ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

ผลลัพธ์ 0 รายการ

ไม่พบผลลัพธ์

น้อยคนนักที่เข้ากันได้กับพระเจ้า

播放速度

น้อยคนนักที่เข้ากันได้กับพระเจ้า

I

เราทำงานมามากมายท่ามกลางผู้คน

ถ้อยคำที่เราพูดนั้นมีมากมาย

เพื่อความรอดจะได้เป็นของมนุษย์

เพื่อมนุษย์ จะเข้ากันได้ด้วยดีกับเรา

แต่เราได้คนมาเพียงเล็กน้อย

บนโลกที่คิดดั่งเช่นเรา

มวลมนุษย์ไม่เชิดชูวาจาของเรา

พวกเขาไม่อาจจะเข้ากันได้กับเรา

งานที่เราทำไม่ใช่เพียงเพื่อให้คนเคารพบูชาเรา

สิ่งที่ยิ่งสำคัญ คือเพื่อมนุษย์จะเข้ากันได้กับเรา

โอ้ ใช่ เพื่อให้มนุษย์ จะเข้ากันได้ด้วยดีกับเรา

II

เหล่าผู้มีความเสื่อมทราม ต่างอยู่ในห้วงมารซาตาน

ในเนื้อหนัง ความต้องการด้วยตัณหา

ไม่มีใคร เลยที่จะเข้ากัน ได้กับเรา

บางคนอ้างว่าเขาทำได้

แต่พวกเขาเคารพรูปบูชา

พวกเขารู้ว่านามเรานั้นบริสุทธิ์

แต่ก็เลือก เดินบนทางตรงข้ามกับเรา

พวกเขาพูดด้วยความโอหัง และมั่นใจในตน

เพราะพวกเขาทั้งปวงต่อต้านเรา

และเข้ากันไม่ได้กับเรา

งานที่เราทำไม่ใช่เพียงเพื่อให้คนเคารพบูชาเรา

สิ่งที่ยิ่งสำคัญ คือเพื่อมนุษย์จะเข้ากันได้กับเรา

โอ้ ใช่ เพื่อให้มนุษย์ จะเข้ากันได้ด้วยดีกับเรา

งานที่เราทำไม่ใช่เพียงเพื่อให้คนเคารพบูชาเรา

สิ่งที่ยิ่งสำคัญ คือเพื่อมนุษย์จะเข้ากันได้กับเรา

โอ้ ใช่ เพื่อให้มนุษย์ จะเข้ากันได้ด้วยดีกับเรา

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ก่อนหน้า:พระเจ้าหวงแหนผู้ที่สดับและเชื่อฟังพระองค์

ถัดไป:พระวจนะคือความจริงไม่มีวันแปรเปลี่ยน