189 พระเจ้าสามารถได้รับมวลมนุษย์โดยการทรงพระราชกิจในเนื้อหนังเท่านั้น

Verse 1

ด้วยการใช้พระวจนะ

ข้อบกพร่อง และความกบฏของคน

ถูกพระเจ้าทรงพิพากษาและเปิดเผยออกมา

จากนั้นมนุษย์จึงได้สิ่งที่จำเป็น

พวกเขาเห็นว่าพระเจ้าได้

เสด็จลงมาในโลกของมนุษย์


Pre-Chorus 1

กิจพระเจ้าผู้ทรงภาคชีวิตจริง คือช่วยคน

ให้รอดจากความโสมม

อุปนิสัยอันเสื่อมทรามที่มาจากซาตาน


Chorus

การได้รับไว้โดยพระเจ้านั้นคือการ

ดำเนินรอยตามพระเจ้าผู้ทรงภาคชีวิตจริง

ใช้ชีวิตด้วยความเป็นมนุษย์ธรรมดา

ทำตามพระคำและพระประสงค์

ตามที่พระองค์นั้นตรัส

บรรลุสิ่งที่ทรงขอ แล้วเจ้าจะได้รับไว้โดยพระเจ้า


Verse 2

พระเจ้าทรงมาเป็นเนื้อหนัง

ให้ผู้คนได้มองเห็นการกระทำ

พระวิญญาณทรงเนื้อหนัง ให้คนสัมผัสพระเจ้า

เพื่อผู้คนจะได้มองเห็นและได้รู้จักพระองค์

เพียงหนทางนี้ที่พระเจ้า ทำคนครบบริบูรณ์


Pre-Chorus 2

ผู้ที่สามารถดำเนินชีวิตตามพระหฤทัยของพระเจ้า

เขาคือผู้ที่พระเจ้าได้ทรงรับไว้


Chorus

การได้รับไว้โดยพระเจ้านั้นคือการ

ดำเนินรอยตามพระเจ้าผู้ทรงภาคชีวิตจริง

ใช้ชีวิตด้วยความเป็นมนุษย์ธรรมดา

ทำตามพระคำและพระประสงค์

ตามที่พระองค์นั้นตรัส

บรรลุสิ่งที่ทรงขอ แล้วเจ้าจะได้รับไว้โดยพระเจ้า


Verse 3

ถ้าพระเจ้านั้นเพียงตรัสจากสวรรค์

และไม่เสด็จลงมายังโลก

ผู้คนจะรู้จักพระองค์นั้นได้เช่นไร

มีเพียงถ้อยคำที่ว่างเปล่าเพื่อจะสื่อถึงพระกิจ

แต่ไม่มีพระคำเพื่อใช้ชีวิตจริง


Pre-Chorus 3

พระเจ้าเสด็จมาเพื่อเป็นแบบอย่าง

ให้คนเห็นและสัมผัส

และพระเจ้าจะทรงรับผู้คนเหล่านั้นไว้


Chorus

การได้รับไว้โดยพระเจ้านั้นคือการ

ดำเนินรอยตามพระเจ้าผู้ทรงภาคชีวิตจริง

ใช้ชีวิตด้วยความเป็นมนุษย์ธรรมดา

ทำตามพระคำและพระประสงค์

ตามที่พระองค์นั้นตรัส

บรรลุสิ่งที่ทรงขอ แล้วเจ้าจะได้รับไว้โดยพระเจ้า


Chorus

การได้รับไว้โดยพระเจ้านั้นคือการ

ดำเนินรอยตามพระเจ้าผู้ทรงภาคชีวิตจริง

ใช้ชีวิตด้วยความเป็นมนุษย์ธรรมดา

ทำตามพระคำและพระประสงค์

ตามที่พระองค์นั้นตรัส

บรรลุสิ่งที่ทรงขอ แล้วเจ้าจะได้รับไว้โดยพระเจ้า

บรรลุสิ่งที่ทรงขอ แล้วเจ้าจะได้รับไว้โดยพระเจ้า


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, เจ้าควรรู้ว่า พระเจ้าผู้ทรงสัมพันธ์กับชีวิตจริงคือพระเจ้าพระองค์เอง

ก่อนหน้า: 188 พระประสงค์เดียวของพระเจ้าบนโลกมนุษย์

ถัดไป: 190 เจ้ารู้จักพระราชกิจของพระเจ้าหรือไม่

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger