658 ศรัทธาที่แท้จริงคือสิ่งใด

Intro

ศรัทธาบ่งบอกสิ่งใด

คือความเชื่อที่แท้จริง

ใจจริงที่มนุษย์ควรมี

เมื่อไม่อาจเห็นหรือสัมผัส

เมื่อราชกิจไม่สอดคล้อง

กับความนึกคิดของผู้คน

เมื่อมันเกินจะเข้าถึง

นี่คือศรัทธาที่พระเจ้าตรัส


Verse 1

ผู้คนต้องการความศรัทธา

ในความทุกข์ยากและการถลุง

ศรัทธามาพร้อมการถลุง

สิ่งเหล่านี้ไม่แยกจากกัน

ไม่ว่าสิ่งใดรายล้อมเจ้าอยู่

หรือพระเจ้าทรงงานเช่นไร

จงเสาะหาความจริงและชีวิต

ให้ราชกิจสำเร็จในตัวเจ้า

ทำความเข้าใจสิ่งที่พระองค์ทำ

กระทำไปตามความเป็นจริง

นี่แสดงศรัทธาแท้จริง

และความหวังของเจ้าในพระองค์


Chorus

ตลอดเวลาแสวงหาชีวิต ทำตามน้ำพระทัย

นี่คือศรัทธาที่แท้ รักจริงและช่างงดงาม


Verse 2

เมื่อเจ้ากำลังถูกถลุง

อย่าได้สงสัยในพระเจ้า

เจ้าควรเสาะหาความจริงต่อไป

และรักพระเจ้าอย่างแท้จริง

ไม่ว่าพระเจ้าทรงทำงานใด

ใช้ความจริงให้พอพระทัย

แสวงหาใคร่ครวญน้ำพระทัย

นี่คือศรัทธาพระองค์แท้จริง


Chorus

ตลอดเวลาแสวงหาชีวิต ทำตามน้ำพระทัย

นี่คือศรัทธาที่แท้ รักจริงและช่างงดงาม


Bridge

พระเจ้าว่าเจ้าจะเป็นราชา เจ้ารักพระองค์

เมื่อพระองค์ให้เจ้าได้เห็น เจ้าจึงติดตาม

แต่ตอนนี้พระองค์ทรงเร้นและเมื่อเจ้าไม่เห็นพระองค์

และเมื่อปัญหาถาโถม เจ้าสิ้นหวังในพระองค์หรือไร


Chorus

ตลอดเวลาแสวงหาชีวิต ทำตามน้ำพระทัย

นี่คือศรัทธาที่แท้ รักจริงและช่างงดงาม


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, บรรดาผู้ที่จะได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมต้องก้าวผ่านกระบวนการถลุง

ก่อนหน้า: 657 บททดสอบเรียกหาความเชื่อ

ถัดไป: 659 บรรดาผู้ที่ยืนหยัดเป็นคำพยานในความทุกข์ลำบากคือผู้ชนะ

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger