141 พระอุปนิสัยของพระเจ้ามองเห็นได้ในแต่ละช่วงระยะของพระราชกิจของพระองค์

Verse 1

ระหว่างยุคธรรมบัญญัติ

ราชกิจการทรงนำทางมนุษย์

ได้ทำใต้พระนามพระยาห์เวห์

ราชกิจช่วงระยะแรกเริ่มที่นี่

ราชกิจช่วงระยะนี้คือการทรงสร้าง

พระวิหารและแท่นบูชา

มีธรรมบัญญัตินำทางคนอิสราเอล

และทรงราชกิจท่ามกลางพวกเขา

ราชกิจแพร่ไปจากอิสราเอล

ผู้คนรุ่นหลังจึงได้เรียนรู้

ว่าพระยาห์เวห์คือพระเจ้าพระองค์เอง

ผู้ทรงสร้างสรรพสิ่ง สวรรค์และโลกา


Pre-chorus 1

ทรงแพร่ราชกิจผ่านทางคนอิสราเอล

แล้วทรงขยายออกไปภายนอก

ภายนอกและไกลไปจากพวกเขา

ยุคธรรมบัญญัตินี้คือพระราชกิจ


Chorus

ทรงแสดงพระอุปนิสัยที่จริงแท้

ในราชกิจที่ทรงทำในทุกยุคสมัย

ทั้งพระนามและราชกิจที่ทรงดำเนิน

เป็นสิ่งใหม่และเปลี่ยนเมื่อแต่ละยุคกำเนิด


Verse 2

ในระหว่างยุคพระคุณ

พระนามพระเจ้าคือพระเยซู

พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรอด

เปี่ยมด้วยรักและความเมตตา

ทรงอยู่กับมนุษย์ระยะนี้

ความกรุณา ความรักของพระองค์

และความรอดของพระองค์ได้ไปพร้อมกับ

แต่ละคนและทุกคน

เพียงยอมรับการทรงสถิต

ของพระเยซูและพระนามพระองค์

คนถึงจะได้รับพระพร ความยินดี

ความรอดพระองค์ สันติ และพระคุณมากมาย


Pre-chorus 2

ผ่านการตรึงกางเขนพระเยซู

ทุกคนที่ติดตามพระองค์

พวกเขาได้รับความรอด

รับการอภัยโทษบาปทั้งหมดสิ้น


Chorus

ทรงแสดงพระอุปนิสัยที่จริงแท้

ในราชกิจที่ทรงทำในทุกยุคสมัย

ทั้งพระนามและราชกิจที่ทรงดำเนิน

เป็นสิ่งใหม่และเปลี่ยนเมื่อแต่ละยุคกำเนิด


Bridge

ช่วงยุคสุดท้าย พระนามพระองค์

คือผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

ทรงมหิทธิฤทธิ์ ผู้ทรงใช้ฤทธานุภาพ

นำทาง ทรงพิชิต ได้รับมนุษย์

ในที่สุดพระองค์ทรงนำ

ยุคนี้ไปสู่การปิดตัวของมัน

ในทุกยุคแต่ละช่วงระยะ

พระอุปนิสัยเป็นที่ประจักษ์


Chorus

ทรงแสดงพระอุปนิสัยที่แท้จริง

ในราชกิจที่ทรงทำในทุกยุคสมัย

ทั้งพระนามและราชกิจที่ทรงดำเนิน

เป็นสิ่งใหม่และเปลี่ยนเมื่อแต่ละยุคกำเนิด


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, นิมิตแห่งพระราชกิจของพระเจ้า (3)

ก่อนหน้า: 140 พระเจ้าทรงใช้พระนามต่างกันเพื่อเป็นตัวแทนยุคที่ต่างกัน

ถัดไป: 142 เจ้ากล้ายืนยันหรือว่าพระนามพระเจ้าไม่มีวันเปลี่ยนแปลง

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger