ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

ผลลัพธ์ 0 รายการ

ไม่พบผลลัพธ์

พระเจ้าเป็นผู้ค้ำจุนมนุษย์ตลอดกาล

播放速度

พระเจ้าเป็นผู้ค้ำจุนมนุษย์ตลอดกาล

Verse 1

แม้พระเยซูคืนพระชนม์

ใจและงานนั้นไม่จากผู้คน

ทรงแสดงตนและบอกคนว่า

ทรงอยู่ด้วย ไม่ว่าในรูปร่างใด

พระองค์จะเดินไปกับผู้คน

อยู่ด้วยทุกเวลา ทุกที่

จัดเตรียม เลี้ยงดู ให้เขาสัมผัส เห็น

เพื่อเขาจะไม่ไร้ที่พึ่งพิง

Chorus

ทั้งสิ้นที่ทรงทำหลังทรงฟื้นคืนพระชนม์

แสดงถึงความหวัง ความเป็นห่วงของพระองค์

ว่าพระองค์หวงแหน และห่วงใยผู้คน

เป็นเช่นเดิม ไม่เคยเปลี่ยนแปร

Verse 2

พระเยซูต้องการให้คนรู้ว่า

ชีวิตบนโลกนี้ไม่เดียวดาย

พระเจ้าทรงเป็นห่วง สถิตอยู่ด้วย

เป็นผู้เดียวที่คนพึ่งพาได้

เป็นครอบครัวให้ผู้ติดตาม

เมื่อพึ่งพระเจ้า คนไม่อ่อนแอ เดียวดาย

คนที่ยอมรับพระองค์ให้ไถ่บาป

จะไม่ถูกพันผูกด้วยบาปอีก

Chorus

ทั้งสิ้นที่ทรงทำหลังทรงฟื้นคืนพระชนม์

แสดงถึงความหวัง ความเป็นห่วงของพระองค์

ว่าพระองค์หวงแหนและห่วงใยผู้คน

เป็นเช่นเดิม ไม่เคยเปลี่ยนแปร

Verse 3

งานพระเยซูหลังคืนพระชนม์

เป็นสิ่งเล็กน้อยสำหรับผู้คน

แต่พระเจ้าเห็นว่าสำคัญ

มีคุณค่า และมีความหมายยิ่ง

ทรงทำสิ่งที่เริ่มให้เสร็จ

มีขั้นตอน แผนการ สำแดงพระปัญญา

การกระทำยิ่งใหญ่ พลานุภาพ

รวมถึงความรักและเมตตา

Chorus

ทั้งสิ้นที่ทรงทำหลังทรงฟื้นคืนพระชนม์

แสดงถึงความหวัง ความเป็นห่วงของพระองค์

ว่าพระองค์หวงแหน และห่วงใยผู้คน

เป็นเช่นเดิม ไม่เคยเปลี่ยนแปร

Verse 4

สิ่งสำคัญยิ่งในงานของพระเจ้า

คือทรงใส่ใจอย่างลึกซึ้งต่อมนุษย์

และทรงเป็นห่วงมนุษย์มากมาย

เป็นความรู้สึกที่ไม่อาจเพิกเฉย

Chorus

ทั้งสิ้นที่ทรงทำหลังทรงฟื้นคืนพระชนม์

แสดงถึงความหวัง ความเป็นห่วงของพระองค์

ว่าพระองค์หวงแหน และห่วงใยผู้คน

เป็นเช่นเดิม ไม่เคยเปลี่ยนแปร

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า:น้ำพระทัยของพระเจ้าต่อมนุษย์ไม่มีวันเปลี่ยน

ถัดไป:พระเจ้าทรงอาลัยแด่อนาคตของมวลมนุษย์