246 พระเจ้าทรงปรารถนาให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นได้รับความรอดของพระองค์

1 พระเจ้าทรงหวังว่า ผู้คนจำนวนมากขึ้นจะมีความสามารถที่จะตรวจสอบการนั้นได้อย่างระมัดระวัง เมื่อเผชิญหน้ากับถ้อยดำรัสของพระเจ้าและพระราชกิจของพระองค์ และเข้าหาข่าวสำคัญนี้ด้วยความจริงจังตั้งใจและความศรัทธา  จงอย่าย่ำเท้าไปในย่างก้าวของพวกที่ถูกลงโทษ และที่มากไปกว่านี้อีกก็คือ จงอย่าเป็นดังเช่นเปาโล—ผู้ซึ่งรู้จักหนทางที่แท้จริงอย่างชัดเจนแต่เป็นผู้ซึ่งเยาะเย้ยท้าทายหนทางนั้นอย่างตั้งใจ—และสูญเสียเครื่องบูชาลบล้างบาป  พระเจ้าไม่ทรงต้องการให้ผู้คนถูกลงโทษมากขึ้น แต่กลับทรงหวังให้ผู้คนได้รับความรอดมากขึ้น และให้ผู้คนตามก้าวพระบาทของพระองค์ทันและเข้าไปสู่ราชอาณาจักรของพระองค์มากขึ้นแทน

2 พระเจ้าทรงปฏิบัติต่อผู้คนทั้งหมดอย่างชอบธรรม ไม่สำคัญว่าเจ้าอายุเท่าใด เจ้าจะอาวุโสเพียงใด หรือแม้แต่เจ้าได้ผ่านความทุกข์มาแล้วมากเพียงใด พระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้าก็ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดกาล ทั้งๆ ที่ต้องเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้  พระเจ้าไม่ทรงปฏิบัติต่อผู้ใดด้วยการคำนึงถึงอย่างสูง อีกทั้งพระองค์ไม่ทรงโปรดปรานผู้ใด  ท่าทีของพระองค์ต่อผู้คนตั้งอยู่บนพื้นฐานของการที่ว่าพวกเขาสามารถยอมรับความจริงและยอมรับพระราชกิจใหม่ของพระองค์โดยการสละทุกสรรพสิ่งได้หรือไม่  หากเจ้าสามารถรับพระราชกิจใหม่ของพระองค์และรับความจริงที่พระองค์ทรงแสดงได้ เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะมีความสามารถที่จะได้รับความรอดของพระเจ้า  

ดัดแปลงจาก บทส่งท้ายของตัวอย่างชั้นยอดของ

ปรับจากบทส่งท้ายของหนังสือเรื่อง “ตัวอย่างทั่วไปของการลงโทษฐานต้านทานพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์”

ก่อนหน้า: 245 พระเจ้าทรงหวังให้ผู้คนไม่กลายเป็นพวกฟาริสี

ถัดไป: 247 จงแสวงหาหนทางแห่งความเข้ากันได้กับพระคริสต์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger