696 เจ้าต้องรู้วิธีได้รับประสบการณ์กับพระราชกิจของพระเจ้า

Verse 1

คนส่วนมากไม่รู้วิธีรับประสบการณ์กับพระราชกิจ

เมื่อพวกเขามีปัญหา พวกเขาไม่รู้จะทำอย่างไร

ไม่สามารถดำเนินชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ

เจ้าต้องนำพระวจนะไปใช้ในชีวิตประจำวัน


Chorus

หากเจ้าไม่ผ่านประสบการณ์กับพระราชกิจ

ย่อมไม่มีวันได้รับการทำให้เพียบพร้อม

เมื่อเจ้าสามารถได้รับประสบการณ์

และใคร่ครวญพระวจนะ ไม่ว่าที่ใด และเมื่อไร

เมื่อพวกเจ้าจากผู้เลี้ยงไปได้ ใช้ชีวิตอย่างเป็นไท

โดยพึ่งพาพระเจ้า เห็นกิจการของพระองค์

เมื่อนั้นน้ำพระทัยจึงจะสัมฤทธิ์ผล


Verse 2

บางคราวพระเจ้าทรงทำให้เจ้า

รู้สึกสูญเสียพระองค์ ไร้ความชื่นบาน

เจ้าถูกผลักลงสู่ความมืด นี่คือกระบวนการถลุง

เมื่อเจ้าทำพลาดไปทั้งหมด นี่คือพระเจ้าทรงบ่มวินัย

ไม่มีใครเห็นที่เจ้าก่อการกบฏ แต่แน่นอนพระเจ้าทรงเห็น


Pre-chorus 1

พระองค์จะบ่มวินัยเจ้า

ราชกิจพระวิญญาณมีรายละเอียด

พระองค์ดูคำพูด ความคิด การกระทำ

ให้มนุษย์ตระหนักรู้ภายใน


Chorus

หากเจ้าไม่ผ่านประสบการณ์กับพระราชกิจ

ย่อมไม่มีวันได้รับการทำให้เพียบพร้อม

เมื่อเจ้าสามารถได้รับประสบการณ์

และใคร่ครวญพระวจนะ ไม่ว่าที่ใด และเมื่อไร

เมื่อพวกเจ้าจากผู้เลี้ยงไปได้ ใช้ชีวิตอย่างเป็นไท

โดยพึ่งพาพระเจ้า เห็นกิจการของพระองค์

เมื่อนั้นน้ำพระทัยจึงจะสัมฤทธิ์ผล


Verse 3

บางสิ่งที่เจ้าทำพลาดไป แล้วก็พลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่า

เจ้าจะค่อย ๆ เข้าใจพระราชกิจ พระวิญญาณบริสุทธิ์

โดยการบ่มวินัย

เจ้าจะรู้สิ่งที่ตรงกับน้ำพระทัย

และตอบสนองอย่างถูกต้อง

ต่อการทรงนำของพระวิญญาณ


Pre-chorus 2

บางคราวเจ้าจะเป็นกบฏ

พระเจ้าจึงว่ากล่าวจากภายใน

ทั้งหมดมาจากการบ่มวินัยของพระองค์


Chorus

หากเจ้าไม่ผ่านประสบการณ์กับพระราชกิจ

ย่อมไม่มีวันได้รับการทำให้เพียบพร้อม

เมื่อเจ้าสามารถได้รับประสบการณ์

และใคร่ครวญพระวจนะ ไม่ว่าที่ใด และเมื่อไร

เมื่อพวกเจ้าจากผู้เลี้ยงไปได้ ใช้ชีวิตอย่างเป็นไท

โดยพึ่งพาพระเจ้า เห็นกิจการของพระองค์

เมื่อนั้นน้ำพระทัยจึงจะสัมฤทธิ์ผล


Outro

หากเจ้าดูแคลนพระวจนะ และพระราชกิจ

พระองค์จะไม่สนใจเจ้า

แต่ยิ่งเจ้าจริงจังกับพระวจนะมากเท่าไร

พระองค์จะยิ่งทรงทำให้เจ้ารู้แจ้ง


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, บรรดาผู้ที่จะได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมต้องก้าวผ่านกระบวนการถลุง

ก่อนหน้า: 695 ท่าทีของเปโตรที่มีต่อบททดสอบทั้งหลาย

ถัดไป: 697 สิ่งที่ได้รับจากการเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงภาคชีวิตจริงช่างมหาศาล

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger