537 การตื่นขึ้นสู่ความจริงเมื่อใกล้ตายนั้นสายเกินไป

Verse 1

ผู้คนมากมายพูดถึงความรู้มากมาย

แต่เมื่อยามใกล้ตายกลับเสียน้ำตา

พวกเขาเกลียดตัวเองที่เสียเวลาทั้งชีวิต

และใช้ชีวิตมายาวนานอย่างสูญเปล่า


Verse 2

พวกเขาเพียงแต่เข้าใจในคำสอน

แต่ไม่อาจนำความจริงนั้นไปปฏิบัติ

แทนที่พวกเขาจะเป็นพยานต่อพระเจ้า

กลับวิ่งไปโน่นวิ่งไปนี่เหมือนกับผึ้ง


Pre-chorus

เมื่อใกล้ความตายเท่านั้น

พวกเขาจึงมองเห็นความจริง

เห็นว่าพวกเขาไม่ได้รู้จักพระเจ้าเลย

และพวกเขาขาดพร่องคำพยาน


Chorus

ไยไม่คว้าวันเวลา

ไยไม่ไล่ตามเสาะหาความจริง

ไยรอไปถึงวันพรุ่งนี้

ไม่สายไปหรือไร

ไยไม่แสวงหาความจริง

ทนทุกข์เพื่อความจริงในชีวิต

หรือเจ้านั้นอยากตายโดยเสียใจ

ไยจึงเชื่อในพระเจ้า


Verse 3

มีเรื่องราวอันมากมายซึ่งผู้คน

สามารถนำความจริงไปปฏิบัติ

ด้วยความทุ่มเทพยายามเพียงน้อยที่สุด

ในการทำเช่นนั้น พระเจ้าพึงพอพระทัย


Verse 4

แต่หัวใจพวกเขาถูกครอบครองโดยปีศาจ

จึงไม่อาจปฏิบัติเพื่อเห็นแก่พระเจ้า

กลับปฏิบัติเพื่อเนื้อหนังของตน

และไม่มีสิ่งใดสำเร็จในท้ายที่สุด


Bridge

นี่คือเหตุผลที่ผู้คนต้องลำบาก

และทุกข์ร้อนด้วยปัญหาที่มากมาย

เหล่านี้มิใช่การทรมานของซาตานหรือไร

นี่มิใช่ความเสื่อมทรามของเนื้อหนังหรอกหรือ


Verse 5

อย่าพยายามลวงพระเจ้าด้วยคำพูดว่างเปล่า

แต่จงปฏิบัติเป็นรูปธรรมชัดเจน

เพื่อสิ่งใดเจ้าถึงได้หลอกตัวเอง

อยู่เพื่อชื่อเสียงและเนื้อหนังได้อะไร


Chorus

ไยไม่คว้าวันเวลา

ไยไม่ไล่ตามเสาะหาความจริง

ไยรอไปถึงวันพรุ่งนี้

ไม่สายไปหรือไร

ไยไม่แสวงหาความจริง

ทนทุกข์เพื่อความจริงในชีวิต

หรือเจ้านั้นอยากตายโดยเสียใจ

ไยจึงเชื่อในพระเจ้า


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, เจ้าควรมีชีวิตเพื่อความจริงเพราะเจ้าเชื่อในพระเจ้า

ก่อนหน้า: 536 พวกที่ไม่ไล่ตามเสาะหาความจริงไม่สามารถติดตามจนถึงปลายทางได้

ถัดไป: 538 มนุษย์ได้รับการช่วยให้รอดเมื่อพวกเขาสลัดทิ้งอิทธิพลของซาตาน

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger