345 ไยเจ้าจึงหยิ่งผยองนัก

Verse 1

อย่าคิดว่าเจ้ารู้ทุกสิ่ง

ทั้งหมดที่เจ้าเห็น

ยังไม่ได้เศษเสี้ยวที่พระเจ้าทรงวางแผนจัดการ

ไยเจ้าเย่อหยิ่ง

ความรู้ความสามารถก็มีเพียงน้อยนิด

ไม่พอให้พระเยซูใช้ในหนึ่งวินาที


Chorus

ที่เจ้าเห็น ได้ยิน นึกภาพมาชั่วชีวิต

ไม่เท่าพระเจ้า ทรงทำในชั่วขณะ

เจ้าไม่ควรจับผิดด้วยความอวดดี

เพราะเจ้าไม่เทียบเท่าแม้แต่มดหนึ่งตัว


Verse 2

ทั้งหมดที่อยู่ในท้องเจ้าน้อยกว่าที่อยู่ในท้องมด

อย่าคิดว่าเพราะวัยวุฒิและประสบการณ์

เจ้าจึงคุยโอ้อวด

สถานะและประสบการณ์นั้น

ไม่ใช่เพราะวจนะหรือไร

เจ้าได้มันมาด้วยตัวเจ้าเองหรือไร


Pre-chorus

วันนี้พระเจ้าทรงเป็นคน

เจ้าจึงมีแนวคิดมากมาย

มโนคติเจ้าไม่รู้จบ

หากพระเจ้าไม่ทรงมาจุติ

แนวคิดเหล่านี้คงไม่เกิด

ไม่เพราะเช่นนี้หรือ เจ้าจึงเกิดมโนคติ


Chorus

ที่เจ้าเห็น ได้ยิน นึกภาพมาชั่วชีวิต

ไม่เท่าพระเจ้า ทรงทำในชั่วขณะ

เจ้าไม่ควรจับผิดด้วยความอวดดี

เพราะเจ้าไม่เทียบเท่าแม้แต่มดหนึ่งตัว


Bridge

หากพระเยซูไม่ทรงเกิดเป็นคน

เจ้าจะรู้จักการจุติหรือไม่

ครั้งแรกให้ความรู้เจ้า

ให้เจ้าใช้ตัดสินครั้งที่สองหรือไร

ไยเจ้าจึงศึกษาวิเคราะห์มากกว่าที่จะทำตาม

อยู่ต่อหน้าพระเจ้าผู้ทรงจุติ

จะทรงยอมให้ค้นคว้าพระองค์หรือไร


Verse 3

เจ้าสามารถศึกษาประวัติครอบครัวเจ้าได้

แต่หากดูของพระเจ้า

พระเจ้าในวันนี้จะยินยอมหรือไร

เจ้ากลายเป็นคนตาบอด

ทำตัวน่าดูหมิ่นไม่ใช่หรือไร


Chorus

ที่เจ้าเห็น ได้ยิน นึกภาพมาชั่วชีวิต

ไม่เท่าพระเจ้า ทรงทำในชั่วขณะ

เจ้าไม่ควรจับผิดด้วยความอวดดี

เพราะเจ้าไม่เทียบเท่าแม้แต่มดหนึ่งตัว

ที่เจ้าเห็น ได้ยิน นึกภาพมาชั่วชีวิต

ไม่เท่าพระเจ้า ทรงทำในชั่วขณะ

เจ้าไม่ควรจับผิดด้วยความอวดดี

เพราะเจ้าไม่เทียบเท่าแม้แต่มดหนึ่งตัว


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, การปรากฏในรูปมนุษย์สองหนทำให้นัยสำคัญของการปรากฏในรูปมนุษย์ครบบริบูรณ์

ก่อนหน้า: 344 ใครก็ตามที่ประเมินวัดพระเจ้าด้วยมโนคติอันหลงผิดต้านทานพระองค์

ถัดไป: 346 เจ้าก็แค่ไม่รู้สถานะของเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger