ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

ผลลัพธ์ 0 รายการ

ไม่พบผลลัพธ์

ความรักและเนื้อแท้ของพระเจ้านั้นไม่เห็นแก่ตนเอง

播放速度

ความรักและเนื้อแท้ของพระเจ้านั้นไม่เห็นแก่ตนเอง

Intro

พระเจ้าประทานส่วนที่ดีที่สุดของพระองค์

สิ่งที่ดี ที่ดีที่สุดของพระองค์

Verse 1

ไม่เคยเปิดเผยเลย หรือแสดงว่าทรมาน

พระเจ้าอดทนคอยในความเงียบงัน

ไม่เย็นชา หมดหนทาง ไม่มีความอ่อนแอ

ความรักและเนื้อแท้พระเจ้าไม่มีเห็นแก่ตัว

Chorus

พระเจ้าประทานส่วนที่ดีที่สุดของพระองค์

สิ่งที่ดี ที่ดีที่สุดของพระองค์

พระองค์ทนทุกข์เพื่อผู้คนทั้งปวง

และทรงทุกข์ทนในความเงียบงัน

ทรงเต็มที่แล้ว

Verse 2

ไม่เคยเปิดเผยเลย หรือแสดงว่าทรมาน

พระเจ้าอดทนคอยในความเงียบงัน

นี่คือการสำแดงถึงเนื้อแท้และอุปนิสัย

เอกลักษณ์ของพระองค์ ผู้ทรงสร้างสิ่งทั้งปวง

Chorus

พระเจ้าประทานส่วนที่ดีที่สุดของพระองค์

สิ่งที่ดี ที่ดีที่สุดของพระองค์

พระองค์ทนทุกข์เพื่อผู้คนทั้งปวง

และทรงทุกข์ทนในความเงียบงัน

ทรงเต็มที่แล้ว ให้เต็มที่แล้ว ให้เต็มที่แล้ว

พระเจ้าประทานส่วนที่ดีที่สุดของพระองค์

สิ่งที่ดี ที่ดีที่สุดของพระองค์

พระองค์ทนทุกข์เพื่อผู้คนทั้งปวง

และทรงทุกข์ทนในความเงียบงัน

และทรงทุกข์ทนในความเงียบงัน

ทรงเต็มที่แล้ว เต็มที่ที่สุด

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า:ความรักและเนื้อแท้ของพระเจ้านั้นไม่เห็นแก่ตนเอง

ถัดไป:การพิพากษาของยุคสุดท้ายคือพระราชกิจเพื่อยุติยุคนั้น