973 ทั้งหมดที่พระเจ้าตรัสและทรงทำคือความจริง

Verse 1

ด้วยลักษณะธรรมชาติอันชั่วร้ายของซาตาน

และด้วยอุปนิสัยอันเสื่อมทราม

ของมวลมนุษย์นั้น

พระเจ้ามิเคยทรงวิวาทหรือโต้เถียงกับผู้ใด

หรือทรงกระทำเป็นเรื่องใหญ่

เมื่อคนทำสิ่งโง่เขลา

มุมมองพระเจ้าไม่มีวันเหมือนกับของคน

เจ้าจะไม่เห็นพระองค์ทรงใช้มุมมองของคน

หรือความรู้ของคน

จะไม่ทรงใช้วิทยาการหรือปรัชญาของคน

หรือแม้แต่จินตนาการของพวกเขารับมือสิ่งต่าง ๆ


Chorus

ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้านั้นทรงทำ

และทุก ๆ สิ่งที่ทรงแสดงออกนั้น

เชื่อมโยงกับความจริง

ทุกพระวจนะที่เคยตรัส

และทุกการกระทำของพระองค์

ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับความจริง


Verse 2

พระวจนะและความจริงนี้

มิใช่ความเพ้อฝันเลื่อนลอย

แต่เปิดเผยโดยพระเจ้า

จากเนื้อแท้และพระชนม์ชีพ

เพราะว่าแก่นแท้ของทุกสิ่ง

ที่พระเจ้าได้ทรงกระทำ

เช่นเดียวกับพระวจนะที่ได้ตรัสคือความจริง

พูดได้ว่าเนื้อแท้พระเจ้านั้นบริสุทธิ์

ทุกสิ่งที่ตรัสและทรงทำ

นำพาความสว่างและชีวิตชีวา

ทำให้ผู้คนมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ในด้านดี

ชี้นำหนทางเพื่อที่ผู้คนจะเดินบนเส้นทางที่สมควร


Pre-chorus

สิ่งเหล่านี้ถูกกำหนดพิจารณา

โดยเนื้อแท้ของพระเจ้า

และกำหนดพิจารณาโดยเนื้อแท้

ความบริสุทธิ์ของพระองค์


Chorus

ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้านั้นทรงทำ

และทุก ๆ สิ่งที่ทรงแสดงออกนั้น

เชื่อมโยงกับความจริง

ทุกพระวจนะที่เคยตรัส

และทุกการกระทำของพระองค์

ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับความจริง


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 2 ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า, พระเจ้าพระองค์เอง พระผู้ทรงเอกลักษณ์ 5

ก่อนหน้า: 972 พระเจ้าทรงนำชีวิตของมนุษย์อยู่เป็นนิตย์

ถัดไป: 974 พระบัญญัติแห่งยุคใหม่

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger