612 สิ่งจำเป็นในการเป็นผู้รับใช้พระเจ้า

Verse 1

หากเจ้านั้นต้องการประสิทธิผล

ในการกินและดื่มพระวจนะพระเจ้า

เจ้าต้องละมโนคติที่หลงผิดทางศาสนา

หากเจ้าหวังรับใช้พระเจ้า ยิ่งต้องละเรื่องดังกล่าว

และเจ้าต้องเชื่อฟังพระวจนะพระเจ้าในทุกๆ สิ่ง


Verse 2

หากเจ้านั้นไม่รู้เรื่องดังกล่าว

เมื่อเจ้ารับใช้ก็จะทำให้วุ่นวาย

หากเป็นเช่นนี้ พระเจ้าจะทำเจ้าล้ม ลุกไม่ได้เลย

บัดนี้พระราชกิจแตกต่างจากก่อนนี้และพระคัมภีร์

หากไม่อาจเชื่อฟัง เจ้าอาจล้มได้ทุกเวลา


Chorus

สิ่งจำเป็นในการเป็นผู้รับใช้พระเจ้า

คือการเป็นคนที่ทำตามพระทัยพระเจ้า

เป็นคนที่เหมาะสมให้พระเจ้าทรงใช้

สามารถละวางมโนคติที่หลงผิดทางศาสนา

นี่เองที่จำเป็นต่อการรับใช้พระเจ้า


Verse 3

เพื่อจะรับใช้ตามน้ำพระทัย

จงแก้ไขมุมมองของตนเอง

สิ่งจะกล่าวมากมายจะไม่เข้ากับคำในอดีต

หากเจ้าไม่มีเจตจำนงที่จะเชื่อฟัง

เจ้าก็ไม่สามารถเดินบนเส้นทางที่ทอดยาว


Chorus

สิ่งจำเป็นในการเป็นผู้รับใช้พระเจ้า

คือการเป็นคนที่ทำตามพระทัยพระเจ้า

เป็นคนที่เหมาะสมให้พระเจ้าทรงใช้

สามารถละวางมโนคติที่หลงผิดทางศาสนา

นี่เองที่จำเป็นต่อการรับใช้พระเจ้า


Bridge

หากหนึ่งในวิธีทรงพระราชกิจ

หยั่งรากลึกภายในตัวเจ้า

และเจ้าไม่เคยยอมปล่อยสิ่งนั้น

นั่นจะกลายเป็นมโนคติหลงผิด

หากสิ่งทรงเป็นหยั่งรากในเจ้าแล้ว

เจ้าย่อมได้รับความจริง

หากพระวจนะความจริงกลายเป็นชีวิตเจ้า

เจ้าจะเลิกคิดผิดเรื่องพระเจ้า

เมื่อเจ้ารู้จริงเรื่องของพระเจ้า

เจ้าจะไม่ยึดปฏิบัติตามคำสอน


Chorus

สิ่งจำเป็นในการเป็นผู้รับใช้พระเจ้า

คือการเป็นคนที่ทำตามพระทัยพระเจ้า

เป็นคนที่เหมาะสมให้พระเจ้าทรงใช้

สามารถละวางมโนคติที่หลงผิดทางศาสนา

นี่เองที่จำเป็นต่อการรับใช้พระเจ้า


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, เฉพาะบรรดาผู้ที่รู้จักพระราชกิจของพระเจ้าวันนี้เท่านั้นที่อาจรับใช้พระเจ้าได้

ก่อนหน้า: 611 พวกเจ้าควรมอบหัวใจให้พระเจ้าเพื่อที่จะรับใช้พระองค์

ถัดไป: 613 คุณสมบัติที่ต้องมีในการนำทางคริสตจักร

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger