392 ผู้คนควรเชื่อในพระเจ้าด้วยหัวใจที่ยำเกรงพระเจ้า

Verse 1

หากคนไม่มีหัวใจที่เคารพพระเจ้า

หากคนไม่มีหัวใจที่เชื่อฟังต่อพระเจ้า

คนจะท้าทายพระเจ้าและรบกวนราชกิจ

พวกเขาจะไม่สามารถทำงาน

เพื่อพระเจ้า เพื่อพระเจ้า


Chorus

หากเจ้าเชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริง

ย่อมโอบอุ้มพระองค์ไว้ในหัวใจตลอด

หัวใจที่เคารพพระเจ้าหัวใจที่รักพระเจ้า

คนควรเชื่อในพระเจ้าด้วยหัวใจที่ยำเกรงพระเจ้า


Verse 2

พวกที่เชื่อในพระเจ้าควรระวัง

ทุกสิ่งที่ทำควรสมดังน้ำพระทัย

พวกเขาไม่ควรดื้อดึงและทำตามใจตน

เป็นการไม่เหมาะสมต่อความเป็น

ธรรมมิกชน ต่อความเป็นธรรมิกชน


Chorus

หากเจ้าเชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริง

ย่อมโอบอุ้มพระองค์ไว้ในหัวใจตลอด

หัวใจที่เคารพพระเจ้า หัวใจที่รักพระเจ้า

คนควรเชื่อในพระเจ้าด้วยหัวใจที่ยำเกรงพระเจ้า


Bridge

ถ้าผู้คนเชื่อในพระเจ้า

แต่ไม่เชื่อฟังหรือเคารพพระองค์

กลับกระทำการต่อต้านพระองค์

เป็นความอัปยศใหญ่หลวงที่สุด

ของผู้เชื่อในพระเจ้า

คนต้องไม่ก่อความวุ่นวาย

โบกธงพระเจ้าไปทั่ว

ในขณะที่เดินวางท่าและฉ้อโกง

นี่คือการประพฤติตนเป็นกบฏมากที่สุด


Verse 3

ครอบครัวทั้งหลายมีกฎของตน

ชนชาติทั้งหลายก็มีกฎหมายตน

แต่ในพระนิเวศก็ยิ่งมีมากกว่า

มาตรฐานยิ่งเข้มงวดด้วยประกาศกฤษฎีกาบริหาร


Verse 4

แม้คนมีอิสระที่จะทำได้ตามใจ

แต่ประกาศกฤษฎีกาบริหารไม่อาจเปลี่ยน

พระเจ้าไม่ทนการล่วงเกิน ทรงมอบความตายให้ผู้คน

ผู้คนไม่รู้ทั้งหมดนี้เลยหรือไร ไม่รู้เลยหรือไร


Chorus

หากเจ้าเชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริง

ย่อมโอบอุ้มพระองค์ไว้ในหัวใจตลอด

หัวใจที่เคารพพระเจ้า หัวใจที่รักพระเจ้า

คนควรเชื่อในพระเจ้าด้วยหัวใจที่ยำเกรงพระเจ้า


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, คำเตือนสำหรับบรรดาผู้ที่ไม่ปฏิบัติความจริง

ก่อนหน้า: 391 ลำดับความสำคัญสูงสุดของความเชื่อในพระเจ้า

ถัดไป: 393 จงติดตามเส้นทางซึ่งทรงนำทางโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในความเชื่อของเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger