701 อะไรคือการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของคนเรา?

1 เมื่อมาถึงเรื่องการรู้จักธรรมชาติของมนุษย์ สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการที่จะมองเห็นการนั้นจากมุมมองของทรรศนะทางโลกของมนุษย์ ทรรศนะชีวิต และค่านิยมทั้งหลาย  ปรัชญาทั้งหลายของมนุษย์สำหรับการดำรงชีวิต หนทางของพวกเขาในการทำสิ่งทั้งหลาย และคติพจน์สารพันล้วนเต็มไปด้วยสารพัดพิษของพญานาคใหญ่สีแดง และพวกมันทั้งหมดล้วนมาจากซาตาน  ด้วยเหตุนั้น ทุกสรรพสิ่งซึ่งไหลเวียนผ่านกระดูกและเลือดของผู้คนเป็นสรรพสิ่งของซาตาน  มวลมนุษย์ได้ถูกซาตานทำให้เสื่อมทรามอย่างลุ่มลึก  ธรรมชาติของมนุษย์นั้นเสื่อมทราม ชั่ว และเป็นปฏิกิริยานิยม เต็มอิ่มและชุ่มแช่อยู่ในปรัชญาทั้งหลายของซาตาน—ในความครบถ้วนบริบูรณ์ของมันนั้น มันคือธรรมชาติหนึ่งซึ่งทรยศพระเจ้า  นี่คือเหตุผลที่ผู้คนต้านทานพระเจ้าและยืนหยัดอยู่ในการต่อต้านพระเจ้า  หากเจ้าต้องการแสวงหาการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของเจ้า เช่นนั้นแล้ว อย่างแรก เจ้าต้องรู้จักธรรมชาติของเจ้าเสียก่อน

2 การแปลงสภาพในอุปนิสัยเกิดขึ้นเมื่อผู้รักความจริงคนหนึ่งยอมรับการพิพากษาและการตีสอนของพระวจนะของพระองค์และก้าวผ่านความทุกข์และกระบวนการถลุงทุกลักษณะ ในขณะที่กำลังได้รับประสบการณ์กับพระราชกิจของพระเจ้า  บุคคลดังกล่าวได้รับการชำระให้สะอาดจากสารพัดพิษของซาตานภายในตัวเขา เพื่อที่เขาจะสามารถนบนอบต่อการจัดวางเรียบเรียงและการจัดการเตรียมการทั้งปวงของพระเจ้าได้ ไม่มีวันกบฏต่อพระองค์หรือต้านทานพระองค์อีกเลย  นี่คือการแปลงสภาพในอุปนิสัยอย่างหนึ่ง  การแปลงสภาพในอุปนิสัยหมายความว่า เพราะความที่เขารักและสามารถยอมรับความจริงได้ ในที่สุดบุคคลนั้นจึงมารู้จักธรรมชาติที่ไม่เชื่อฟังของเขาซึ่งอยู่ในการต่อต้านพระเจ้า กล่าวคือ เขาเข้าใจว่า มนุษย์นั้นถูกทำให้เสื่อมทรามอย่างดิ่งลึกเกินไป เขาระลึกรู้ความไร้เหตุผลและความเต็มไปด้วยเล่ห์ลวงของมนุษย์ เขาระลึกรู้ความน่าสงสารและน่าเวทนาของมนุษย์ และในที่สุดก็มาเข้าใจธรรมชาติแก่นแท้ของมนุษย์  ด้วยการที่รู้ทั้งหมดนี้ เขาจึงกลายเป็นมีความสามารถที่จะปฏิเสธและละทิ้งตัวเองอย่างครบบริบูรณ์ ดำรงชีวิตอยู่โดยพระวจนะของพระเจ้า และปฏิบัติความจริงในทุกสรรพสิ่ง  นี่คือใครบางคนที่รู้จักพระเจ้า กล่าวคือ นี่คือใครบางคนที่อุปนิสัยของเขาได้แปลงสภาพไปแล้ว

ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 3 บทเสวนาโดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย, วิธีที่จะรู้จักธรรมชาติของมนุษย์

ก่อนหน้า: 700 การเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยโดยหลักแล้วคือการเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติ

ถัดไป: 702 การเปลี่ยนแปลงทางอุปนิสัยพึงต้องมีพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger