414 เหตุใดผู้คนจึงล้มเหลวในความศรัทธาของตน

Verse 1

สิ่งจำเป็นที่สุดของความเชื่อคนในพระเจ้า

คือใจที่ซื่อสัตย์

เขาต้องทุ่มเททุกส่วนของเขาเองทั้งหัวใจ

เชื่อฟังอย่างแท้จริง

การสละทั้งชีวียากที่สุดแล้วสำหรับคน

เพื่อแลกศรัทธาจริงแท้

ซึ่งเขาสามารถได้รับความจริงทั้งปวง

ลุล่วงหน้าที่ของตนในฐานะสิ่งทรงสร้างของพระเจ้า


Pre-chorus 1

สิ่งนี้ไกลเกินกว่าผู้ที่ล้มเหลวเอื้อมถึง

และยิ่งไกลเกินกว่าเอื้อมของผู้ไม่พบพระคริสต์


Chorus

เพราะมนุษย์ไม่เก่งเรื่องอุทิศต่อพระเจ้า

เพราะมนุษย์ไม่ต้องการทำหน้าที่ตนต่อพระองค์

เพราะมนุษย์ได้เห็นความจริงแต่ยังเดินตามทางตน

เพราะมนุษย์มักแสวงหาโดยทำตาม

เส้นทางของผู้ล้มเหลว

เพราะมนุษย์ท้าสวรรค์แล้วมนุษย์มักล้มเหลว

และหลงเล่ห์กลการหลอกลวงของซาตาน

ติดร่างแหของตนเอง


Verse 2

เพราะมนุษย์ไม่เก่งในการเข้าใจความจริง

และไม่รู้จักพระคริสต์

เพราะมนุษย์ยกย่องเปาโล

และปรารถนาในเรื่องสวรรค์มากเกินไป

เพราะมนุษย์เรียกร้องให้พระคริสต์เชื่อฟัง

ออกคำสั่งต่อพระเจ้า

ดังนั้นผู้ที่ยิ่งใหญ่และผู้ที่อาศัย

ในโลกที่ขึ้นและลง ยังคงต้องตาย


Pre-chorus 2

พวกเขาทั้งหลายจะดับสูญอย่างแน่นอน

พวกเขาจะตายท่ามกลางการตีสอนของพระเจ้า


Chorus

เพราะมนุษย์ไม่เก่งเรื่องอุทิศต่อพระเจ้า

เพราะมนุษย์ไม่ต้องการทำหน้าที่ตนต่อพระองค์

เพราะมนุษย์ได้เห็นความจริงแต่ยังเดินตามทางตน

เพราะมนุษย์มักแสวงหาโดยทำตาม

เส้นทางของผู้ล้มเหลว

เพราะมนุษย์ท้าสวรรค์แล้วมนุษย์มักล้มเหลว

และหลงเล่ห์กลการหลอกลวงของซาตาน

ติดร่างแหของตนเอง


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ความสำเร็จหรือความล้มเหลวขึ้นอยู่กับเส้นทางที่มนุษย์เดิน

ก่อนหน้า: 413 ความเชื่อที่พระเจ้าไม่ทรงสรรเสริญ

ถัดไป: 415 ความสำเร็จหรือความล้มเหลวขึ้นอยู่กับการไล่ตามเสาะหาของมนุษย์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger