381 บุคคลประเภทใดที่เกินกว่าจะได้รับความรอด

Chorus

การได้รอดไม่ได้ขึ้นอยู่กับงานหรือวิทยฐานะ

แต่อยู่ที่การไล่ตามเสาะหาของเจ้า

ได้ให้ผลแล้วหรือยัง


Verse 1

ถึงแม้เจ้าร่อนเร่ตามถนนมาหลายปี

คำพยานเจ้าอยู่ที่ใด

ความเคารพต่อพระเจ้ามีน้อยกว่าความรัก

ต่อตัวเจ้าเองและตัณหาที่เจ้ามี

เจ้าจะเป็นแบบอย่างสำหรับความรอดได้อย่างไร

ความเป็นกบฏที่ไม่เปลี่ยนแปลงนั้นเกินความรอด

เจ้าจะไม่ถูกกำจัดหรอกหรือไร

ราชกิจสิ้นสุดจะมิใช่วันสุดท้ายของเจ้าหรือ


Chorus

การได้รอดไม่ได้ขึ้นอยู่กับงานหรือวิทยฐานะ

แต่อยู่ที่การไล่ตามเสาะหาของเจ้า

ได้ให้ผลแล้วหรือยัง


Verse 2

พระเจ้าได้ทรงงานมากมายและตรัสวจนะมากมาย

พวกเจ้าได้ยินและเชื่อฟังมากเพียงใด

ราชกิจยุติจะเป็นการสิ้นสุด

การยืนหยัดต่อต้านของเจ้าต่อพระองค์

ระหว่างราชกิจ พวกเจ้าต่อต้านพระองค์

ทำ"งาน"และสร้างอาณาจักรของเจ้าเอง

พวกเจ้านั้นคือฝูงสุนัข

ทำทุกอย่างเพื่อต่อต้านพระองค์


Pre-chorus

พยายามมอบอ้อมกอดให้ผู้ที่รักเจ้า

ความเคารพอยู่ที่ใด เจ้าพวกหลอกลวง

พวกที่หมิ่นและไม่เคารพพระเจ้า

ได้รับความรอดได้หรือ


Chorus

การได้รอดไม่ได้ขึ้นอยู่กับงานหรือวิทยฐานะ

แต่อยู่ที่การไล่ตามเสาะหาของเจ้า

ได้ให้ผลแล้วหรือยัง


Verse 3

พวกเจ้าไม่สนใจเส้นทางความจริงและชีวิต

กลับถูกดึงดูดด้วยบาป ชื่อเสียง เงินตรา

ความเพลิดเพลิน ความต้องการทางเนื้อหนัง

แล้วจะเข้าสู่อาณาจักรพระเจ้าได้อย่างไร

ภาพลักษณ์ สถานะพวกเจ้ายิ่งใหญ่กว่าของพระเจ้า

พวกเจ้ากลายเป็นรูปเคารพของผู้คน

เจ้ามิได้กลายเป็นหัวหน้าทูตสวรรค์แล้วหรือ


Chorus

การได้รอดไม่ได้ขึ้นอยู่กับงานหรือวิทยฐานะ

แต่อยู่ที่การไล่ตามเสาะหาของเจ้า

ได้ให้ผลแล้วหรือยัง


Outro

เมื่อจุดจบของมนุษย์ถูกเปิดเผย

เมื่อราชกิจการช่วยให้รอดใกล้สิ้นสุด

คนมากมายจะเป็นซากศพเกินความรอด

และจะต้องถูกกำจัด


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, การปฏิบัติ (7)

ก่อนหน้า: 380 ผลสืบเนื่องที่อันตรายของการทรยศพระเจ้า

ถัดไป: 382 ปลายทางของเจ้าจะเป็นสิ่งใด

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger