684 ทุกคนที่ไล่ตามเสาะหาพระเจ้าอย่างแท้จริงสามารถบรรลุพระพรของพระองค์

Intro

ผู้คนนั้นควรร่วมมือกับพระเจ้าเช่นไร

ในช่วงระยะนี้ของราชกิจ


Verse 1

พระเจ้าทรงกำลังทดสอบคน

ไม่ตรัสสิ่งใด

พระเจ้านั้นทรงซ่อนเร้นพระองค์เอง

ไม่ติดต่อคนโดยตรง

ดูจากภายนอกที่ปรากฏ

มิได้ทรงงานใดๆ

ความจริงคือยังคงทรงราชกิจ

ภายในมนุษย์ทั้งปวง


Pre-chorus

ผู้ไล่ตามเสาะหาการเข้าสู่ชีวิต

ย่อมมีนิมิตในการไล่ตาม

และไม่ข้องใจแม้พวกเขาอาจไม่

เข้าใจในราชกิจของพระเจ้า


Chorus

จงเชื่อว่าพระเจ้าจะไม่มีวัน

ทำลายล้างมนุษย์ทั้งปวง

พระองค์กลับให้พระสัญญาและพระพร

ผู้ไล่ตามเสาะหาพระองค์

จะได้รับพระพรจากพระองค์

ผู้ไม่ไล่ตามเสาะหา จะทรงทิ้งไว้ แล้วแต่เจ้าเอง

เจ้าต้องเชื่อว่าเมื่อราชกิจเสร็จสิ้นลง

ทุกคนจะไปถึงยังที่เหมาะสมของตน


Verse 2

แม้เจ้ากำลังรับการทดสอบ

และเจ้าไม่รู้ว่าสิ่งใด

ที่พระเจ้าทรงประสงค์ให้บรรลุ

จงรู้ว่าพระประสงค์นั้นดี

แม้นไล่ตามเสาะหาพระองค์ด้วยใจจริง

จะทรงอยู่กับเจ้าตลอด

จะทรงทำให้เจ้าเพียบพร้อมในท้ายที่สุด

และทรงนำมนุษย์ไปยังที่ซึ่งเหมาะสม


Chorus

จงเชื่อว่าพระเจ้าจะไม่มีวัน

ทำลายล้างมนุษย์ทั้งปวง

พระองค์กลับให้พระสัญญาและพระพร

ผู้ไล่ตามเสาะหาพระองค์

จะได้รับพระพรจากพระองค์

ผู้ไม่ไล่ตามเสาะหา จะทรงทิ้งไว้ แล้วแต่เจ้าเอง

เจ้าต้องเชื่อว่าเมื่อราชกิจเสร็จสิ้นลง

ทุกคนจะไปถึงยังที่เหมาะสมของตน


Verse 3

ไม่ว่าตอนนี้พระเจ้าทรงทดสอบอันใด

จะต้องมีสักวัน

ที่จะประทานรางวัลหรือลงโทษคน

ตามสิ่งที่เขาทำมา

จะไม่ทรงนำทางผู้คนไป

แล้วทิ้งพวกเขาไว้กลางทาง

เพราะพระเจ้าทรงเป็นที่ไว้ใจของคน

จะไม่ทรงละเลยพวกเขา


Bridge

เพื่อได้รับประสบการณ์ราชกิจ ทุกคนจะต้องเข้าใจ

ราชกิจที่พระเจ้ากำลังทรงทำ

เข้าใจวิธีให้ความร่วมมือ


Chorus

จงเชื่อว่าพระเจ้าจะไม่มีวัน

ทำลายล้างมนุษย์ทั้งปวง

พระองค์กลับให้พระสัญญาและพระพร

ผู้ไล่ตามเสาะหาพระองค์

จะได้รับพระพรจากพระองค์

ผู้ไม่ไล่ตามเสาะหา จะทรงทิ้งไว้ แล้วแต่เจ้าเอง

เจ้าต้องเชื่อว่าเมื่อราชกิจเสร็จสิ้นลง

ทุกคนจะไปถึงยังที่เหมาะสมของตน


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, เจ้าควรธำรงไว้ซึ่งการอุทิศตนของเจ้าแด่พระเจ้า

ก่อนหน้า: 683 คนเราไม่สามารถมารู้จักพระเจ้าได้โดยการชื่นชมพระคุณของพระองค์

ถัดไป: 685 จงยึดมั่นต่อสิ่งซึ่งมนุษย์ต้องทำ

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger