103 งานบริหารจัดการมนุษย์คืองานเพื่อเอาชนะซาตาน

Verse 1

งานทั้งสิ้นของพระเจ้า ไม่ว่าการตีสอนหรือพิพากษา

ล้วนมุ่งหมายไปที่ซาตาน เพื่อช่วยมนุษย์ เพื่อพิชิตซาตาน

งานพระเจ้ามีเป้าหมายเดียว คือต่อสู้ซาตานจนถึงที่สุด

พระเจ้าจะไม่พักจนกว่าได้รับชัย

เพราะงานของพระเจ้ามุ่งหมายไปที่ซาตาน

และเพราะเหล่าผู้เสื่อมทรามนั้น

อยู่ในแดนครอบครองของซาตาน

ถ้าพระเจ้าไม่เริ่มต่อกรกับซาตาน

หรือทำให้มันแตกหักกับผู้คน พวกเขาไม่อาจถูกรับไว้ได้


Pre-Chorus

ถ้าคนถูกซาตานครอบครอง และถ้าพวกเขาไม่ถูกรับไว้

จะพิสูจน์ว่าซาตานแพ้ไม่เป็น มันไม่เคยพ่ายแพ้


Chorus

เนื้อแท้แห่งงานหกพันปีของพระเจ้า

คือการต่อสู้กับพญานาคใหญ่สีแดง

และงานแห่งการจัดการมวลมนุษย์

คืองานแห่งการเอาชนะซาตาน


Verse 2

พระเจ้าทรงงานและสู้มาถึงหกพันปี

เพื่อนำคนสู่แดนใหม่

ที่ซึ่งซาตานถูกพิชิต มนุษย์จะมีเสรี

แต่ละขั้นสอดคล้องกับความต้องการและข้อพึงประสงค์ของคน

เพื่อพระเจ้าพิชิตซาตานได้


Pre-Chorus

ถ้าคนถูกซาตานครอบครอง และถ้าพวกเขาไม่ถูกรับไว้

จะพิสูจน์ว่าซาตานแพ้ไม่เป็น มันไม่เคยพ่ายแพ้


Chorus

เนื้อแท้แห่งงานหกพันปีของพระเจ้า

คือการต่อสู้กับพญานาคใหญ่สีแดง

และงานแห่งการจัดการมวลมนุษย์

คืองานแห่งการเอาชนะซาตาน


Bridge

ในแผนการจัดการหกพันปีของพระเจ้า

ในขั้นแรก ทรงงานแห่งธรรมบัญญัติ

ในขั้นที่สองคืองานแห่งยุคพระคุณ

แล้วทรงพิชิตมวลมนุษย์ในขั้นที่สาม

งานนี้มุ่งตรงสู่ขอบเขต

ที่ซาตานได้ทำมนุษย์เสื่อมทราม

การเอาชนะซาตานคือเป้าหมายของงาน

และทั้งหมดสามขั้นเพื่อประโยชน์ของสิ่งนี้


Chorus

เนื้อแท้แห่งงานหกพันปีของพระเจ้า

คือการต่อสู้กับพญานาคใหญ่สีแดง

และงานแห่งการจัดการมวลมนุษย์

คืองานแห่งการเอาชนะซาตาน


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, การฟื้นฟูชีวิตที่ปกติของมนุษย์และการนำมนุษย์ไปสู่บั้นปลายอันน่าอัศจรรย์

ก่อนหน้า: 102 พระราชกิจสามช่วงระยะของพระเจ้าได้ช่วยมนุษย์ให้รอดอย่างบริบูรณ์

ถัดไป: 104 ผู้ที่พระเจ้าทรงได้รับจะชื่นชมพระพรอันเป็นนิรันดร์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger