น้อยคนนักที่เข้ากันได้กับพระเจ้า

I

เราทำงานมามากมายท่ามกลางผู้คน

ถ้อยคำที่เราพูดนั้นมีมากมาย

เพื่อความรอดจะได้เป็นของมนุษย์

เพื่อมนุษย์ จะเข้ากันได้ด้วยดีกับเรา

แต่เราได้คนมาเพียงเล็กน้อย

บนโลกที่คิดดั่งเช่นเรา

มวลมนุษย์ไม่เชิดชูวาจาของเรา

พวกเขาไม่อาจจะเข้ากันได้กับเรา

งานที่เราทำไม่ใช่เพียงเพื่อให้คนเคารพบูชาเรา

สิ่งที่ยิ่งสำคัญ คือเพื่อมนุษย์จะเข้ากันได้กับเรา

โอ้ ใช่ เพื่อให้มนุษย์ จะเข้ากันได้ด้วยดีกับเรา

II

เหล่าผู้มีความเสื่อมทราม ต่างอยู่ในห้วงมารซาตาน

ในเนื้อหนัง ความต้องการด้วยตัณหา

ไม่มีใคร เลยที่จะเข้ากัน ได้กับเรา

บางคนอ้างว่าเขาทำได้

แต่พวกเขาเคารพรูปบูชา

พวกเขารู้ว่านามเรานั้นบริสุทธิ์

แต่ก็เลือก เดินบนทางตรงข้ามกับเรา

พวกเขาพูดด้วยความโอหัง และมั่นใจในตน

เพราะพวกเขาทั้งปวงต่อต้านเรา

และเข้ากันไม่ได้กับเรา

งานที่เราทำไม่ใช่เพียงเพื่อให้คนเคารพบูชาเรา

สิ่งที่ยิ่งสำคัญ คือเพื่อมนุษย์จะเข้ากันได้กับเรา

โอ้ ใช่ เพื่อให้มนุษย์ จะเข้ากันได้ด้วยดีกับเรา

งานที่เราทำไม่ใช่เพียงเพื่อให้คนเคารพบูชาเรา

สิ่งที่ยิ่งสำคัญ คือเพื่อมนุษย์จะเข้ากันได้กับเรา

โอ้ ใช่ เพื่อให้มนุษย์ จะเข้ากันได้ด้วยดีกับเรา

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ก่อนหน้า: พระเจ้าหวงแหนผู้ที่สดับและเชื่อฟังพระองค์

ถัดไป: พระวจนะคือความจริงไม่มีวันแปรเปลี่ยน

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้