732 เหตุใดมนุษย์จึงมีข้อเรียกร้องกับพระเจ้าอยู่เสมอ?

Verse 1

ไม่ว่าพวกเขาจะเผชิญหน้าหรือจัดการกับสิ่งใดก็ตาม

ผู้คนมักจะปกป้องผลประโยชน์ของพวกเขาเสมอ

พวกเขาดูแลเอาใจใส่เนื้อหนังของพวกเขาเอง

และมองหาข้อแก้ตัวที่รับใช้พวกเขาเสมอ

พวกเขาทั้งหมดไม่มีความจริงแม้แต่น้อย

ทำสิ่งต่างๆ เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับเนื้อหนังของพวกเขาเอง

พวกเขาคิดถึงแต่ความสำเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็นไปได้ของพวกเขาเองเท่านั้น

ทุกคนกล่าวอ้างพระคุณของพระเจ้าเพื่อให้ได้สิ่งที่พวกเขาสามารถเอาได้

Pre-chorus 1

ในการอธิษฐาน การเข้าสนิท และการประกาศ

ในสิ่งที่พวกเขาไล่ตามเสาะหา ความคิด ความปรารถนาของพวกเขา

พวกเขามีข้อเรียกร้องกับพระเจ้าและอ้างสิทธิ์ในสิ่งต่างๆ

เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดการนี้

Chorus

เหตุใดมนุษย์จึงมีข้อเรียกร้องมากมายกับพระเจ้า?

นี่พิสูจน์ว่าพวกเขาละโมบโดยธรรมชาติ

และไม่ครองสำนึกรับรู้ใดๆ เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า

ใช่ พวกเขาไม่มีสำนึกรับรู้ใดๆ เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า

Verse 2

การที่ผู้คนมีข้อเรียกร้องมากมายกับพระเจ้า

พิสูจน์ว่าพวกเขาไม่มีสำนึกรับรู้ที่มนุษย์ควรมี

พวกเขาทั้งปวงขอสิ่งต่างๆ เพื่อประโยชน์ของพวกเขาเอง

หรือมองหาข้อแก้ตัวเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของพวกเขาเอง

พวกเขาไม่มีสำนึกรับรู้ในสิ่งที่พวกเขาทำ

ซึ่งเป็นบทพิสูจน์เต็มเปี่ยมถึงตรรกะของซาตาน

ซึ่งกล่าวว่า “มนุษย์ทุกคนทำเพื่อตัวเอง

ส่วนคนรั้งท้ายปล่อยให้มารพาไปตามยถากรรม”

Pre-chorus 2

ข้อเรียกร้องที่เกินเลยของมนุษย์พิสูจน์ให้เห็นสิ่งใด?

พิสูจน์ว่าซาตานทำให้พวกเขาเสื่อมทรามเพียงใด

ซึ่งหมายความว่า ในการเชื่อในพระเจ้าของพวกเขา

ผู้คนไม่ปฏิบัติต่อพระองค์ในฐานะพระเจ้าเลย

Chorus

เหตุใดมนุษย์จึงมีข้อเรียกร้องมากมายกับพระเจ้า?

นี่พิสูจน์ว่าพวกเขาละโมบโดยธรรมชาติ

และไม่ครองสำนึกรับรู้ใดๆ เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า

ใช่ พวกเขาไม่มีสำนึกรับรู้ใดๆ เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า

Bridge

ภายนอก เจ้าติดตามพระเจ้าจริง

แต่ทว่าในท่าทีที่เจ้ามีต่อพระองค์

และในทรรศนะของเจ้าและหลายๆ เรื่อง

เจ้าไม่ปฏิบัติต่อพระองค์เฉกเช่นพระผู้สร้าง

Chorus

เหตุใดมนุษย์จึงมีข้อเรียกร้องมากมายกับพระเจ้า?

นี่พิสูจน์ว่าพวกเขาละโมบโดยธรรมชาติ

และไม่ครองสำนึกรับรู้ใดๆ เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า

ใช่ พวกเขาไม่มีสำนึกรับรู้ใดๆ เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า

ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 3 บทเสวนาโดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย, ผู้คนสร้างข้อเรียกร้องต่อพระเจ้ามากเกินไป

ก่อนหน้า: 731 มนุษย์มีข้อเรียกร้องกับพระเจ้ามากเกินไป

ถัดไป: 733 มนุษย์ช่างขาดพร่องเหตุผลยิ่งนัก!

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger