697 สิ่งที่ได้รับจากการเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงภาคชีวิตจริงช่างมหาศาล

Verse 1

บุตรมนุษย์ยังคงที่จะพูดต่อไป

มนุษย์ผู้ซึ่งไม่สำคัญผู้นี้นำพวกเรา

เข้าสู่ขั้นตอน แต่ละขั้นตอนของพระราชกิจ

เราผ่านการทดสอบ การสั่งสอนที่มากมาย

ล้วนเป็นประสบการณ์ และถูกทดสอบด้วยความตาย

เราเรียนรู้ถึงความชอบธรรมพระองค์ พระบารมี

เพลิดเพลินไปกับความรัก และกรุณาของพระองค์

และซาบซึ้งในฤทธานุภาพ และพระปรีชาญาณ

มองเห็นถึงความน่ารัก ความน่าชื่นชมของพระองค์

และความปรารถนาอันแรงกล้า

ที่จะช่วยมนุษย์ให้รอด


Chorus

ในถ้อยคำของบุคคลธรรมดาสามัญผู้นี้

เราได้รู้เนื้อแท้ พระอุปนิสัย น้ำพระทัย

ได้รู้จักธรรมชาติและธาตุแท้ของมนุษย์

และได้เห็นหนทาง สู่ความรอดและเพียบพร้อม


Verse 2

พระวจนะของพระองค์ ทำให้เราตายและเกิดใหม่

พระวจนะเหล่านั้น นำพาความสบายมาให้เรา

แต่ก็ทิ้งเราไว้กับความรู้สึกผิด และเป็นหนี้

พระวจนะนำมาซึ่งสันติภาพ และความเบิกบาน

แต่ก็มีความเจ็บปวดและทรมาน

บางครั้งพวกเรา เป็นเหมือนศัตรูพระองค์

ที่ถูกแผดเผา เปลี่ยนเป็นเถ้าถ่านด้วยพระพิโรธ

บางครั้งพวกเราเป็นเหมือน ดั่งลูกแกะ ดั่งลูกแกะ

ที่กำลังจะถูกเชือด ในพระหัตถ์ของพระองค์

บางครั้งเป็นดั่งแก้วตาดวงใจ

ที่พระองค์ทรงทะนุถนอม


Bridge

เราเป็นกลุ่มคน ที่พระองค์ทรงช่วยให้รอด

เป็นดั่งหนอนแมลงในพระเนตรของพระองค์

เป็นลูกแกะหลงทาง

ที่พระองค์ทรงตามหาทั้งวันและคืน


Chorus

ในถ้อยคำของบุคคลธรรมดาสามัญผู้นี้

เราได้รู้เนื้อแท้ พระอุปนิสัย น้ำพระทัย

ได้รู้จักธรรมชาติและธาตุแท้ของมนุษย์

และได้เห็นหนทาง สู่ความรอดและเพียบพร้อม


Verse 3

พระองค์ทรงปรานี ดูแคลน

และยังทรงจุนเจือพวกเรา

ทรงปลอบโยน เตือนสติ

นำทาง ให้ความรู้แจ้งแก่พวกเรา

พระองค์ทรงสั่งสอน บ่มวินัย

และถึงกับสาปแช่งพวกเรา

พระองค์ไม่เคยทรงหยุด กังวลเกี่ยวกับพวกเรา

ปกป้องดูแลเราทั้งคืนวัน

ไม่เคยทรงห่างจากข้างกายของพวกเรา

ทรงทุ่มเท เพียรพยายาม ทุกอย่างเพื่อพวกเรา


Outro

ในคำของบุตรมนุษย์นี้

เราได้ชื่นชมความบริบูรณ์ของพระเจ้า

และมองดูบั้นปลาย ที่พระเจ้าทรงมอบให้เรา

ในถ้อยคำของบุคคลธรรมดาสามัญผู้นี้

เราได้เห็นหนทาง สู่ความรอดและเพียบพร้อม


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ภาคผนวก 4: มองดูการทรงปรากฏของพระเจ้าในการพิพากษาและการตีสอนของพระองค์

ก่อนหน้า: 696 เจ้าต้องรู้วิธีได้รับประสบการณ์กับพระราชกิจของพระเจ้า

ถัดไป: 698 การพิพากษาของพระเจ้าให้ชีวิตแก่พวกเรา

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger