854 เนื้อแท้ของพระเจ้าดำรงอยู่แท้จริง

Verse 1

ความดีงาม ความจริงของพระเจ้า

นั้นเผยให้เห็นผ่านสิ่งเล็กน้อย

สิ่งที่คนไม่คิดว่าจะทรงทำ

เพราะว่าสิ่งนั้นไม่สำคัญอะไร

อุปนิสัย และเนื้อแท้ของพระองค์

ไร้ความยโส หรือการลวงหลอก

และไม่อวดตน  เสแสร้ง และหยิ่งทะนง

ไม่มีให้เห็นได้ในพระองค์


Pre-chorus

จริงแท้ความดีงามพระเจ้า


Chorus

เนื้อแท้พระเจ้าดั่งเช่นความดีงาม ไร้แสร้งทำ

เป็นจริง ดำรงอยู่จริงแท้

เนื้อแท้พระเจ้า  ไม่ใช่สิ่งที่เพิ่มเติมได้โดยผู้ใด

ไม่แปรเปลี่ยนด้วยเวลาหรือที่ใด


Verse 2

พระเจ้าไม่เคยอวดตัวเรื่องใด ๆ

พระองค์ทรงรัก ห่วงใย นำทาง

บรรดามวลมนุษย์ และสรรพสิ่งใด ๆ

ด้วยความสัตย์ซื่อและด้วยความจริงใจ

ไม่ว่าเจ้านั้นมีความเชื่อมากเพียงใด

สัมผัสหรือเห็นได้มากเท่าไหร่

พระองค์ทรงทำกิจทั้งหลายของพระองค์

ด้วยความจริงแท้และด้วยความจริงใจ


Pre-chorus

จริงแท้ความดีงามพระเจ้า


Chorus

เนื้อแท้พระเจ้า ดั่งเช่นความดีงามไร้แสร้งทำ

เป็นจริง ดำรงอยู่จริงแท้

เนื้อแท้พระเจ้า  ไม่ใช่สิ่งที่เพิ่มเติมได้โดยผู้ใด

ไม่แปรเปลี่ยนด้วยเวลาหรือที่ใด

เนื้อแท้พระเจ้า ดั่งเช่นความดีงามไร้แสร้งทำ

เป็นจริง ดำรงอยู่จริงแท้

เนื้อแท้พระเจ้า  ไม่ใช่สิ่งที่เพิ่มเติมได้โดยผู้ใด

ไม่แปรเปลี่ยนด้วยเวลาหรือที่ใด


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 2 ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า, พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 1

ก่อนหน้า: 853 พระเจ้าทรงดูแลดีทั่วถึงกัน

ถัดไป: 855 เพียงพระผู้สร้างเท่านั้นที่ทรงเวทนามนุษยชาตินี้

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger