บทที่ 82

เมื่อได้ยินวจนะของเรา ทุกคนต่างหวาดกลัว ทุกๆ บุคคลเต็มไปด้วยความกังวลใจ  พวกเจ้ากลัวสิ่งใดกัน?  เราจะไม่ฆ่าพวกเจ้าหรอก!  เป็นเพราะว่าพวกเจ้ามีมโนธรรมที่รู้สึกผิด สิ่งที่พวกเจ้าทำลับหลังเรานั้นเหลาะแหละและไร้คุณค่ายิ่งนัก  การนี้ทำให้เราเกลียดชังเจ้ามากเหลือเกินจนเราปรารถนาอย่างแรงกล้าว่าเราได้โยนทุกคนที่เราไม่ได้ลิขิตไว้ล่วงหน้าและเลือกสรรไว้ลงสู่บาดาลลึก ให้ถูกทุบจนแตกเป็นชิ้นๆ  อย่างไรก็ดี เรามีแผนการของเรา เรามีเป้าหมายของเรา  เราจะไว้ชีวิตที่ไม่สลักสำคัญของเจ้าไว้ในช่วงเวลานี้ และยับยั้งจากการไล่เจ้าออกไปจนกว่าจะหลังจากที่การปรนนิบัติต่อเราของเจ้าเสร็จสิ้น  เราไม่ต้องการเห็นสรรพสิ่งที่ทรงสร้างเยี่ยงนี้ พวกเขาทำให้นามของเราเสื่อมเสีย!  เจ้ารู้เช่นนี้หรือไม่?  เจ้าเข้าใจหรือไม่?  เหล่าผู้เคราะห์ร้ายที่ไร้ค่า!  เจ้าจงทำความเข้าใจในการนี้!  เมื่อเจ้าถูกใช้ให้เป็นประโยชน์ เรานั่นเองที่เป็นผู้ทำเช่นนั้น และเมื่อเจ้าไม่ถูกใช้ให้เป็นประโยชน์ การนี้ก็เป็นเพราะเราด้วยเช่นกัน  ทุกสิ่งทุกอย่างถูกจัดวางเรียบเรียงไว้โดยเรา และในมือของเรา ทุกสิ่งทุกอย่างประพฤติตนอย่างดีและเป็นระเบียบ  ผู้ใดก็ตามที่กล้าย้ายออกไปในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมจะถูกบดขยี้จนคว่ำลงไปทันทีโดยมือของเรา  เรากล่าวว่า “ถูกบดขยี้จนคว่ำลงไป” อยู่บ่อยครั้ง เจ้าคิดว่าเรากระทำการนั้นด้วยมือของเราเองหรือ?  เราไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้น!  การกระทำของเราไม่โง่เขลาเท่ากับที่พวกมนุษย์จินตนาการหรอก  เมื่อกล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างถูกกำหนดแล้วและสำเร็จลุล่วงโดยวจนะของเรานั้น หมายถึงสิ่งใดเล่า?  ทุกสิ่งทุกอย่างถูกทำให้สำเร็จลุล่วงโดยที่เราไม่แม้แต่จะต้องยกนิ้วของเราขึ้นเลย  เจ้าเข้าใจความหมายที่แท้จริงของวจนะของเราหรือไม่?

เราจะไม่มีวันนำความรอดมาสู่ผู้ใดในบรรดาผู้คนที่ทำการปรนนิบัติเรา พวกเขาไม่มีส่วนร่วมในราชอาณาจักรของเรา  นี่เป็นเพราะผู้คนเหล่านี้มัวยุ่งอยู่กับเรื่องภายนอกเท่านั้น แทนที่จะทำตามเจตจำนงของเรา  แม้ว่าเรากำลังใช้พวกเขาให้เป็นประโยชน์อยู่ตอนนี้ แต่ในความเป็นจริงพวกเขาคือผู้คนที่เราเกลียดชังมากที่สุด ผู้คนที่เรารังเกียจมากที่สุด  ในวันนี้ เรารักผู้ใดก็ตามที่ทำตามเจตจำนงของเรา ผู้ใดก็ตามที่สามารถแสดงความสนใจต่อภาระทั้งหลายของเรา และผู้ใดก็ตามที่สามารถให้ทั้งหมดที่เขามีเพื่อเราด้วยหัวใจที่แท้จริงและด้วยความจริงใจ  เราจะให้ความรู้แจ้งแก่พวกเขาอยู่เสมอ และจะไม่ปล่อยให้พวกเขาหลุดไปจากเรา  เรากล่าวอยู่บ่อยครั้งว่า “สำหรับบรรดาผู้คนที่สละให้เราอย่างจริงใจ เราก็จะให้พรแก่เจ้าอย่างใหญ่หลวงแน่นอน”  “พรทั้งหลาย” อ้างอิงถึงสิ่งใดเล่า?  เจ้ารู้หรือไม่?  ในบริบทของพระราชกิจปัจจุบันของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พรทั้งหลายอ้างอิงถึงภาระที่เรามอบให้เจ้า  สำหรับบรรดาผู้คนทั้งปวงที่สามารถแบกภาระให้กับคริสตจักรได้ และผู้ที่ถวายตัวพวกเขาเองเพื่อประโยชน์ของเราอย่างจริงใจ ทั้งภาระของพวกเขาและความจริงจังจริงใจของพวกเขาคือพรทั้งหลายที่มาจากเรา  นอกจากนั้น การเปิดเผยของเราต่อพวกเขาคือพรประการหนึ่งจากเราด้วย  นี่เป็นเพราะว่าบรรดาผู้ที่ไม่มีภาระในปัจจุบันไม่ได้ถูกลิขิตไว้ล่วงหน้าและได้รับการเลือกสรรโดยเรา คำสาปแช่งของเราได้ลงมาสู่พวกเขาแล้ว  กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ บรรดาผู้ที่เราได้ลิขิตไว้ล่วงหน้าและได้เลือกสรรไว้ก็มีส่วนร่วมในแง่มุมที่เป็นบวกของสิ่งที่เราได้กล่าวไป ขณะที่พวกที่เราไม่ได้ลิขิตไว้ล่วงหน้าและไม่ได้เลือกสรรไว้สามารถมีส่วนร่วมในแง่มุมที่เป็นลบของดำรัสของเราเท่านั้น  ยิ่งวจนะของเราถูกกล่าวออกไปมากขึ้นเท่าใด ความหมายของมันก็ยิ่งชัดเจนขึ้นเท่านั้น ยิ่งเรากล่าวมันมากขึ้นเท่าใด วจนะเหล่านั้นก็ยิ่งกลายเป็นโปร่งใสมากขึ้นเท่านั้น  ทุกคนในบรรดาผู้คนเหล่านั้นคดโกงและหลอกลวง และพวกที่เราไม่ได้ลิขิตไว้ล่วงหน้า ได้ถูกเราสาปแช่งไว้ตั้งแต่ก่อนการสร้างโลก  เหตุใดจึงมีกล่าวไว้ว่า วัน เดือน ปี และแม้แต่ชั่วโมง นาที และวินาทีแห่งการเกิดของพวกเจ้าล้วนแต่ถูกวางแผนไว้อย่างเหมาะสมโดยเรา?  เราได้ลิขิตไว้ล่วงหน้านานมาแล้วว่าผู้ใดจะได้รับสถานภาพของบรรดาบุตรหัวปี  พวกเขาอยู่ในสายตาของเรา เราถือว่าพวกเขาล้ำค่ามานานแล้ว และพวกเขาได้มีที่ในหัวใจของเรามานานแล้ว  วจนะทุกคำที่เรากล่าวมีน้ำหนักและสื่อถึงแนวคิดทั้งหลายของเรา  มนุษย์คืออะไรเล่า?  นอกจากบรรดาผู้คนไม่กี่คนที่เรารัก ผู้ซึ่งมีสถานภาพของบุตรหัวปี มีผู้คนไม่กี่คนใดเล่าที่แสดงการคำนึงถึงใดๆ ต่อเจตจำนงของเรา?  บุตรของเรามีคุณค่าใดบ้าง?  ผู้คนของเรามีคุณค่าใดบ้าง?  ในอดีต คำว่า“บุตรของเรา” คือตำแหน่งของบุตรหัวปีของเรา แต่พวกที่เป็นบุตรของเราและประชากรของเราที่ไม่รู้จักละอายใจคิดว่ามันคือชื่อเรียกอันทรงเกียรติสำหรับพวกเขา  จงอย่าเล่นบทบาทบุตรหัวปีของเราอย่างไม่ละอายใจ  เจ้าสมควรได้รับชื่อเรียกนี้หรือไม่?  ในวันนี้เฉพาะบรรดาคนที่จะได้รับการตรวจสอบยืนยันเท่านั้นคือบรรดาผู้ที่ได้เข้ารับตำแหน่งที่สำคัญทั้งหลายต่อหน้าเรา ผู้คนเหล่านี้ได้รับสถานภาพของบุตรหัวปี  พวกเขาได้มีส่วนร่วมในบัลลังก์ของเรา มงกุฎของเรา สง่าราศีของเรา และราชอาณาจักรของเราเรียบร้อยแล้ว  ทุกสิ่งทุกอย่างถูกจัดการเตรียมการไว้อย่างพิถีพิถันโดยเรา  บรรดาผู้ที่ได้รับสถานภาพของบุตรหัวปีในวันนี้ต่างก็ได้ก้าวผ่านความเจ็บปวด การข่มเหง และความทุกข์ยากอันใหญ่หลวง รวมไปถึงสิ่งที่พวกเขาได้รับประสบการณ์ในครอบครัวของพวกเขาตั้งแต่เกิด ความสำเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็นไปได้ส่วนบุคคล งานและชีวิตคู่ของพวกเขาเอง  บุตรหัวปีเหล่านี้ไม่ได้รับสถานภาพนี้โดยปราศจากการจ่ายราคา ตรงกันข้าม พวกเขาได้ก้าวผ่านแง่มุมทั้งหมดของชีวิตแล้ว กล่าวคือ ไม่ว่าจะเป็นแง่มุมที่ดีและแง่มุมที่ไม่ดี ความโชคดีและความโชคร้าย  ผู้คนทั้งหมดที่ได้รับการนับหน้าถือตาสูงส่งโดยผู้คนในโลกเมื่อก่อนนี้ และผู้ที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในความสะดวกสบายที่บ้าน ก็ไม่มีส่วนร่วมในบรรดาบุตรหัวปี  พวกเขาไม่สมควรได้เป็นบุตรหัวปี พวกเขานำความละอายใจมาสู่นามของเรา และเราไม่ต้องการพวกเขาอย่างแน่นอน  บุตรของเราและผู้คนของเราผู้ที่เราได้เลือกสรร ยังมีชื่อเสียงดีในโลกด้วย แต่พวกเขาด้อยมาตรฐานมากเกินไปในการเป็นบุตรหัวปีของเรา  ปัจจุบันเรากำลังใช้ผู้คนบางคน แต่ในท่ามกลางพวกเขามีหลายคนที่ไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้คนของเราด้วยซ้ำ  พวกเขาเป็นแต่เพียงวัตถุแห่งความพินาศชั่วนิรันดร์ พวกเขากำลังถูกใช้เพื่อทำงานปรนนิบัติเราอยู่ชั่วเวลาหนึ่ง แต่ไม่ได้ถูกมุ่งหมายสำหรับการใช้ให้เป็นประโยชน์ระยะยาว  เราได้ตกลงใจแล้วจากส่วนลึกในหัวใจของเราว่าผู้ใดจะถูกใช้ให้เป็นประโยชน์ในระยะยาว  นั่นก็คือ บรรดาผู้ที่เราให้อยู่ในตำแหน่งสำคัญๆ คือผู้คนที่เรารัก และเราได้เริ่มใช้พวกเขานานมาแล้ว  กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ หน้าที่ของพวกเขาถูกกำหนดไว้แล้ว  ส่วนผู้คนที่เรารังเกียจ พวกเขาเพียงกำลังถูกใช้แบบชั่วคราวในช่วงระยะปัจจุบัน  เมื่อคนต่างชาติมา นั่นก็คือเวลาที่บรรดาบุตรหัวปีจะถูกเปิดเผยอย่างชัดเจนต่อพวกเจ้า

ณ บัดนี้ เราพึงประสงค์ให้พวกเจ้าเติบโตโดยเร็วและแสดงการคำนึงถึงภาระของเรา  ภาระนี้ไม่ใหญ่หลวงเกินไป และเราจะให้พวกเจ้าทำสิ่งที่อยู่ภายในความสามารถของพวกเจ้าเท่านั้น  เรารู้จักวุฒิภาวะของพวกเจ้า เรารู้ว่าหน้าที่ใดที่พวกเจ้าสามารถปฏิบัติได้  เรารู้ทั้งหมดนี้ และเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้ เราเพียงแค่ปรารถนาว่าพวกเจ้าซึ่งเป็นบุตรของเราจะปฏิเสธตัวเองด้วยความเต็มใจและสามารถรักสิ่งที่เรารักได้ เกลียดสิ่งที่เราเกลียดได้ ทำสิ่งที่เราทำได้ และพูดสิ่งที่เราพูดได้อย่างแท้จริง  จงอย่าถูกควบคุมโดยพื้นที่ว่าง ภูมิศาสตร์ เวลา หรือบุคคลอื่นใด  ความปรารถนาของเราก็คือว่าจิตวิญญาณของพวกเจ้าเป็นอิสระในทุกหนแห่ง และว่าพวกเจ้าแต่ละคนสามารถยืนอยู่ในตำแหน่งบุตรหัวปีของเรา  ผู้ใดเล่าที่มอบการดำรงอยู่ทั้งหมดทั้งมวลของพวกเขาให้ขึ้นอยู่กับเราในวันนี้?  ผู้ใดเล่าที่สละให้เราอย่างจงรักภักดี?  ผู้ใดเล่าที่ตื่นอยู่ทั้งวันทั้งคืนเพื่อประโยชน์ของเรา?  ผู้ใดเล่าที่ดูแลกิจธุระทั้งหลายในบ้านของเราให้กับเรา?  ผู้ใดเล่าที่ทำให้ภาระบนบ่าของเราลดลงเพื่อเรา?  พวกเขาไม่ใช่บุตรของเราหรอกหรือ?  ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำก็เพื่อทำให้บรรดาบุตรของเรามีความเพียบพร้อมและเราได้กระทำในการปรนนิบัติแก่บุตรของเรา  เจ้าเข้าใจหรือไม่?  ทั้งหมดก็เพื่อบรรดาบุตรหัวปีของเรา และเราไม่ทำผิดพลาด  จงอย่าลงแรงภายใต้ความเข้าใจผิดว่าเราตัดสินผู้คนผิด และจงอย่าคิดว่าเราดูแคลนเจ้า  จงอย่าทึกทักว่าเราใช้ประโยชน์น้อยเกินไปจากความสามารถพิเศษที่ยิ่งใหญ่ หรือว่าเราทำผิดพลาดที่ไม่ลิขิตเจ้าไว้ล่วงหน้า  ซึ่งไม่ใช่เช่นนั้น เป็นเพราะว่าเจ้าไม่สมควรได้รับมัน!  เจ้ารู้ถึงการนั้นหรือไม่?  บัดนี้เราจะยืนยันบางสิ่งสำหรับพวกเจ้า  กล่าวคือ ผู้ใดก็ตามที่กระตุ้นความเดือดดาลของเราอยู่บ่อยครั้งและเป็นเป้าหมายของการติเตียนหรือการจัดการของเราอยู่บ่อยๆ ก็เป็นเป้าหมายของความเกลียดชังของเราอย่างแน่นอน  ผู้คนเยี่ยงนั้นจะตายอย่างแน่นอน—นี่คือข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้  เราได้กล่าวไปแล้วว่าเราจะไม่จัดการกับบรรดาบุตรหัวปีของเราอีกต่อไป ทั้งนี้เพราะผู้คนเหล่านี้ได้ก้าวผ่านการทดสอบทั้งหลายที่รุนแรงของเราและได้รับการรับรองของเราแล้ว  ใครก็ตามที่เรามองดูด้วยการแสดงออกที่เศร้าหมองก็ตกอยู่ในอันตราย  เจ้าไม่กลัวหรือ?  หลายคนจะตายทันทีที่วจนะของเราออกไปจากปากของเรา  อย่างไรก็ตาม บางคนจะยังคงสภาวะเนื้อหนังของพวกเขา จะเป็นแต่เพียงว่าจิตวิญญาณของพวกเขาตายไปแล้ว  เครื่องบ่งชี้ที่ชัดเจนที่สุดของพวกเขาคือว่าพวกเขาไม่ได้ครอบครองพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์และพวกเขาไม่มีสิ่งใดที่เหนี่ยวรั้งพวกเขาไว้  (พวกเขาได้ถูกซาตานทำให้เสื่อมทรามแล้วในระดับลึก)  เมื่อใดก็ตามที่เนื้อหนังของพวกเขาถูกทำลาย ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากการวางแผนอย่างเหมาะสมโดยเราในเวลาที่เราได้ระบุไว้  ความตายทางจิตวิญญาณของพวกเขาไม่สามารถทำการปรนนิบัติยิ่งใหญ่ได้ เราจะใช้เนื้อหนังของพวกเขาให้เป็นประโยชน์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความน่าอัศจรรย์ของกิจการของเรา  จากการนี้ ผู้คนจะถูกทำให้เชื่อมั่น พวกเขาจะให้การสรรเสริญอย่างไม่สิ้นสุด และจะไม่มีผู้ใดที่ไม่เคารพและยำเกรงเรา  เราไม่ปฏิบัติต่อรายละเอียดใดอย่างไม่สลักสำคัญ ทั้งหมดต้องมีชีวิตหรือตายเพื่อเรา และไม่มีผู้ใดที่สามารถจากไปได้ จนกว่าพวกเขาจะได้ปฏิบัติการปรนนิบัติเราแล้ว  แม้แต่ซาตานก็ไม่สามารถล่าถอยไปสู่บาดาลลึกได้จนกว่ามันจะได้ปฏิบัติการปรนนิบัติเราแล้ว  ทุกก้าวที่เราก้าวไปหนักแน่นและมั่นคง และไม่มีก้าวใดบนพื้นอันมั่นคงแข็งแรงที่ไม่สัมพันธ์กับชีวิตจริง—ไม่แม้แต่น้อย

ผู้ใดจะกล้าเปรียบเทียบกับเรา?  ผู้ใดจะกล้าต่อต้านเรา?  เราจะบดขยี้เจ้าจนคว่ำลงทันที!  เราจะไม่ทิ้งร่องรอยไว้ และเนื้อหนังของเจ้าจะถูกลบสิ้นจนไร้ร่องรอย นี่คือความจริงอย่างแน่นอน  เมื่อเรากล่าวสิ่งเหล่านี้ เรากระทำการกับเรื่องเหล่านี้อย่างทันทีทันใด และจะไม่มีการย้อนกลับมา  โลกกำลังพังทลายในแต่ละวัน และในแต่ละวันมวลมนุษย์กำลังพินาศ  แต่ละวันที่ผ่านไป ราชอาณาจักรของเรากำลังเป็นรูปเป็นร่างขึ้นและบรรดาบุตรหัวปีของเรากำลังเติบโต  ความเดือดดาลของเราเพิ่มพูนขึ้นในแต่ละวัน  การตีสอนของเรากำลังกลายเป็นรุนแรงมากขึ้น และวจนะของเราเกรี้ยวกราดมากขึ้น  พวกเจ้ายังคงกำลังเฝ้าคอยให้เรากล่าวแก่พวกเจ้าอย่างอ่อนโยนมากขึ้น และให้กระแสเสียงของเราเบาลง แต่จงคิดอีกครั้ง!  กระแสเสียงของเราขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังจัดการกับผู้คนแบบใด  กับคนเหล่านั้นที่เรารัก กระแสเสียงของเราอ่อนโยนและปลอบประโลมเสมอ แต่กับพวกเจ้าเราแสดงแต่ความเกรี้ยวกราดและการพิพากษาเท่านั้น ซึ่งนอกเหนือจากนั้นเราก็ยังเพิ่มการตีสอนและความเดือดดาล  สถานการณ์ในทุกประเทศทั่วโลกกำลังกลายเป็นตึงเครียดมากขึ้น กำลังพังทลายและตกลงสู่ความอลหม่านในแต่ละวัน โดยที่ไม่มีใครตระหนักรู้ถึงการนี้  พวกผู้นำของแต่ละประเทศต่างก็พากันหวังว่าจะได้รับพลังอำนาจในท้ายที่สุด  การตีสอนของเราที่ได้เกิดแก่พวกเขาแล้วนั้นยังไม่เข้ามาในจิตใจของพวกเขาอย่างแท้จริงเลย  พวกเขาพยายามชิงพลังอำนาจของเรา—แต่การพยายามของเขาเป็นแต่เพียงความฝันที่ไปไม่ถึง!  แม้แต่ผู้นำของสหประชาชาติต้องวิงวอนขอรับการยกโทษของเรา  การกระทำอันชั่วช้าที่เขาได้ทำมีมากมาย  บัดนี้ถึงเวลาสำหรับการตีสอนแล้ว และเราจะไม่ปล่อยเขาไปอย่างง่ายๆ  พวกเหล่านั้นทั้งหมดที่มีอำนาจต้องถอดมงกุฎของพวกเขาออก มีแต่เราเท่านั้นที่สมควรจะปกครองทุกสรรพสิ่ง  ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับเรา—ทั้งหมดเลย รวมถึงแม้แต่กลุ่มคนต่างชาติหยิบมือหนึ่ง  เราจะบดขยี้ใครก็ตามที่พินิจพิเคราะห์เราให้คว่ำลงอย่างทันทีทันใด ทั้งนี้เพราะงานของเรามาได้ไกลถึงขนาดนี้แล้ว  ทุกวันได้เห็นการเปิดเผยใหม่ ทุกวันจะมีความสว่างใหม่  ทั้งหมดกำลังกลายเป็นครบบริบูรณ์มากขึ้นเรื่อยๆ  วันสุดท้ายของซาตานกำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆ และเป็นที่ประจักษ์ชัดมากขึ้น

ก่อนหน้า: บทที่ 81

ถัดไป: บทที่ 83

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เส้นทาง… (3)

ในชีวิตของเรา เรายินดีเสมอที่ได้มอบความคิดจิตใจและร่างกายของเราแด่พระเจ้าทั้งหมดทั้งสิ้น  เมื่อถึงตอนนั้นเท่านั้น...

พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ การพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า แก่นพระวจนะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน ข้อคัดสรรของพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 170 หลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติความจริง ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย แนวทางสำหรับการเผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักร แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า (แก่นสารสำคัญของผู้เชื่อใหม่) คำพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหลายหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้