855 เพียงพระผู้สร้างเท่านั้นที่ทรงเวทนามนุษยชาตินี้

Verse 1

เพื่อประโยชน์ของมวลมนุษย์

พระผู้สร้างทรงสาละวนเร่งรีบ

ทุกนาทีของพระชนม์ชีพพระองค์

ทรงสละให้มนุษย์อย่างเงียบงัน

ทรงไม่สงสารพระองค์เอง

แต่พระองค์ทรงทะนุถนอมมวลมนุษย์ที่ทรงสร้าง

และประทานทุกอย่างที่ทรงมีให้กับผู้คน


Chorus

มีเพียงพระผู้สร้างเท่านั้นที่ทรงเวทนาผู้คน

ทรงมีความอ่อนโยน

ความรักใคร่เอ็นดู ไม่แหนงหน่าย

มีเพียงพระองค์ที่สามารถประทาน

ความกรุณาต่อมวลมนุษย์

และทรงทะนุถนอมสิ่งทรงสร้าง

ทั้งปวงของพระองค์


Verse 2

พระองค์ประทานความกรุณา

การยอม ผ่อนปรนโดยไร้สิ่งตอบแทน

เพื่อให้คนมีชีวิตเฉพาะพระพักตร์

และรับการจัดเตรียมของพระองค์

และวันหนึ่งพวกเขาจะนบนอบ

และเห็นว่าพระองค์คือองค์หนึ่งเดียว

ที่ทรงบำรุงเลี้ยงชีวิตมนุษย์

และจัดหาให้สิ่งทรงสร้างทั้งปวง


Chorus

มีเพียงพระผู้สร้างเท่านั้นที่ทรงเวทนาผู้คน

ทรงมีความอ่อนโยน

ความรักใคร่เอ็นดู ไม่แหนงหน่าย

มีเพียงพระองค์ที่สามารถประทาน

ความกรุณาต่อมวลมนุษย์

และทรงทะนุถนอมสิ่งทรงสร้าง

ทั้งปวงของพระองค์


Bridge

พระหทัยพระเจ้าเปลี่ยนแปรไป

ตามการกระทำของคน

พระองค์กริ้วและเศร้าพระทัยเพราะความชั่ว

และเสื่อมทรามของมนุษย์

พระองค์ทรงชื่นบานและอภัยเพราะการกลับใจ

และความเชื่อของมนุษย์

พระดำริของพระองค์ทั้งหมดวนเวียน

เกี่ยวข้องอยู่กับมวลมนุษยชาติ

สิ่งที่ทรงมีและทรงเป็นแสดงออก

เพื่อมวลมนุษยชาติ

และอารมณ์ทั้งหมดของพระองค์

ล้วนเกี่ยวพันกับมวลมนุษย์ทั้งปวง


Chorus

มีเพียงพระผู้สร้างเท่านั้นที่ทรงเวทนาผู้คน

ทรงมีความอ่อนโยน

ความรักใคร่เอ็นดู ไม่แหนงหน่าย

มีเพียงพระองค์ที่สามารถประทาน

ความกรุณาต่อมวลมนุษย์

และทรงทะนุถนอมสิ่งทรงสร้าง

ทั้งปวงของพระองค์


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 2 ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า, พระเจ้าพระองค์เอง พระผู้ทรงเอกลักษณ์ 2

ก่อนหน้า: 854 เนื้อแท้ของพระเจ้าดำรงอยู่แท้จริง

ถัดไป: 856 ความเวทนาของพระเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger