เจ้ากล้ายืนยันหรือว่าพระนามพระเจ้าไม่มีวันเปลี่ยนแปลง

Verse 1

บางคนว่าพระนามพระเจ้านั้นไม่เปลี่ยน

แล้วไยพระยาห์เวห์กลายเป็นพระเยซู

มีพยากรณ์ไว้ พระเมสสิยาห์จะทรงมา

แล้วไยชายชื่อพระเยซูจึงมา

ไยพระนามพระเจ้าจึงได้เปลี่ยน

พระเจ้าทรงกิจใหม่ไม่ได้หรือไร

Chorus

พระเจ้าจะเป็นพระเจ้าเสมอ

ถึงกิจและนามพระองค์อาจเปลี่ยน

อุปนิสัยพระองค์ พระปรีชาญาณจะไม่เปลี่ยนแปลง

พระเจ้าจะเป็นพระเจ้าเสมอ

ถึงกิจและนามพระองค์อาจเปลี่ยน

อุปนิสัยพระองค์ พระปรีชาญาณจะไม่เปลี่ยนแปลง

จะไม่เปลี่ยนแปลง

Verse 2

กิจเดิมสามารถเปลี่ยนแปลง

กิจพระเยซูนั้น สานต่อจากกิจพระยาห์เวห์

กิจอื่นสืบสานจากกิจ​ พระเยซูไม่ได้หรือไร

นามพระเยซูเปลี่ยนไม่ได้หรือไร

หากนามพระยาห์เวห์​ เปลี่ยนเป็นพระเยซูได้

นามพระเยซูไม่อาจเปลี่ยนหรือไร

มันไม่แปลกอะไร

ก็เพียงว่าผู้คนมีความอ่อนด้อยปัญญา

Chorus

พระเจ้าจะเป็นพระเจ้าเสมอ

ถึงกิจและนามพระองค์อาจเปลี่ยน

อุปนิสัยพระองค์ พระปรีชาญาณจะไม่เปลี่ยนแปลง

พระเจ้าจะเป็นพระเจ้าเสมอ

ถึงกิจและนามพระองค์อาจเปลี่ยน

อุปนิสัยพระองค์ พระปรีชาญาณจะไม่เปลี่ยนแปลง

Bridge

หากแม้เจ้าเชื่อว่า​ พระเจ้ามีเพียงนามพระเยซู

ความรู้เจ้าคับแคบเกินไป

เจ้ากล้าพูดหรือว่าพระเยซูนั้นจะเป็น

นามที่ไม่เปลี่ยนแปลงของพระเจ้า

ว่านามพระเยซูปิดฉากยุคธรรมบัญญัติ

จะปิดฉากยุคสุดท้ายเช่นกัน

ใครพูดได้ว่าพระคุณพระเยซู

นำพายุคนี้สิ้นสุดลง

Chorus

พระเจ้าจะเป็นพระเจ้าเสมอ

ถึงกิจและนามพระองค์อาจเปลี่ยน

อุปนิสัยพระองค์ พระปรีชาญาณจะไม่เปลี่ยนแปลง

พระเจ้าจะเป็นพระเจ้าเสมอ

ถึงกิจและนามพระองค์อาจเปลี่ยน

อุปนิสัยพระองค์ พระปรีชาญาณจะไม่เปลี่ยนแปลง

จะไม่เปลี่ยนแปลง จะไม่เปลี่ยนแปลง

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์

ถัดไป: เจ้าได้ยินเสียงทอดถอนพระทัยขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์บ้างไหม

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เรื่องจริงเบื้องหลังพระราชกิจยุคแห่งการไถ่

แผนการจัดการทั้งหมดของเรา ซึ่งเป็นแผนการจัดการระยะเวลา 6,000 ปีนั้นประกอบด้วยสามระยะ หรือสามยุค ได้แก่ ยุคธรรมบัญญัติปฐมกาล ยุคพระคุณ...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้