334 เมื่อวันของพระเจ้ามาถึง

Verse 1

คนมากมายมีเงื่อนไขกับการรับใช้พระเจ้า

ไม่สนทรงเป็นพระเจ้าหรือมนุษย์

พวกเขาเพียงพูดแต่เงื่อนไขของตน

และไล่ตามเพียงความอยากของตน


Verse 2

พวกเจ้าทำงาน เรียกค่าจ้างจากพระองค์

เรียกแม้กระทั่งค่าเตะฝุ่นตามหนทาง

จัดเตรียมให้คริสตจักรแล้วขอเรียกเก็บเงินคืน

แม้พวกที่พระเจ้าทรงจัดการยังเรียกค่าตอบแทน


Pre-chorus 1

ความเป็นมนุษย์ของพวกเจ้าสูงส่ง ทรงพลังเสียนี่กระไร

มโนธรรมอบอุ่นของพวกเจ้าสั่งการกระทำ

สำนึกอยู่ที่ไหน ความเป็นมนุษย์ของพวกเจ้าอยู่ที่ใด


Chorus

พระเจ้าทรงหันหลังให้วันใด พวกเจ้าตาย

ความสว่างจะทิ้งไป ความมืดจะมาเยือน

เมื่อถึงวันของพระองค์จะทรงกระหน่ำเปลวเพลิง

ลงบนพวกที่ไม่เชื่อฟัง ที่ยั่วยุพระพิโรธ


Verse 3

จะทรงลงโทษผู้ละทิ้งและสาปแช่งพระองค์

แผดเผาด้วยเพลิงพระพิโรธของพระองค์

พวกที่กินและยังชีพกับพระองค์

แต่กลับดูหมิ่นและหักหลังพระองค์


Pre-chorus 2

บรรดาผู้ที่ยั่วยุพระโทสะ

จะถูกลงโทษด้วยพระพิโรธของพระองค์

พร้อมเดรัจฉานที่คิดจะเทียบชั้นพระองค์

แต่ยังไม่นมัสการหรือเชื่อฟังพระองค์


Chorus

พระเจ้าทรงหันหลังให้วันใด พวกเจ้าตาย

ความสว่างจะทิ้งไป ความมืดจะมาเยือน

เมื่อถึงวันของพระองค์จะทรงกระหน่ำเปลวเพลิง

ลงบนพวกที่ไม่เชื่อฟัง ที่ยั่วยุพระพิโรธ


Bridge

พวกที่เคยสุขจากการดูแลและพระวจนะ

และยังเคยพยายามที่จะหาความสุขทางวัตถุจากพระองค์

พระองค์จะทรงเฆี่ยนด้วยไม้เรียว

พระองค์จะไม่ทรงยกโทษผู้พยายามแทนที่พระองค์

จะไม่ทรงละเว้นผู้พยายามจะแย่งอาหาร

และเสื้อผ้าจากพระองค์


Chorus

พระเจ้าทรงหันหลังให้วันใด พวกเจ้าตาย

ความสว่างจะทิ้งไป ความมืดจะมาเยือน

เมื่อถึงวันของพระองค์จะทรงกระหน่ำเปลวเพลิง

ลงบนพวกที่ไม่เชื่อฟังที่ยั่วยุพระพิโรธ พระพิโรธ


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, การมีอุปนิสัยที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือการเป็นศัตรูกับพระเจ้า

ก่อนหน้า: 333 พระเจ้าทรงหวังให้มนุษย์จริงใจต่อพระวจนะของพระองค์

ถัดไป: 335 ไม่มีใครสามารถหยั่งถึงจุดกำเนิดของพระวจนะของพระเจ้าได้

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger