127 พระเจ้าได้ทรงเปิดเผยพระอุปนิสัยทั้งหมดของพระองค์ในยุคสุดท้าย

Verse 1

พระวิญญาณของพระเจ้า

ได้ทรงทำพระราชกิจอันยิ่งใหญ่

นับตั้งแต่ที่พระองค์นั้นได้ทรงสร้างโลกขึ้นมา

พระองค์ได้ทรงทำพระราชกิจที่แตกต่างกัน

ในชนชาติที่แตกต่างกันและในยุคที่แตกต่างกัน


Pre-Chorus 1

มนุษย์ที่อยู่ในยุคแต่ละยุคล้วนแต่ได้มองและเห็น

พระอุปนิสัยของพระองค์ที่นานาต่างกันออกไป

ซึ่งได้รับการเปิดเผยอย่างเป็นธรรมชาติ

ให้ทุกคนได้เห็น

และได้มีการแสดงให้เห็น

โดยผ่านทางพระราชกิจที่ต่างกัน


Chorus

พระองค์ก็คือพระเจ้าผู้ทรงกรุณา

และมีเมตตาเปี่ยมล้น รักอันมั่นคง

และพระองค์ทรงเป็นเครื่องบูชา

ลบล้างบาปให้แก่ผู้คนนานา

และพระองค์ก็ยังทรงเป็นผู้เลี้ยงให้กับมนุษย์

แต่พระองค์ก็ยังประทานการสาปแช่ง

การพิพากษา ตลอดจนการตีสอน

อันเป็นการสาปแช่งอย่างหนึ่งต่อบรรดามวลมนุษย์


Verse 2

พระองค์ทรงสามารถนำทางผู้คนบนโลก

ได้มากกว่าสองพันปี

และทรงสามารถไถ่พวกมนุษย์

เสื่อมทรามจากบาปชั่วช้า

พระองค์ทรงสามารถพิชิต

มวลมนุษย์ที่ไม่รู้จักพระองค์

ให้พวกเขาอยู่ภายใต้พระองค์

เพื่อพวกเขาจะได้ยอมนบนอบ


Pre-Chorus 2

ที่สุดแล้วพระองค์จะทรงผลาญทุกสิ่งที่เป็นความโสมม

และความไม่ชอบธรรมทั้งหลายภายในผู้คนทั้งโลก

แล้วมวลมนุษย์ก็จะเห็นได้ชัด

การที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์ อัศจรรย์

พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าองค์หนึ่ง

ผู้ซึ่งทรงพิพากษามวลมนุษย์


Chorus

พระองค์ก็คือพระเจ้าผู้ทรงกรุณา

และมีเมตตาเปี่ยมล้น รักอันมั่นคง

และพระองค์ทรงเป็นเครื่องบูชา

ลบล้างบาปให้แก่ผู้คนนานา

และพระองค์ก็ยังทรงเป็นผู้เลี้ยงให้กับมนุษย์

แต่พระองค์ก็ยังประทานการสาปแช่ง

การพิพากษา ตลอดจนการตีสอน

อันเป็นการสาปแช่งอย่างหนึ่ง

ต่อบรรดามวลมนุษย์


Verse 3

สำหรับคนชั่วในมวลมนุษย์

พระองค์ทรงเป็นอัคคีเผาไหม้

พระองค์ทรงเป็นการพิพากษาทรงทำการตัดสิน

เพื่อที่จะพิพากษาตัดสินบาปของผู้คนให้หมด

และทรงสามารถประทานการลงโทษ

แก่บรรดาคนทั้งมวล


Pre-Chorus 3

สำหรับผู้ที่ได้รับการทำให้เพียบพร้อม

พระองค์ทรงเป็นความลำบาก

การจัดการ การตัดแต่ง บททดสอบ

และยังทรงเป็นความชูใจ เสบียงอาหาร

เป็นผู้จัดเตรียมพระวจนะ

สำหรับผู้ที่ถูกกำจัด

พระองค์ทรงเป็นการลงโทษ ลงทัณฑ์อันสาสม


Chorus

พระองค์ก็คือพระเจ้าผู้ทรงกรุณา

และมีเมตตาเปี่ยมล้น รักอันมั่นคง

และพระองค์ทรงเป็นเครื่องบูชา

ลบล้างบาปให้แก่ผู้คนนานา

และพระองค์ก็ยังทรงเป็นผู้เลี้ยงให้กับมนุษย์

แต่พระองค์ก็ยังประทานการสาปแช่ง

การพิพากษา ตลอดจนการตีสอน

อันเป็นการสาปแช่งอย่างหนึ่งต่อบรรดามวลมนุษย์


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, การปรากฏในรูปมนุษย์สองหนทำให้นัยสำคัญของการปรากฏในรูปมนุษย์ครบบริบูรณ์

ก่อนหน้า: 126 พระคริสต์ในยุคสุดท้ายเปิดเผยความล้ำลึกของแผนการบริหารจัดการของพระเจ้า

ถัดไป: 128 กิจพระเจ้ายังคงเคลื่อนไปข้างหน้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger