71 สิ่งที่พระราชกิจแห่งการพิชิตชัยจะสัมฤทธิ์

Verse 1

เมื่ออาดัมกับเอวาได้รับการสร้างขึ้นในปฐมกาล

พระสิริและคำพยานของพระยาห์เวห์อยู่กับพวกเขา

แต่มนุษย์สูญเสียพระสิริ และคำพยานนั้น

หลังจากถูกทำให้เสื่อมทราม

ทุกๆ คนไม่เชื่อฟังพระเจ้า ไม่เคารพพระองค์

ไยมนุษย์จึงสูญเสียคำพยานนั้น

ก็เพราะใจคนไร้ความเชื่อและไม่มีพระเจ้า

การทรงพิชิตมนุษย์คือการฟื้นฟูความเชื่อคน


Chorus

ราชกิจทรงพิชิตคือการทำให้คนยุติการกบฏ

และช่วยให้ได้รับความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับพระเจ้า

ให้เชื่อฟังและตกลงใจอยู่เพื่อพระเจ้า


Verse 2

ผู้คนต้องการสิ่งทางโลกมากไป

หวังเพื่ออนาคตมากจนเกินไป

และฟุ้งเฟ้อเรียกร้องอย่างเกินควร

เฝ้าคิดวางแผนเพียงเพื่อเนื้อหนังของตน

มิได้สนใจในการเชื่อในพระเจ้า

หัวใจถูกยึดกุมไว้โดยซาตาน

ความเคารพต่อพระเจ้าหมดไป

พวกเขาอุทิศหัวใจเพื่อซาตาน

แต่พระเจ้าทรงสร้างคนขึ้นมา

คนจึงสูญเสียคำพยานและพระสิริไป

พระเจ้าทรงเรียกคืนพระสิริแห่งความเคารพ

จากมนุษย์โดยทางการทรงพิชิต


Chorus

ราชกิจทรงพิชิตคือการทำให้คนยุติการกบฏ

และช่วยให้ได้รับความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับพระเจ้า

ให้เชื่อฟังและตกลงใจอยู่เพื่อพระเจ้า


Bridge

บุคลิกคนหรือเนื้อหนังที่เปลี่ยนแปลง

ไม่แสดงว่าคนถูกพิชิตหรือไม่

แต่การเปลี่ยนแปลงในความคิดและสำนึกคน

แสดงให้เห็นการถูกพิชิต

เมื่อเจ้าเชื่อฟังด้วยการคิดใหม่

ไม่มีมโนคติหลงผิดในวจนะและราชกิจ

เมื่อเจ้าคิดได้อย่างปกติ

ทุ่มเททั้งดวงใจของเจ้าเพื่อพระเจ้า

บุคคลประเภทนี้คือคนที่ถูกพิชิตโดยครบถ้วนแล้ว


Chorus

ราชกิจทรงพิชิตคือการทำให้คนยุติการกบฏ

และช่วยให้ได้รับความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับพระเจ้า

ให้เชื่อฟังและตกลงใจอยู่เพื่อพระเจ้า

ให้เชื่อฟังและตกลงใจอยู่เพื่อพระเจ้า


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ความจริงภายในเกี่ยวกับพระราชกิจแห่งการพิชิตชัย

ก่อนหน้า: 70 ผู้คนได้รับการจำแนกชั้นโดยพระราชกิจแห่งการพิชิตชัย

ถัดไป: 72 พระราชกิจแห่งการพิชิตชัยมีนัยสำคัญอันลึกซึ้งที่สุด

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger