บทที่ 51

โอ!  พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์!  อาเมน!  ในพระองค์ ทุกสิ่งได้รับการปลดปล่อย ทุกสิ่งเป็นอิสระ ทุกสิ่งถูกเปิดออก ทุกสิ่งได้รับการเปิดเผย และทุกสิ่งส่องสว่าง ไม่ซ่อนเร้น หรือปกปิดแม้แต่น้อย  พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์  พระองค์ทรงปกครองในฐานะกษัตริย์  พระองค์ทรงได้รับการเผยอย่างเปิดเผย—พระองค์ไม่ทรงเป็นความล้ำลึกอีกต่อไป แต่พระองค์ได้รับการเผยอย่างสมบูรณ์ ไปตลอดชั่วกาลนาน!  เราได้รับการเผยโดยทั้งหมดทั้งมวลอย่างแท้จริง เราได้มาถึงอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะ และเราได้ปรากฎในฐานะดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรม ด้วยว่าวันนี้ไม่ใช่ยุคที่มีดาวประกายพรึกปรากฎขึ้น อีกทั้งไม่ใช่ระยะแห่งการปกปิดอีกต่อไป  งานของเราเป็นเหมือนอย่างสายฟ้าแลบ มันสำเร็จลุล่วงอย่างรวดเร็วพอ ๆ กับเสียงฟ้าร้องที่เกิดขึ้นทันทีทันใด  งานของเราได้ก้าวหน้ามาถึงช่วงระยะปัจจุบันนี้ และผู้ใดก็ตามที่ชักช้าร่ำไรหรืออยู่ว่างจะได้พบกับการพิพากษาที่ไร้ความปรานีเท่านั้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เจ้าต้องมีความเข้าใจชัดเจนว่าเราคือบารมีและการพิพากษา และว่าเราไม่มีความสงสารและความรักอย่างที่พวกเจ้าอาจจินตนาการอีกต่อไป  หากเจ้ายังคงไม่ชัดเจนในประเด็นนี้ เช่นนั้นแล้วเจ้าจะไม่ได้รับสิ่งใดเลยนอกจากการพิพากษา ด้วยว่าเจ้าจะลิ้มรสในสิ่งซึ่งเจ้าไม่ได้ยอมรับด้วยตัวเจ้าเอง หาไม่แล้ว เจ้าจะยังคงมีความสงสัยต่อไปและไม่กล้าที่จะมั่นคงในความเชื่อของเจ้า

ในส่วนของการซึ่งเราได้มอบความไว้วางใจให้แก่พวกเจ้านั้น พวกเจ้าสามารถทำการนั้นให้ครบบริบูรณ์ด้วยการเฝ้าเดี่ยวหรือไม่?  เรากล่าวว่าหน้าที่การงานใดๆ ต้องการปัญญา ถึงกระนั้นก็ดี พวกเจ้าได้มอบการพินิจพิเคราะห์ซ้ำๆ และการให้ความคำนึงถึงที่เพิ่มมากขึ้นต่อการเตือนสติของเราในขณะที่กำลังทำบางสิ่งบ่อยครั้งเพียงใด?  ต่อให้เจ้ามีความเข้าใจอยู่บ้างเกี่ยวกับหนึ่งคำจากคำเตือนสติทั้งหลายของเรา และเจ้าคิดว่าคำเตือนสตินั้นไม่เป็นไรเมื่อเจ้าได้ยินมัน เจ้าเพิกเฉยต่อมันในภายหลัง  เมื่อเจ้าได้ยินคำเตือนสตินั้น เจ้าชี้นำมันไปที่สภาพเงื่อนไขจริงของเจ้าเอง และรังเกียจชิงชังตัวเจ้าเอง—แต่ต่อมาภายหลังแล้ว เจ้าเชื่อว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อย  คำถามในวันนี้คือ ชีวิตของเจ้าสามารถก้าวหน้าได้หรือไม่ มันไม่ใช่คำถามที่ว่าเจ้าได้รับการประดับตัวภายนอกอย่างไร  ไม่มีพวกเจ้าคนใดที่มีปณิธานใดๆ และเจ้าไม่เต็มใจที่จะได้รับการกำหนดพิจารณา  เจ้าไม่ปรารถนาที่จะจ่ายราคา และเจ้าไม่ต้องการที่จะโยนความหรรษายินดีชั่วคราวทางโลกทิ้งไปเสีย แต่กระนั้นก็ตาม เจ้ากลัวที่จะสูญเสียพระพรจากสวรรค์  เจ้าคือบุคคลชนิดใด?  เจ้าคือคนโง่คนหนึ่ง!  พวกเจ้าไม่ควรรู้สึกเศร้าโศก สิ่งที่เราได้กล่าวไม่ใช่ข้อเท็จจริงหรอกหรือ?  มันไม่เพียงได้ชี้ให้เห็นสิ่งซึ่งเจ้าเองได้คิดไว้แล้วหรอกหรือ?  เจ้าไม่มีสภาวะความเป็นมนุษย์!  เจ้าไม่มีแม้แต่คุณสมบัติของบุคคลปกติ  ยิ่งไปกว่านั้น แม้ว่านี่คือสิ่งที่เป็นอยู่ เจ้าก็ยังคงมองไม่เห็นตัวเจ้าเองว่าเป็นคนยากแค้น  เจ้าทำตัวสบายๆ และไร้ความกังวลตลอดทั้งวัน และอิ่มอกอิ่มใจอย่างที่สุด!  เจ้าไม่รู้ว่าส่วนที่ขาดของเจ้าเองนั้นมากมายเพียงใด หรือไม่รู้ว่าเจ้าขาดสิ่งใด  ช่างโง่เขลายิ่งนัก!

เจ้าไม่เห็นหรอกหรือว่างานของเราได้มาถึงจุดเช่นนั้นแล้ว?  เจตจำนงของเราทั้งหมดอยู่ในพวกเจ้า  เมื่อใดพวกเจ้าจึงจะสามารถจับความเข้าใจงานนั้น และแสดงให้เห็นถึงการคำนึงถึงมันได้บ้าง?  พวกเจ้าเกียจคร้าน!  เจ้าไม่เต็มใจจ่ายราคา ไม่เต็มใจที่จะทำงานหนัก ไม่เต็มใจใช้เวลา และไม่เต็มใจใช้ความพยายาม  ขอให้เราบอกอะไรบางอย่างกับเจ้า!  ยิ่งเจ้ากลัวการทนทุกข์กับความยากลำบากมากขึ้นเท่าใด ชีวิตของเจ้าก็จะเก็บเกี่ยวประโยชน์น้อยลงเท่านั้น และยิ่งไปกว่านั้น ยิ่งเจ้าจะต้องเผชิญกับอุปสรรคมากขึ้นเท่าใดขณะที่ชีวิตของเจ้าเติบโต และก็ยิ่งไม่น่าเป็นไปได้มากขึ้นเท่านั้นว่าชีวิตของเจ้าจะก้าวหน้า ขอให้เราได้เตือนความจำเจ้าอีกครั้งหนึ่ง (เราจะไม่พูดอีก)!  เราจะไม่แยแส และจะทอดทิ้งผู้ใดที่ไม่รับผิดชอบต่อชีวิตของเขาเอง  เราได้เริ่มทำให้การนี้มีผลบังคับใช้แล้ว เจ้ายังไม่เห็นการนี้อย่างชัดเจนหรอกหรือ?  นี่ไม่ใช่การดำเนินการทางธุรกิจ อีกทั้งไม่ใช่ธุรกิจทางการค้า นี่คือชีวิต  นั่นชัดเจนหรือไม่?

ก่อนหน้า: บทที่ 50

ถัดไป: บทที่ 52

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เจ้าควรละวางพระพรเกี่ยวกับสถานะลงและทำความเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าในการนำพาความรอดมาสู่มนุษย์

จากมุมมองของมนุษย์ การทำให้พงศ์พันธุ์ของโมอับได้รับการทำให้ครบบริบูรณ์นั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลย...

ผู้ที่ถูกเรียกมีมากมาย แต่ผู้ที่ถูกเลือกมีเพียงนิดเดียว

เราได้แสวงหาผู้คนมากมายบนโลกนี้เพื่อให้มาเป็นผู้ติดตามของเรา  ในหมู่ผู้ติดตามทั้งหมดเหล่านี้ มีผู้ที่ทำหน้าที่เป็นนักบวช...

ผู้คนที่ได้เปลี่ยนแปลงอุปนิสัยแล้วคือบรรดาผู้ที่ได้เข้าสู่ความเป็นจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าแล้ว

ขั้นตอนแรกแห่งเส้นทางของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวมนุษย์ก่อนสิ่งอื่นใดก็คือ การที่จะดึงดูดหัวใจมนุษย์ให้หันจากผู้คน เหตุการณ์ และสิ่งทั้งหลาย...

พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ การพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า แก่นพระวจนะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน ข้อคัดสรรของพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 170 หลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติความจริง ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย แนวทางสำหรับการเผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักร แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า (แก่นสารสำคัญของผู้เชื่อใหม่) คำพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหลายหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้