อาจทำตามพระราชกิจ

พระวิญญาณบริสุทธิ์

พวกเขาก็จะล้าหลังไปทีละก้าว

เพราะนั่นทำให้คนผยอง คิดว่าตนชอบธรรม


Chorus

ไม่สำคัญพระเจ้าทำงานเช่นไรในอดีต

ให้คุณค่างานในวันนี้ดีกว่า

เช่นนั้น เจ้าคือผู้ละทิ้งมโนคติ

เจ้าสามารถที่จะเชื่อฟังพระองค์

สามารถเชื่อฟังพระราชกิจและพระวจนะ

ดำเนินรอยตามย่างก้าวพระเจ้า

เช่นนี้ เจ้าจะเป็นผู้เชื่อฟังพระเจ้า

เชื่อด้วยความจริงใจ เชื่อด้วยความจริงใจ


Verse 7

พระเจ้าไม่โหยหา สิ่งที่เคยตรัสหรือทำไว้

หากเก่าเกินไปพระองค์จะทรงละทิ้ง

เจ้าทิ้งมโนคติหลงผิดไม่ได้หรือ


Verse 8

หากเจ้ายึดพระวจนะ ที่พระเจ้าในวันวานตรัสไว้

นี่จะพิสูจน์ได้หรือ ว่าเจ้ารู้จักพระราชกิจ


Verse 9

หากเจ้าไม่อาจยอมรับความสว่าง

ของพระวิญญาณบริสุทธิ์

หากเจ้ายึดติดอยู่กับอดีต

เจ้าไม่ได้เดินตามย่างก้าวของพระเจ้า

หากนั่นคือสิ่งที่เจ้าได้เลือก เจ้าต่อต้านพระองค์


Bridge

หากมนุษย์สามารถปล่อยวาง มโนคติทางศาสนา

เขาจะไม่ใช้ความคิดประเมิน

พระวจนะ พระราชกิจในวันนี้

แม้พระราชกิจปัจจุบัน ไม่เหมือนในอดีตที่ผ่านมา

จงปล่อยวางมุมมองเก่าในวันวาน

เชื่อฟังพระราชกิจที่มีในปัจจุบัน


Chorus

ไม่สำคัญพระเจ้าทำงานเช่นไรในอดีต

ให้คุณค่างานในวันนี้ดีกว่า

เช่นนั้น เจ้าคือผู้ละทิ้งมโนคติ

เจ้าสามารถที่จะเชื่อฟังพระองค์

สามารถเชื่อฟังพระราชกิจและพระวจนะ

ดำเนินรอยตามย่างก้าวพระเจ้า

เช่นนี้เจ้าจะเป็นผู้เชื่อฟังพระเจ้า

เช่นนี้ เจ้าจะเป็นผู้เชื่อฟังพระเจ้า

เชื่อด้วยความจริงใจ เชื่อด้วยความจริงใจ


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, เฉพาะบรรดาผู้ที่รู้จักพระราชกิจของพระเจ้าวันนี้เท่านั้นที่อาจรับใช้พระเจ้าได้

ก่อนหน้า: 236 พวกที่ไม่ยอมรับพระราชกิจใหม่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถเห็นการทรงปรากฏของพระเจ้าหรือไม่

ถัดไป: 238 มนุษย์จะสามารถเห็น "พระเยซูพระผู้ช่วยให้รอด" เสด็จลงมาจากสวรรค์ได้อย่างไร?

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger