322 สิ่งใดเล่าที่พระเจ้าทรงได้รับจากมนุษย์?

Intro

พระเจ้าช่วยมนุษย์ให้รอดด้วยพระกรุณา

เพื่อแผนการพระองค์

เพราะมนุษย์ตกต่ำเหลือเกิน

พระเจ้าจึงต้องตรัสด้วยพระองค์เอง


Verse 1

พระคุณที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

คือเมื่อมนุษย์ได้ความรอด

มนุษยชาติคงมีอันพินาศไป

หากมิใช่ตรัสด้วยพระองค์เอง

แม้พระเจ้าเกลียดชังเผ่าพันธุ์มนุษย์

ก็ยังทรงพร้อมที่จะจ่ายค่าความรอดของมนุษย์

ขณะมนุษย์แสดงความรักต่อพระเจ้า

พวกเขากบฏและกรรโชกเอาพระคุณ

แล้วพวกมนุษย์ก็ยังทำร้าย

สร้างความเจ็บปวดให้กับพระเจ้า

ช่างเป็นขั้วตรงข้ามของความเห็นแก่ตัว

และความเสียสละ

ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า


Chorus

จากทุกวจนะของพระเจ้า มนุษยชาติได้รับความจริง

เปลี่ยนแปลงได้สำเร็จ และค้นพบทิศทางในชีวิต

แต่พระเจ้าสดับเพียงคำสรรเสริญแผ่วบาง

หรือคำพูดที่แสดงว่ามนุษย์เป็นหนี้พระองค์

นี่หรือคือสิ่งตอบแทนที่ทรงเรียกร้องจากมนุษย์


Verse 2

มันง่ายที่มนุษย์อาจมองพระเจ้าผิด

ว่าพระองค์เป็นหนึ่งในพวกเขา

ความเจ็บปวดอันยิ่งใหญ่คือถูกมนุษย์ปฏิเสธ

เมื่อทรงปรากฏหรือทรงงาน

พระเจ้าทรงสู้ทนการเหยียดหยามดูหมิ่น

เพื่อให้มนุษย์รอดพ้น

ทรงประทานหมดสิ้นเพื่อให้มนุษย์รอด

ทรงต้องการให้มนุษย์ยอมรับพระองค์

ผู้มีมโนธรรมล้วนสามารถรับรู้ได้

กับการที่พระเจ้าได้ทรงจ่าย

มนุษย์ได้รับพระวจนะและราชกิจ

และความรอดของพระองค์

แต่ในเวลาเดียวกัน ไม่เคยมีใครตั้งคำถามว่า

สิ่งใดกันแน่ที่พระเจ้าได้จากมวลมนุษย์?

สิ่งใดกันแน่ที่พระเจ้าได้จากมวลมนุษย์?


Chorus

จากทุกวจนะของพระเจ้า มนุษยชาติได้รับความจริง

เปลี่ยนแปลงได้สำเร็จ และค้นพบทิศทางในชีวิต

แต่พระเจ้าสดับเพียงคำสรรเสริญแผ่วบาง

หรือคำพูดที่แสดงว่ามนุษย์เป็นหนี้พระองค์

นี่หรือคือสิ่งตอบแทนที่ทรงเรียกร้องจากมนุษย์

จากทุกวจนะของพระเจ้า มนุษยชาติได้รับความจริง

เปลี่ยนแปลงได้สำเร็จ และค้นพบทิศทางในชีวิต

แต่พระเจ้าสดับเพียงคำสรรเสริญแผ่วบาง

หรือคำพูดที่แสดงว่ามนุษย์เป็นหนี้พระองค์

นี่หรือคือสิ่งตอบแทนที่ทรงเรียกร้องจากมนุษย์


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ถ้อยดำรัสของพระคริสต์ในปฐมกาล บทนำ

ก่อนหน้า: 321 พระเจ้าจะทรงสามารถยกโทษให้พวกที่ละทิ้งพระวจนะของพระองค์ได้อย่างไร?

ถัดไป: 323 ผู้คนไม่ปฏิบัติกับพระเจ้าในฐานะพระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger