บทที่ 8

ตั้งแต่เมื่อครั้งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์—องค์กษัตริย์แห่งราชอาณาจักร—ทรงได้รับการเป็นพยาน ขอบเขตแห่งการบริหารจัดการของพระเจ้าได้เปิดเผยคลี่คลายด้วยความครบถ้วนไปทั่วทั้งจักรวาล  ไม่เพียงแต่การทรงปรากฏของพระเจ้าเท่านั้นที่ได้รับการเป็นพยานในประเทศจีน แต่พระนามของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ยังได้รับการเป็นพยานในชนชาติทั้งมวลและในทุกสถานที่  พวกเขาทั้งหมดล้วนกำลังร้องเรียกพระนามอันบริสุทธิ์นี้ กำลังพยายามที่จะสามัคคีธรรมกับพระเจ้าในทุกวิถีทางที่เป็นไปได้ กำลังจับความเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์และกำลังรับใช้พระองค์ด้วยการร่วมมือกันในคริสตจักร  นี่คือหนทางอันน่าอัศจรรย์ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงพระราชกิจ

ภาษาของชนชาติต่างๆ ทั้งหลายนั้นแตกต่างจากกัน แต่มีพระวิญญาณเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น  พระวิญญาณนี้รวมประสานคริสตจักรทั้งหลายทั่วทั้งจักรวาลเข้าด้วยกันและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้าอย่างแท้จริง โดยไม่มีความแตกต่างแม้แต่น้อย  นี่คือบางสิ่งที่อยู่เหนือความสงสัย  บัดนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเรียกร้องไปยังพวกเขา และพระสุรเสียงของพระองค์ปลุกให้พวกเขาตื่นขึ้น  นี่คือพระสุรเสียงแห่งความปรานีของพระเจ้า  พวกเขาทั้งหมดร้องเรียกพระนามอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์!  พวกเขาให้การสรรเสริญและพวกเขาร้องเพลงด้วย  ไม่มีทางที่จะมีการออกนอกลู่นอกทางใดๆ ในพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เลย ผู้คนเหล่านี้ใช้ความพยายามอย่างหนักที่จะเคลื่อนไปข้างหน้าตามเส้นทางที่ถูกต้อง พวกเขาไม่เปลี่ยนใจเลย—การอัศจรรย์มากมายจึงได้เกิดขึ้น  นี่เป็นบางสิ่งที่ผู้คนพบว่ายากจะจินตนาการและเป็นไปไม่ได้เลยที่จะคาดเดาถึง

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือองค์กษัตริย์แห่งชีวิตในจักรวาล!  พระองค์ประทับบนพระบัลลังก์อันรุ่งโรจน์และทรงพิพากษาโลก ทรงครองอำนาจเหนือทั้งหมด และทรงปกครองชนชาติทั้งมวล กลุ่มชนทั้งปวงคุกเข่าต่อพระองค์ อธิษฐานต่อพระองค์ เข้าใกล้ชิดพระองค์และสื่อสารกับพระองค์  ไม่ว่าเจ้าจะได้เชื่อในพระเจ้ามานานเท่าใดก็ตาม ไม่ว่าสถานะของเจ้าจะสูงเท่าใดก็ตาม หรือความอาวุโสของเจ้าจะมากเท่าใดก็ตาม หากเจ้าต่อต้านพระเจ้าในหัวใจของเจ้า เช่นนั้นแล้วเจ้าก็ต้องถูกพิพากษาและต้องให้ตัวเจ้าเองหมอบราบเฉพาะพระพักตร์พระองค์ ส่งเสียงแห่งคำวิงวอนที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดออกมา นี่เป็นการเก็บเกี่ยวผลของการกระทำของเจ้าเองโดยแท้  เสียงคร่ำครวญนี้คือเสียงของการถูกทรมานในบึงไฟและกำมะถัน และมันเป็นเสียงร้องของการถูกสั่งสอนด้วยคทาเหล็กของพระเจ้า นี่เป็นการพิพากษาต่อหน้าพระที่นั่งของพระคริสต์

บางคนยำเกรง บางคนเก็บงำมโนธรรมที่รู้สึกผิด บางคนตื่นตัว บางคนใส่ใจรับฟังอย่างตั้งอกตั้งใจ บางคนกลับใจและเริ่มต้นใหม่ รู้สึกสำนึกผิดอย่างถึงที่สุด บางคนร่ำไห้อย่างขมขื่นในความเจ็บปวด บางคนละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างและค้นหาอย่างท้อแท้สิ้นหวัง บางคนตรวจดูตัวพวกเขาเองและไม่กล้ากระทำการอย่างลำพองอีกต่อไป บางคนแสวงหาอย่างเร่งด่วนเพื่อเข้าใกล้ชิดพระเจ้า บางคนตรวจดูมโนธรรมของพวกเขาเอง ตั้งคำถามว่าเหตุใดชีวิตของพวกเขาจึงไม่สามารถก้าวหน้าได้  บางคนยังคงตกอยู่ในความวุ่นวายสับสน บางคนปลดโซ่ตรวนที่เท้าของพวกเขาออก และรุดไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญ คว้ากุญแจและไม่เสียเวลาไปในการให้ความสนใจกับชีวิตของพวกเขา  บางคนยังลังเลและไม่ชัดเจนเกี่ยวกับนิมิตทั้งหลาย—ภาระที่พวกเขาแบกและรับไว้ในหัวใจของพวกเขานั้นหนักอึ้งโดยแท้

หากความรู้สึกนึกคิดของเจ้าไม่ชัดเจน เช่นนั้นแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่ทรงมีหนทางที่จะปฏิบัติพระราชกิจภายในตัวเจ้า  ทั้งหมดที่เจ้ามุ่งเน้น เส้นทางที่เจ้าเดินไป และทั้งหมดที่หัวใจของเจ้าโหยหานั้นเต็มไปด้วยมโนคติอันหลงผิดของเจ้าและความคิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกเสมอของเจ้า!  เราเผาไหม้ด้วยความร้อนรุ่มใจ—เราปรารถนายิ่งนักที่เราน่าจะสามารถทำให้พวกเจ้าทั้งหมดครบบริบูรณ์ได้ทันที เพื่อที่พวกเจ้าอาจจะได้รับการทำให้เหมาะสมที่จะให้เราใช้ในไม่ช้า และเพื่อที่ภาระอันหนักอึ้งของเราจะสามารถเบาขึ้นได้  แต่เมื่อมองเห็นพวกเจ้าในหนทางนี้ เรามองเห็นว่ามันจะไม่เป็นการดีที่จะแสวงหาผลลัพธ์แบบรวดเร็ว  เราสามารถทำได้เพียงรอคอยอย่างอดทน เดินอย่างเชื่องช้า และสนับสนุนและนำทางเจ้าอย่างเชื่องช้าเท่านั้น  อา พวกเจ้าควรชัดเจนในหัวของพวกเจ้า!  สิ่งใดที่ควรจะละทิ้ง สิ่งใดที่เป็นขุมทรัพย์ของเจ้า สิ่งใดที่เป็นจุดอ่อนถึงตายของเจ้า สิ่งใดคืออุปสรรคของเจ้า?  จงใคร่ครวญคำถามเหล่านี้ให้มากขึ้นในจิตวิญญาณของเจ้า และจงร่วมสามัคคีธรรมกับเรา  สิ่งที่เราพึงประสงค์คือให้หัวใจของพวกเจ้านับถืออย่างเงียบๆ เราไม่พึงประสงค์การปรนนิบัติแต่ปากของพวกเจ้า  สำหรับคนเหล่านั้นในหมู่พวกเจ้าที่แสวงหาต่อหน้าเราอย่างแท้จริง เราจะเผยทุกอย่างแก่เจ้า  จังหวะก้าวเดินของเราเร่งความเร็วขึ้น ตราบเท่าที่หัวใจของเจ้านับถือเรา และเจ้าติดตามตลอดเวลา เช่นนั้นแล้วเจตจำนงของเราจะสามารถถูกมอบให้แก่เจ้าได้ทุกเวลาโดยการดลใจและถูกเผยแก่เจ้า  บรรดาผู้ที่ใส่ใจรอคอยจะได้รับการบำรุงเลี้ยงและจะมีหนทางไปข้างหน้า  พวกที่ไม่มีความคิดจะพบว่ามันยากที่จะเข้าใจหัวใจของเรา และพวกเขาจะเดินเข้าไปสู่ทางตัน

เราปรารถนาให้พวกเจ้าทั้งหมดลุกขึ้นโดยเร็วและร่วมมือกับเรา และอยู่ใกล้ชิดเราตลอดเวลา ไม่ใช่แค่เพียงหนึ่งวันกับหนึ่งคืน  มือของเราต้องดึงพวกเจ้ามาตามทาง และกระทุ้งพวกเจ้าให้เดินต่อไป ผลักพวกเจ้าต่อไป ชักชวนพวกเจ้าให้ดำเนินต่อไปและขอร้องให้พวกเจ้ารุดหน้าไปอยู่เสมอ!  พวกเจ้าเพียงไม่เข้าใจเจตจำนงของเรา  อุปสรรคขัดขวางแห่งมโนคติอันหลงผิดของพวกเจ้าเอง และอุปสรรคขัดขวางแห่งความยุ่งเหยิงทางโลกย์รุนแรงเกินไป และเจ้าไร้ความสามารถที่จะมีความใกล้ชิดอย่างลึกซึ้งกับเราได้  กล่าวตามตรง เจ้าเข้ามาหาเราเมื่อเจ้ามีปัญหา แต่เมื่อเจ้าไม่มีปัญหาใดๆ หัวใจของพวกเจ้ากลับกลายเป็นมีปัญหา  หัวใจของพวกเจ้ากลายเป็นเหมือนตลาดเสรี และเต็มไปด้วยอุปนิสัยต่างๆ เยี่ยงซาตาน หัวใจของพวกเจ้าถูกจับจองไปด้วยสิ่งต่างๆ ทางโลกย์ และพวกเจ้าไม่รู้ว่าจะสามัคคีธรรมกับเราอย่างไร  จะไม่ให้เรารู้สึกกระวนกระวายเกี่ยวกับพวกเจ้าได้อย่างไร?  แต่มันจะไม่เป็นการดีที่จะกระวนกระวาย  เวลาเร่งรัดเกินไป และภารกิจนั้นต้องใช้ความบากบั่นมากเกินไป  ก้าวย่างของเราพุ่งต่อไปข้างหน้า พวกเจ้าต้องยึดมั่นกับทั้งหมดที่พวกเจ้ามีอยู่ นับถือเราทุกชั่วขณะ และสามัคคีธรรมอย่างแนบแน่นกับเรา เช่นนั้นแล้ว เจตจำนงของเราจะได้รับการเผยแก่เจ้าในทุกชั่วขณะอย่างแน่นอน  เมื่อพวกเจ้าเข้าใจหัวใจของเรา เช่นนั้นแล้วพวกเจ้าก็มีหนทางไปข้างหน้า  เจ้าต้องไม่ลังเลอีกต่อไป  จงยึดการสามัคคีธรรมที่แท้จริงกับเราไว้ และจงอย่าใช้วิธีการหลอกลวง หรือพยายามทำตัวฉลาดเกินไป นั่นรังแต่จะเป็นการหลอกลวงตัวเจ้าเองเท่านั้น และคงจะถูกเผยได้ทุกชั่วขณะต่อหน้าพระที่นั่งของพระคริสต์  ทองคำแท้ไม่กลัวที่จะถูกทดสอบด้วยไฟ—นี่คือความจริง!  จงอย่ามีความกระดากใจ และจงอย่าท้อแท้หรืออ่อนแอ  จงสามัคคีธรรมโดยตรงกับเราให้มากขึ้นในจิตวิญญาณของเจ้า จงรอคอยอย่างอดทน และเราจะเผยแก่เจ้าอย่างแน่นอนในเวลาของเราเอง  เจ้าต้องใส่ใจอย่างแน่นอน และไม่ปล่อยให้ความพยายามของเราสูญเปล่าไปกับเจ้า จงอย่าให้สูญเสียไปแม้แต่ชั่วขณะหนึ่ง  เมื่อหัวใจของเจ้าอยู่ในการสามัคคีธรรมกับเราเป็นเนืองนิตย์ เมื่อหัวใจของเจ้าเต้นอยู่ตลอดเวลาต่อหน้าเราเป็นเนืองนิตย์ เช่นนั้นแล้ว ก็ไม่มีผู้ใด ไม่มีอุบัติการณ์ใด ไม่มีสิ่งใด ไม่มีสามีคนใด ไม่มีบุตรชายหญิงคนใด ที่สามารถรบกวนการสามัคคีธรรมของเจ้ากับเราภายในหัวใจของเจ้าได้  เมื่อหัวใจของเจ้าถูกยับยั้งอยู่เนืองนิตย์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และเมื่อเจ้ากำลังสามัคคีธรรมกับเราทุกชั่วขณะ เช่นนั้นแล้วเจตจำนงของเราก็จะถูกเผยแก่เจ้าอย่างแน่นอน  เมื่อเจ้าเข้ามาใกล้ชิดเราตลอดเวลาด้วยวิธีนี้เป็นเนืองนิตย์ โดยไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมของเจ้าหรือบุคคล เหตุการณ์หรือสิ่งใดที่เจ้าเผชิญ เจ้าจะไม่กลายเป็นวุ่นวายสับสน แต่จะมีหนทางไปข้างหน้า

หากว่า โดยธรรมดาสามัญแล้ว เจ้าไม่ปล่อยให้สิ่งใดผ่านไปทั้งเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็ก หากว่าทุกความคิดและทุกแนวคิดของเจ้าได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ และหากว่าเจ้านิ่งสงบในจิตวิญญาณของเจ้า เช่นนั้นแล้ว เมื่อใดก็ตามที่เจ้าเผชิญกับปัญหาบางประการ วจนะของเราจะได้รับการดลใจภายในตัวเจ้าทันที เหมือนกระจกบานใสสำหรับให้เจ้าได้ตรวจตัวเจ้าเอง และเจ้าก็จะได้มีหนทางไปข้างหน้า  นี่เรียกว่าการปรับยาให้เหมาะสมกับโรคภัยไข้เจ็บ!  และสภาพเงื่อนไขจะได้รับการรักษาเยียวยาอย่างแน่นอน—นั่นแหละคือฤทธานุภาพไม่สิ้นสุดของพระเจ้า  เราจะให้ความกระจ่างและความรู้แจ้งแก่บรรดาผู้ที่หิวและกระหายความชอบธรรมและผู้ที่สำรวจค้นด้วยความจริงใจอย่างแน่นอน  เราจะแสดงให้พวกเจ้าทั้งหมดเห็นความล้ำลึกทั้งหลายของโลกฝ่ายวิญญาณและหนทางไปข้างหน้า ทำให้เจ้าทิ้งอุปนิสัยอันเสื่อมทรามเก่าๆ ของเจ้าไปเสียโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อที่เจ้าอาจจะสัมฤทธิ์การเป็นผู้ใหญ่ในชีวิต และเหมาะสมสำหรับการใช้งานของเรา และเพื่อที่งานเกี่ยวกับข่าวประเสริฐอาจจะได้ดำเนินการไปโดยปราศจากอุปสรรคขัดขวางในไม่ช้า  เมื่อนั้นเท่านั้นที่จะได้สมดังเจตจำนงของเรา เมื่อนั้นเท่านั้นที่แผนการบริหารจัดการหกพันปีของพระเจ้าจะสำเร็จลุล่วงในเวลาอันสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  พระเจ้าจะทรงได้มาซึ่งราชอาณาจักรและจะเสด็จลงมายังแผ่นดินโลก และพวกเราจะเข้าสู่พระสิริร่วมกัน!

ก่อนหน้า: บทที่ 7

ถัดไป: บทที่ 9

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เรื่องจริงเบื้องหลังพระราชกิจยุคแห่งการไถ่

แผนการจัดการทั้งหมดของเรา ซึ่งเป็นแผนการจัดการระยะเวลา 6,000 ปีนั้นประกอบด้วยสามระยะ หรือสามยุค ได้แก่ ยุคธรรมบัญญัติปฐมกาล ยุคพระคุณ...

การปฏิบัติ (6)

วันนี้ จงอย่าใส่ใจกับการสัมฤทธิ์สำนึกรับรู้ซึ่งเปโตรเคยครองเลย—ผู้คนจำนวนมากไม่สามารถแม้กระทั่งสัมฤทธิ์สำนึกรับรู้ซึ่งเปาโลเคยได้ครอง...

พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ การพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า แก่นพระวจนะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน ข้อคัดสรรของพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 170 หลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติความจริง ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย แนวทางสำหรับการเผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักร แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า (แก่นสารสำคัญของผู้เชื่อใหม่) คำพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหลายหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้