บทที่ 24

เวลาใกล้เข้ามายิ่งขึ้นเรื่อยๆ  จงตื่นขึ้นเถิด!  บรรดาวิสุทธิชนทั้งหลาย!  เราจะกล่าวกับพวกเจ้า และคนทั้งหมดที่ได้ยินจะตื่นขึ้น  เราคือพระเจ้าผู้ที่พวกเจ้ายึดมั่นในความเชื่อในระหว่างช่วงเวลาหลายปีมานี้  ในวันนี้ เราได้บังเกิดเป็นมนุษย์ และมาอยู่ต่อหน้าต่อตาของพวกเจ้าแล้ว ด้วยเหตุนี้ จึงเผยให้เห็นว่าผู้ใดต้องการเราอย่างแท้จริง ผู้ใดเต็มใจที่จะจ่ายราคาใดๆ เพื่อเรา ผู้ใดรับฟังวจนะของเราอย่างแท้จริง และผู้ใดเต็มใจที่จะนำความจริงไปปฏิบัติ  ด้วยว่าเราคือพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์—เราสามารถมองเห็นความลับทั้งมวลของมนุษย์ที่แอบซ่อนอยู่ในความมืด เรารู้ว่าผู้ใดต้องการเราอย่างแท้จริง และเรารู้ว่าผู้ใดต้านทานเรา  เราเฝ้าสังเกตทุกสรรพสิ่ง

บัดนี้ เราปรารถนาที่จะสร้างกลุ่มผู้คนกลุ่มหนึ่งขึ้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ผู้ซึ่งสมดังใจเรา กลุ่มผู้คนที่สามารถคำนึงถึงภาระต่างๆ ของเราได้  อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถยับยั้งการชำระให้คริสตจักรของเราสะอาดและบริสุทธิ์ได้ คริสตจักรคือหัวใจของเรา  เรารังเกียจชิงชังพวกคนชั่วร้ายที่กีดกันพวกเจ้าจากการกินและการดื่มวจนะของเรา  นี่เป็นเพราะมีไม่กี่คนที่ไม่ต้องการเราอย่างแท้จริง  ผู้คนเหล่านี้เต็มไปด้วยความหลอกลวง พวกเขาไม่เข้าใกล้เราด้วยหัวใจอันเที่ยงแท้ของพวกเขา  พวกเขาชั่วร้าย และพวกเขาคือผู้คนที่ขัดขวางไม่ให้เจตจำนงของเราดำเนินไป พวกเขาไม่ใช่ผู้คนที่นำความจริงไปปฏิบัติ  ผู้คนเหล่านี้เต็มไปด้วยความคิดว่าตนเองเป็นฝ่ายถูกเสมอและเต็มไปด้วยความโอหัง พวกเขาทะเยอทะยานอย่างลำพอง พวกเขาชอบที่จะทำตัวเหนือกว่าคนอื่นมาก และแม้ว่าคำพูดที่พวกเขาพูดจะฟังน่าเพลิดเพลินใจ แต่โดยลับๆ แล้วพวกเขาไม่ได้ปฏิบัติตามความจริง  ผู้คนที่ชั่วร้ายเหล่านี้จะถูกตัดขาดและถูกขจัดทิ้งเสียทั้งหมด พวกเขาจะอ่อนกำลังท่ามกลางความวิบัติ  วจนะเหล่านี้มีเพื่อเตือนจำและตักเตือนพวกเจ้าให้รักษาเท้าของพวกเจ้าบนเส้นทางที่สมดังใจของเรา  จงกลับไปหาจิตวิญญาณของพวกเจ้าเสมอ เนื่องจากเรารักคนเหล่านั้นที่รักเราด้วยสุดจิตสุดใจ  เนื่องจากพวกเจ้าเข้ามาใกล้ชิดเรา เราจะคุ้มครองปกป้องพวกเจ้าและกันพวกเจ้าให้ห่างพ้นจากพวกคนชั่วร้ายเหล่านั้น เราจะทำให้พวกเจ้าตั้งมั่นในบ้านของเราและป้องกันพวกเจ้าจนถึงวาระสุดท้าย

ก่อนหน้า: บทที่ 23

ถัดไป: บทที่ 25

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เฉพาะบรรดาผู้ที่รู้จักพระราชกิจของพระเจ้าวันนี้เท่านั้น ที่อาจรับใช้พระเจ้าได้

เพื่อที่จะเป็นคำพยานต่อพระเจ้าและทำให้พญานาคใหญ่สีแดงนั้นอับอาย คนเราจำต้องมีหลักการ และคนเราต้องทำได้ตามเงื่อนไขประการหนึ่ง นั่นก็คือ...

เจ้ารู้หรือไม่ว่า พระเจ้าได้ทรงกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ท่ามกลางมวลมนุษย์?

ยุคเก่าได้ผ่านไป และยุคใหม่ได้มาถึงแล้ว  ปีแล้วปีเล่า วันแล้ววันเล่า พระเจ้าได้ทรงพระราชกิจไปมากมาย  พระองค์เสด็จเข้ามาสู่โลก...

พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ การพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า แก่นพระวจนะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน ข้อคัดสรรของพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 170 หลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติความจริง ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย แนวทางสำหรับการเผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักร แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า (แก่นสารสำคัญของผู้เชื่อใหม่) คำพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหลายหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้