860 ความรักที่พระเจ้ามีต่อมวลมนุษย์นั้นเที่ยงแท้และเป็นจริง

Chorus

โดยหลัก ความรักที่พระเจ้าให้

ขณะทรงงานอยู่ในเนื้อหนัง

ร่วมตรัสและดำรงพระชนม์ด้วยโดยตรง

ช่วยพวกเขาให้รอดด้วยพระองค์เอง

โดยทรงไม่อวดอ้างหรือเหินห่าง

ขณะที่ทรงเที่ยงแท้และเป็นจริง


Verse 1

ทรงช่วยมนุษย์ให้รอดโดยถึงขั้น

ได้ทรงสามารถบังเกิดเป็นมนุษย์

ทรงทนความเจ็บปวดมาหลายปี

กับมนุษย์ในโลกใบนี้

ก็เพราะความรัก กรุณาที่พระองค์ทรงให้มนุษย์


Chorus

โดยหลัก ความรักที่พระเจ้าให้

ขณะทรงงานอยู่ในเนื้อหนัง

ร่วมตรัสและดำรงพระชนม์ด้วยโดยตรง

ช่วยพวกเขาให้รอดด้วยพระองค์เอง

โดยทรงไม่อวดอ้างหรือเหินห่าง

ขณะที่ทรงเที่ยงแท้และเป็นจริง


Verse 2

รักของพระเจ้าไม่มีเงื่อนไข

และไร้ข้อเรียกร้อง

พวกเขาตอบแทนสิ่งใดคืนให้พระองค์?

ผู้คนเย็นชาต่อพระองค์

ใครเล่าสามารถปฏิบัติต่อพระเจ้าดั่งพระเจ้า?


Bridge

ผู้คนไม่มอบความชูใจให้พระเจ้า

พระเจ้ายังไม่ได้รับ

รักแท้จากมนุษย์เลย

พระองค์มีแต่ประทานและจัดเตรียม

อย่างเสียสละ


Chorus

โดยหลัก ความรักที่พระเจ้าให้

ขณะทรงงานอยู่ในเนื้อหนัง

ร่วมตรัสและดำรงพระชนม์ด้วยโดยตรง

ช่วยพวกเขาให้รอดด้วยพระองค์เอง

โดยทรงไม่อวดอ้างหรือเหินห่าง

ขณะที่ทรงเที่ยงแท้และเป็นจริง


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 3 บทเสวนาโดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย, เจ้ารู้จักความรักของพระเจ้าต่อมวลมนุษย์หรือไม่?

ก่อนหน้า: 859 ความรักและเนื้อแท้ของพระเจ้านั้นไม่เห็นแก่ตนเอง

ถัดไป: 861 ความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger