142 เจ้ากล้ายืนยันหรือว่าพระนามพระเจ้าไม่มีวันเปลี่ยนแปลง

Verse 1

บางคนว่าพระนามพระเจ้านั้นไม่เปลี่ยน

แล้วไยพระยาห์เวห์กลายเป็นพระเยซู

มีพยากรณ์ไว้ พระเมสสิยาห์จะทรงมา

แล้วไยชายชื่อพระเยซูจึงมา

ไยพระนามพระเจ้าจึงได้เปลี่ยน

พระเจ้าทรงกิจใหม่ไม่ได้หรือไร


Chorus

พระเจ้าจะเป็นพระเจ้าเสมอ

ถึงกิจและนามพระองค์อาจเปลี่ยน

อุปนิสัยพระองค์ พระปรีชาญาณจะไม่เปลี่ยนแปลง

พระเจ้าจะเป็นพระเจ้าเสมอ

ถึงกิจและนามพระองค์อาจเปลี่ยน

อุปนิสัยพระองค์ พระปรีชาญาณจะไม่เปลี่ยนแปลง

จะไม่เปลี่ยนแปลง


Verse 2

กิจเดิมสามารถเปลี่ยนแปลง

กิจพระเยซูนั้น สานต่อจากกิจพระยาห์เวห์

กิจอื่นสืบสานจากกิจ​ พระเยซูไม่ได้หรือไร

นามพระเยซูเปลี่ยนไม่ได้หรือไร

หากนามพระยาห์เวห์​ เปลี่ยนเป็นพระเยซูได้

นามพระเยซูไม่อาจเปลี่ยนหรือไร

มันไม่แปลกอะไร

ก็เพียงว่าผู้คนมีความอ่อนด้อยปัญญา


Chorus

พระเจ้าจะเป็นพระเจ้าเสมอ

ถึงกิจและนามพระองค์อาจเปลี่ยน

อุปนิสัยพระองค์ พระปรีชาญาณจะไม่เปลี่ยนแปลง

พระเจ้าจะเป็นพระเจ้าเสมอ

ถึงกิจและนามพระองค์อาจเปลี่ยน

อุปนิสัยพระองค์ พระปรีชาญาณจะไม่เปลี่ยนแปลง


Bridge

หากแม้เจ้าเชื่อว่า​ พระเจ้ามีเพียงนามพระเยซู

ความรู้เจ้าคับแคบเกินไป

เจ้ากล้าพูดหรือว่าพระเยซูนั้นจะเป็น

นามที่ไม่เปลี่ยนแปลงของพระเจ้า

ว่านามพระเยซูปิดฉากยุคธรรมบัญญัติ

จะปิดฉากยุคสุดท้ายเช่นกัน

ใครพูดได้ว่าพระคุณพระเยซู

นำพายุคนี้สิ้นสุดลง


Chorus

พระเจ้าจะเป็นพระเจ้าเสมอ

ถึงกิจและนามพระองค์อาจเปลี่ยน

อุปนิสัยพระองค์ พระปรีชาญาณจะไม่เปลี่ยนแปลง

พระเจ้าจะเป็นพระเจ้าเสมอ

ถึงกิจและนามพระองค์อาจเปลี่ยน

อุปนิสัยพระองค์ พระปรีชาญาณจะไม่เปลี่ยนแปลง

จะไม่เปลี่ยนแปลง จะไม่เปลี่ยนแปลง


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, มนุษย์ผู้ที่ได้จำกัดเขตพระเจ้าไว้ในมโนคติที่หลงผิดของเขาสามารถได้รับวิวรณ์ของพระเจ้าได้อย่างไร?

ก่อนหน้า: 141 พระอุปนิสัยของพระเจ้ามองเห็นได้ในแต่ละช่วงระยะของพระราชกิจของพระองค์

ถัดไป: 143 สิ่งมีชีวิตทรงสร้างสามารถกำหนดพิจารณาพระนามของพระเจ้าได้หรือไม่?

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger