972 พระเจ้าทรงนำชีวิตของมนุษย์อยู่เป็นนิตย์

Verse 1

ไม่ว่าประทานพระพร

ธรรมบัญญัติหรือกฎเกณฑ์ชีวิต

พระองค์ทรงทำเพื่อนำทางและนำพามนุษย์

ไปสู่การดำรงชีวิตปกติ

ไม่ว่ามนุษย์นั้นจะเชื่อฟังกฎเกณฑ์พระเจ้า

หรือดำรงธรรมบัญญัติ

พระเจ้าทรงมีความมุ่งหมาย

มิให้คนบูชาซาตาน หรือว่าถูกมันทำอันตราย

นี่คือสิ่งที่ทรงทำแรกเริ่มเดิมที


Pre-chorus 1

แผนพระเจ้ามิใช่เพื่อพระองค์เอง

เป็นแผนเพื่อมวลมนุษย์

ทุกสิ่งที่ทรงทำเพื่อป้องกันผู้คนจาก

การถูกชักนำให้เดินหลงทาง


Chorus

พระเจ้าทรงสร้างมวลมนุษย์ขึ้นมา

พระองค์ทรงนำชีวิตของผู้คน

โดยใช้ความจริง ชีวิตและพระวจนะ

เพื่อทรงคอยให้การดูแล

และจัดหาให้ผู้คน สนับสนุนผู้คน

ใช่ พระเจ้าทรงสร้างมวลมนุษย์ขึ้นมา

พระองค์ทรงนำชีวิตของผู้คน


Verse 2

เมื่อเจ้าไม่เข้าใจในความจริง

พระเจ้าทรงฉายความสว่างบนตัวเจ้า

ทรงแสดงให้เจ้าเห็นว่าสิ่งใด

ไม่สอดคล้องกับความจริง

ทรงบอกเจ้าว่าสิ่งใดที่ควรทำ

เมื่อพระเจ้าทรงสนับสนุนช่วยเหลือ

เจ้ารู้สึกถึงความอบอุ่นของพระองค์

ความน่ารักของพระองค์

และการสนับสนุนของพระองค์

เมื่อพระเจ้าทรงพิพากษาเรื่องการกบฏ

พระองค์ทรงประณาม และทรงติเตียนเจ้าด้วยพระวจนะ


Pre-chorus 2

พระองค์ทรงบ่มวินัยเจ้าโดยผ่านทางสิ่งของและผู้คน

ทรงราชกิจโดยความนุ่มนวล รักใคร่

ไตร่ตรอง อีกทั้งเหมาะสมถูกต้อง

ไม่เคยทรงทำให้เรื่องใดยากเกินทน


Chorus

พระเจ้าทรงสร้างมวลมนุษย์ขึ้นมา

พระองค์ทรงนำชีวิตของผู้คน

โดยใช้ความจริง ชีวิตและพระวจนะ

เพื่อทรงคอยให้การดูแล

และจัดหาให้ผู้คน สนับสนุนผู้คน

ใช่ พระเจ้าทรงสร้างมวลมนุษย์ขึ้นมา

พระองค์ทรงนำชีวิตของผู้คน


Bridge

มิใช่เรื่องง่ายดายที่จะอธิบาย

ที่พระองค์ทรงเห็นค่ามนุษย์

และทะนุถนอมพวกเขา

นั่นเพราะพระองค์ทรงนำมาปฏิบัติจริง

ไม่ใช่เพราะการโอ้อวดของมนุษย์

ทุกสิ่งที่ทรงประทานให้ผู้คน วิธีที่ทรงงานกับผู้คน

นั้นมาจากความบริสุทธิ์ของพระองค์


Verse 3

ทุกสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับมนุษย์

ทั้งทรงหนุนใจ ทรงแนะนำ เตือนความจำ

ทุกอย่างนั้นมาจากแก่นแท้อย่างเดียวกัน

ความบริสุทธิ์ของพระเจ้า


Chorus

พระเจ้าทรงสร้างมวลมนุษย์ขึ้นมา

พระองค์ทรงนำชีวิตของผู้คน

โดยใช้ความจริง ชีวิตและพระวจนะ

เพื่อทรงคอยให้การดูแล

และจัดหาให้ผู้คน สนับสนุนผู้คน

ใช่ พระเจ้าทรงสร้างมวลมนุษย์ขึ้นมา

พระองค์ทรงนำชีวิตของผู้คน


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 2 ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า, พระเจ้าพระองค์เอง พระผู้ทรงเอกลักษณ์ 4

ก่อนหน้า: 971 มนุษย์เติบโตภายใต้การทรงอารักขาของพระเจ้า

ถัดไป: 973 ทั้งหมดที่พระเจ้าตรัสและทรงทำคือความจริง

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger