1021 สิ่งที่พระเจ้าทรงตระเตรียมสำหรับมวลมนุษย์อยู่เลยพ้นการจินตนาการ

1 สิ่งทั้งปวงที่เราได้ตระเตรียมให้แก่พวกเจ้า—กล่าวคือ สมบัติที่หายากและล้ำค่าจากทั่วทุกมุมโลก—พวกเจ้าจะได้รับสิ่งนั้น  ตอนนี้ พวกเจ้ายังไม่สามารถคิดฝันและไม่สามารถจินตนาการถึงสิ่งเหล่านี้ได้ และไม่มีผู้ใดที่ได้ชื่นชมสิ่งเหล่านั้นมาก่อน  เมื่อพรเหล่านี้มาถึงพวกเจ้า พวกเจ้าจะปลื้มปีติไม่มีที่สิ้นสุด—แต่จงอย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับฤทธานุภาพของเรา การกระทำของเรา ความชอบธรรมของเรา และยิ่งไปกว่านั้นคือ บารมีของเรา  (เราจะเปี่ยมพระคุณต่อผู้ที่เราเลือกสรรที่จะให้ความเมตตา และเราจะเปี่ยมปรานีต่อผู้ที่เราเลือกสรรว่าจะเปี่ยมปรานีด้วย)  ณ เวลานั้น พวกเจ้าจะไม่มีบิดามารดา และจะไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต  พวกเจ้าคือประชากรทั้งปวงที่เรารัก คือบรรดาบุตรอันเป็นที่รักของเรา  นับแต่เวลานั้นเป็นต้นไป จะไม่มีใครกล้ากดขี่พวกเจ้า  นั่นจะเป็นเวลาหนึ่งที่ให้พวกเจ้าได้เติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ รวมถึงจะเป็นเวลาหนึ่งที่พวกเจ้าปกครองชนชาติทั้งหลายด้วยคทาเหล็ก!

2 ผู้ใดกล้าขัดขวางบรรดาบุตรอันเป็นที่รักของเรากระนั้นหรือ?  ผู้ใดกล้าทำร้ายพวกเขากระนั้นหรือ?  ทั้งหมดจะเคารพบรรดาบุตรอันเป็นที่รักของเรา เพราะพระบิดาได้รับพระเกียรติแล้ว  สรรพสิ่งทั้งปวงที่ไม่อาจมีผู้ใดเคยจินตนาการได้จะปรากฏต่อหน้าต่อตาของพวกเจ้า สิ่งเหล่านั้นจะไม่มีขีดจำกัด ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย และไม่มีที่สิ้นสุด  ในไม่ช้า พวกเจ้าจะไม่จำเป็นต้องถูกแสงแดดแผดเผาหรือต้องสู้ทนความร้อนอันแสนทรมานอีกต่อไปอย่างแน่นอน อีกทั้งพวกเจ้าจะไม่ต้องทนทุกข์กับความหนาวเหน็บหรือรู้สึกถูกสัมผัสโดยฝน หิมะ หรือลม  นี่เป็นเพราะเรารักพวกเจ้า และนั่นจะเป็นโลกแห่งความรักของเราทั้งหมดทั้งมวล  เราจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเจ้าต้องการ และเราจะตระเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นต่อพวกเจ้า  ผู้ใดกล้าเอ่ยอ้างว่าเราไม่ชอบธรรมกระนั้นหรือ?  เราจะปลิดชีพเจ้าทันที เพราะเราได้กล่าวไปก่อนหน้านี้แล้วว่า ความโกรธเคืองของเราที่มีต่อพวกมารร้ายนั้น จะยืนนานไปจนชั่วกัลปาวสาน  อย่างไรก็ตาม ความรักของเราที่มีต่อบรรดาบุตรอันเป็นที่รักของเรานั้น จะยืนนานตลอดกาล

ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ถ้อยดำรัสของพระคริสต์ในปฐมกาล บทที่ 84

ก่อนหน้า: 1020 ประชากรทั้งผองของพระเจ้าแสดงความรู้สึกที่มาจากหัวใจ

ถัดไป: 1022 มนุษย์ได้ความสะอาดบริสุทธิ์ที่เคยมีกลับคืนมา

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger