บทที่ 58

หลังจากที่ได้จับความเข้าใจในเจตนาของเราแล้ว เจ้าจะกลายเป็นสามารถคำนึงถึงภาระของเรา และเจ้าจะสามารถได้รับความสว่างและวิวรณ์ และได้มาซึ่งการปลดปล่อยกับอิสรภาพ  นี่จะทำให้เราพึงพอใจและทำให้เจตจำนงที่เรามีสำหรับเจ้าได้รับการดำเนินการให้เสร็จสิ้น นำความเจริญใจมาสู่วิสุทธิชนทั้งปวง และทำให้ราชอาณาจักรของเราบนแผ่นดินโลกแน่วแน่และมั่นคง  บัดนี้สิ่งสำคัญยิ่งยวดคือการจับความเข้าใจในเจตนาของเรา นี่คือเส้นทางที่พวกเจ้าควรเข้าสู่ และที่มากกว่านั้นคือ เป็นหน้าที่ที่ทุกบุคคลควรทำให้ลุล่วง

วจนะของเราเป็นยาดีที่เยียวยาโรคภัยไข้เจ็บทุกประเภท  ตราบเท่าที่เจ้าเต็มใจในการมาเบื้องหน้าเรา เราจะรักษาเจ้าและอนุญาตให้เจ้ามองเห็นฤทธานุภาพสูงสุดของเรา กิจการอันมหัศจรรย์ของเรา ความชอบธรรมของเรา และบารมีของเรา  ที่มากกว่านั้น เราจะให้เจ้าเห็นความเสื่อมทรามและความอ่อนแอทั้งหลายของพวกเจ้าเองแวบหนึ่ง  เราเข้าใจทุกสภาพเงื่อนไขในตัวเจ้าอย่างสมบูรณ์ เจ้าทำสิ่งทั้งหลายภายในหัวใจของเจ้าเสมอ และไม่แสดงสิ่งเหล่านั้นให้เห็นภายนอก  เราถึงกับชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับทุกๆ สิ่งที่เจ้าทำ  อย่างไรก็ตาม เจ้าควรรู้ว่าสิ่งไหนที่เราสรรเสริญและสิ่งไหนที่เราไม่สรรเสริญ เจ้าควรแยกความต่างระหว่างสิ่งเหล่านี้อย่างชัดเจน และไม่ใช้ท่าทีที่ฉาบฉวยต่อเรื่องนี้

ในคำกล่าวว่า “พวกเราต้องแสดงให้เห็นการคำนึงถึงพระภาระของพระเจ้า” เจ้าก็เพียงปรนนิบัติแต่ปากเท่านั้น  อย่างไรก็ตาม เมื่อเจ้าประจันหน้าข้อเท็จจริงทั้งหลาย ถึงแม้เจ้ารู้ดีเต็มที่ว่าพระภาระของพระเจ้าคือสิ่งใด แต่เจ้าก็ไม่มีการคำนึงถึงสิ่งนั้นแต่อย่างใด  เจ้าค่อนข้างหัวหมุนมึนงงและโง่เขลาอย่างแท้จริง และที่มากกว่านั้น เจ้าไม่รู้เท่าทันอย่างสุดขั้ว  นี่อธิบายว่ามนุษย์ทั้งหลายยากที่จะจัดการด้วยเพียงใด ทั้งหมดที่พวกเขาทำคือส่งเสียงเป็นคำพูดที่ฟังดูดี เช่น “ฉันเพียงไม่สามารถจับความเข้าใจในเจตนารมณ์ของพระเจ้าเท่านั้น แต่หากฉันจับความเข้าใจได้สำเร็จ ฉันจะกระทำการอย่างสอดคล้องกับเจตนารมณ์นั้นอย่างแน่นอน”  นี่ไม่ใช่สภาพเงื่อนไขตามจริงของพวกเจ้าหรือไร?  แม้ว่าพวกเจ้าทั้งหมดรู้เจตนารมณ์ของพระเจ้า และพวกเจ้ารู้ว่าสิ่งใดคือสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บของพวกเจ้า แต่ปัญหาที่สำคัญยิ่งยวดคือว่าพวกเจ้าไม่เต็มใจที่จะปฏิบัติเลยต่างหาก นี่คือความลำบากยากเย็นที่ใหญ่หลวงที่สุดของพวกเจ้า  หากพวกเจ้าไม่แก้ไขการนี้ในทันที มันจะเป็นเครื่องกีดกั้นขัดขวางที่หนักหนาที่สุดสำหรับชีวิตของพวกเจ้า

ก่อนหน้า: บทที่ 57

ถัดไป: บทที่ 59

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การสถาปนาสัมพันธภาพปกติกับพระเจ้าคือสิ่งสำคัญยิ่ง

วิธีที่ผู้คนเชื่อในพระเจ้า รักพระเจ้า และทำให้พระเจ้าพึงพอพระทัยนั้นเป็นได้โดยการสัมผัสกับพระวิญญาณของพระเจ้าด้วยหัวใจของพวกเขา...

ความล้ำลึกแห่งการทรงจุติเป็นมนุษย์ (1)

ในยุคพระคุณ ยอห์นได้ปูทางไว้ให้พระเยซู  ยอห์นไม่สามารถทำพระราชกิจของพระเจ้าพระองค์เองได้นอกจากแค่ทำหน้าที่ของมนุษย์ให้ลุล่วงเท่านั้น...

การปฏิบัติ (2)

ในอดีตกาล ผู้คนได้ฝึกฝนตัวเองให้อยู่กับพระเจ้าและใช้ชีวิตอยู่ภายในจิตวิญญาณทุกชั่วขณะ  เมื่อเปรียบเทียบกับการปฏิบัติของวันนี้แล้ว...

พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ การพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า แก่นพระวจนะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน ข้อคัดสรรของพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 170 หลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติความจริง ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย แนวทางสำหรับการเผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักร แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า (แก่นสารสำคัญของผู้เชื่อใหม่) คำพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหลายหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้