472 ความจริงคือสุภาษิตสูงสุดของชีวิต

Verse 1

ความจริงคือสุภาษิตที่แท้ที่สุด

และความจริงสูงส่งอยู่เหนือมวลมนุษย์ มวลมนุษย์ทุกคน

และเรียกได้ว่าภาษิตชีวิตก็คงเป็นเพราะ

สิ่งๆนั้นคือ สิ่งที่พระเจ้าขอจากมนุษย์

และเป็นกิจที่ทำโดยพระองค์

ทรงขอมนุษย์และอีกทั้งเป็นกิจที่ทำโดยพระองค์เอง


Chorus

มันไม่ใช่คำกล่าวจากบางสิ่งอย่างนั้น

หรือคำพูดที่โด่งดังจากผู้ยิ่งใหญ่ ไม่ใช่อย่างนั้น

แต่มันคือคำกล่าวต่อมวลมนุษย์เรา

โดยผู้ปกครองทุกสิ่งบนโลกและสรวงสวรรค์


Verse 2

มันไม่ใช่คำพูดที่สรุปจากคนเรา

แต่เป็นชีวิตพระเจ้าโดยแท้พระองค์เอง

นั้นจึงเป็นภาษิตที่สูงสุดของทุกชีวิต ชีวิตทั้งปวง

ทำด้วยความจริงคือการเติมเต็ม และได้ทำตามหน้าที่

ตามคำขอร้องที่เป็นของพระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้า


Chorus

มันไม่ใช่คำกล่าวจากบางสิ่งอย่างนั้น

หรือคำพูดที่โด่งดังจากผู้ยิ่งใหญ่ ไม่ใช่อย่างนั้น

แต่มันคือคำกล่าวต่อมวลมนุษย์เรา

โดยผู้ปกครองทุกสิ่งบนโลกและสรวงสวรรค์


Bridge

แก่นแท้ของคำขอ คำขอร้องนี้

คือความจริงที่ไม่มีสิ่งใดเทียบเคียง

และไม่ใช่เพียงคำสอนว่างเปล่าที่ทำไม่ได้จริงๆ


Chorus

มันไม่ใช่คำกล่าวจากบางสิ่งอย่างนั้น

หรือคำพูดที่โด่งดังจากผู้ยิ่งใหญ่ ไม่ใช่อย่างนั้น

แต่มันคือคำกล่าวต่อมวลมนุษย์เรา

โดยผู้ปกครองทุกสิ่งบนโลกและสรวงสวรรค์


Chorus

มันไม่ใช่คำกล่าวจากบางสิ่งอย่างนั้น

หรือคำพูดที่โด่งดังจากผู้ยิ่งใหญ่ ไม่ใช่อย่างนั้น

แต่มันคือคำกล่าวต่อมวลมนุษย์เรา

โดยผู้ปกครองทุกสิ่งบนโลกและสรวงสวรรค์


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, บรรดาผู้ที่รู้จักพระเจ้าและพระราชกิจของพระองค์เท่านั้นที่สามารถทำให้พระเจ้าพึงพอพระทัยได้

ก่อนหน้า: 471 พระวจนะคือความจริงไม่มีวันแปรเปลี่ยน

ถัดไป: 473 ความจริงเท่านั้นที่สามารถทำให้หัวใจของมนุษย์มีสันติสุขได้

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger