49 สรรเสริญพระเจ้าและปิติทั่วปฐพี

Intro

โว โอ โอ โวะ โอะ โอ อู โว โอ้ โอ


Verse 1

พระเจ้าหนึ่งเดียว ผู้ทรงดูแลทุกสรรพสิ่งในจักรวาล

พระคริสต์ยุคสุดท้าย

นี่คือพยานของพระวิญญาณบริสุทธิ์

พระองค์ทรงทำงานเป็นพยานไปทั่วทุกแห่ง


Pre-Chorus 1

เพื่อจะได้ไม่มีใครข้องใจ ราชันผู้ทรงมีชัย

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ปกครองทั่วโลก

ทรงพิชิตบาปหนา และทรงบรรลุการไถ่บาป

สรรเสริญราชันผู้ทรงชัยแห่งจักรวาล


Chorus

ทั่วปฐพีร้องสรรเสริญ พระเจ้าควรค่าต่อการสรรเสริญ

ขอพระบารมี ฤทธานุภาพแด่องค์ราชาแห่งจักรวาล


Verse 2

พระเจ้าหนึ่งเดียว ผู้ทรงดูแลทุกสรรพสิ่งในจักรวาล

พระคริสต์ยุคสุดท้าย

นี่คือพยานของพระวิญญาณบริสุทธิ์

พระองค์ทรงทำงานเป็นพยานไปทั่วทุกแห่ง


Pre-Chorus 2

ทรงช่วยไถ่บาป แม้ว่าเราจะทรามร้ายแรง

ทรงทำให้เราพร้อมจะทำตามพระประสงค์

ทรงครองทั่วทั้งโลกา และยึดคืนมาจากซาตาน

และขับไล่ซาตานลงสู่นรกอเวจี


Chorus

ทั่วปฐพีร้องสรรเสริญ พระเจ้าควรค่าต่อการสรรเสริญ

ขอพระบารมี ฤทธานุภาพแด่องค์ราชาแห่งจักรวาล


Bridge

พระองค์พิพากษาโลกไม่มีใครหนีรอดจากพระองค์

พระเจ้าทรงเป็นราชันย์ตลอดกาล

ทั่วปฐพีร้องสรรเสริญ พระเจ้าควรค่าต่อการสรรเสริญ

ขอพระบารมี ฤทธานุภาพแด่องค์ราชาแห่งจักรวาล


Chorus

ทั่วปฐพีร้องสรรเสริญ พระเจ้าควรค่าต่อการสรรเสริญ

ขอพระบารมี ฤทธานุภาพแด่องค์ราชาแห่งจักรวาล


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ถ้อยดำรัสของพระคริสต์ในปฐมกาล บทที่ 27

ก่อนหน้า: 48 ทั่วทั้งจักรวาลเริ่มต้นใหม่

ถัดไป: 50 พระนามของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้รับการเป็นพยานในทุกชนชาติของโลก

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger