371 ใครหรือที่สามารถใส่ใจต่อน้ำพระทัยของพระเจ้า

Verse 1

มนุษย์ได้ความอบอุ่นจากพระเจ้า

พวกเขาเคยรับใช้พระองค์ด้วยใจ

พวกเขาเคยเชื่อฟังอย่างแท้จริง

ทำทุกสิ่งล้วนเพื่อพระองค์

แต่บัดนี้ผู้คนทำไม่ได้

ในจิตวิญญาณพวกเขาร่ำไห้

พวกเขามองพระเจ้า ร้องขอให้ช่วย

พวกเขาไม่อาจหลีกหนีชะตา


Pre-chorus 1

ผู้คนในอดีตปฏิญาณ

ให้คำมั่นต่อโลกและสวรรค์

จะตอบแทนพระเมตตาพระองค์

ด้วยรักทั้งหมดในหัวใจ

พวกเขาร่ำไห้ต่อพระเจ้า

น้ำเสียงแสนเศร้า ยากจะทน

พระเจ้าช่วยมวลมนุษย์เสมอ

เพราะความแน่วแน่ที่พวกเขามี


Chorus

ยามผู้คนเศร้าใจ พระเจ้าทรงชูใจพวกเขา

เมื่อพวกเขาอ่อนแอ ทรงช่วยไปตลอดทาง

เมื่อพวกเขาหลงทาง ทรงชี้ทางให้เดิน

ยามพวกเขาร่ำไห้ พระองค์ทรงช่วยเช็ดน้ำตา

แต่ยามพระเจ้าทรงเศร้า

ใครเล่าสามารถชูพระทัย

ยามพระเจ้าทรงกังวล

ใครใส่ใจความรู้สึกพระองค์


Verse 2

นับครั้งไม่ถ้วนที่คนเชื่อฟังพระเจ้า

ความน่ารักของพวกเขาช่างน่าจดจำ

พวกเขาภักดีในความรักต่อพระองค์

ความรู้สึกแท้จริงนั้นน่ายกย่อง

นับครั้งไม่ถ้วนที่พวกเขารักพระองค์

ชีวิตพวกเขายอมพลีให้ได้

เพราะความมุ่งมั่นตั้งใจจริง

พระเจ้าจึงทรงยอมรับความรักนั้น


Pre-chorus 2

นับครั้งไม่ถ้วน พวกเขาเสนอตัวเอง

เผชิญความตายอย่างสงบเพื่อพระเจ้า

พระองค์จึงทรงคลายกังวลให้พวกเขา

ทรงพินิจพิเคราะห์ใบหน้าผู้คน

นับไม่ถ้วนที่ทรงรักพวกเขา

ราวกับเป็นสมบัติของพระองค์

นับครั้งไม่ถ้วนที่ทรงชังพวกเขา

ราวกับพวกเขาเป็นศัตรู

แต่คนก็ยังมิอาจหยั่งถึงสิ่งข้างในพระทัย


Chorus

ยามผู้คนเศร้าใจ พระเจ้าทรงชูใจพวกเขา

เมื่อพวกเขาอ่อนแอ ทรงช่วยไปตลอดทาง

เมื่อพวกเขาหลงทาง ทรงชี้ทางให้เดิน

ยามพวกเขาร่ำไห้ พระองค์ทรงช่วยเช็ดน้ำตา

แต่ยามพระเจ้าทรงเศร้า

ใครเล่าสามารถชูพระทัย

ยามพระเจ้าทรงกังวล

ใครใส่ใจความรู้สึกพระองค์


Bridge

เมื่อพระเจ้าทรงโศกเศร้า

ใครเล่าเยียวยาบาดแผลในพระทัย

ใครเล่าพร้อมใจเคียงข้างพระองค์

ในยามพระองค์ต้องการใครสักคน

ท่าทีก่อนหน้านี้ของคน

ที่มีต่อพระเจ้าได้สูญหาย

ไม่มีวันหวนคืนแล้วหรือ

เหตุใดไม่มีแม้สักนิด

เหลือติดในความทรงจำพวกเขา

ผู้คนลืมเลือนสิ่งเหล่านี้ไป

เหตุเพราะถูกพวกศัตรูทำให้เสื่อมทราม


Chorus

ยามผู้คนเศร้าใจ พระเจ้าทรงชูใจพวกเขา

เมื่อพวกเขาอ่อนแอ ทรงช่วยไปตลอดทาง

เมื่อพวกเขาหลงทาง ทรงชี้ทางให้เดิน

ยามพวกเขาร่ำไห้ พระองค์ทรงช่วยเช็ดน้ำตา

แต่ยามพระเจ้าทรงเศร้า

ใครเล่าสามารถชูพระทัย

ยามพระเจ้าทรงกังวล

ใครใส่ใจความรู้สึกพระองค์


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, พระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล บทที่ 27

ก่อนหน้า: 370 สิ่งที่ทำให้พระเจ้าทรงเสียพระทัยที่สุด

ถัดไป: 372 ใครเล่าเคยเข้าใจพระทัยของพระเจ้า?

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger